Rectorul UMF Iași, prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, cetățean de onoare al județului Iași

feb. 23, 2022 | @ Presa | 0 comentarii

Consilierii județeni au aprobat în şedinţa ordinară din 23 februarie, cu unanimitate de voturi, acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al județului Iaşi” prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași. Decernarea titlului se va face de către președintele  Consiliului Judetean Iași în cadrul unei ceremonii festive.

„Domnul Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu, Rectorul Universitătii de Medicină și Farmacie «Grigore T. Popa» din Iași, România, doctor habilitat în știinte medicale și Doctor Honoris Causa al Universitătii de Stat de Medicină si Farmacie «Nicolae Testemițanu» din Republica Moldova, a avut de-a lungul carierei sale o contribuție substanțială în domeniul sănătății și un aport substanțial în perfecționarea cadrelor medicale în aria chirurgiei oncologice. Activitatea Universității în timpul conducerii domniei sale a fost recunoscută atât de Casa Regaă a României, cât și de Presedinția României prin distincția decorației «Nihil Sine Deo» si, respectiv, «Ordinul de merit pentru educație în gradul de înalt ofițer». Domnul Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu a fost ales membru al Comitetului executiv AMSE (Asociația Școlilor Medicale din Europa) in 2019. Sub conducerea prof.univ.dr. Viorel Scripcariu, UMF Iași a dezvoltat un centru multidisciplinar de cercetare medicală, proiect în valoare de peste 13 milioane de euro, cofinanţat prin Programul Operaţional Competitivitate, proiect de cercetare extraordinar, unic în România. Autor a numeroase publicații — monografii și tratate de specialitate, lucrări știintifice publicate în reviste indexate ISI, lucrări stiintifice publicate în reviste incluse în baze de date internaționale, proiecte de cercetare — dezvoltare, coordonator a numeroase studii clinice si studii de cercetare, domnul Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu a participat activ la ridicarea scolii medicale românesti dar și la formarea viitorilor săi profesioniști.”, se arată în raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea titlului.

Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu s-a născut la 4 noiembrie 1957 în Suceava. După absolvirea studiilor liceale a urmat Facultatea de Medicină Generală a Institutului de Medicină şi Farmacie din Iaşi, pe care o finalizează în 1983. A debutat în profesie în anul 1983 în calitate de medic generalist în Clinica de Chirurgie a Spitalului Municipal Brașov. Ulterior, activează, succesiv, în funcțiile de medic secundar, medic specialist și medic primar chirurgie generală în Clinica de Chirurgie, a Spitalului Clinic de Urgențe „Sf. Spiridon” din Iași.

Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu are competențe în chirurgia laparoscopică, endoscopia digestivă diagnostică și managementul serviciilor de sănătate. A participat la multiple cursuri de specializare internaționale, consacrate tratamentului cancerului rectal și, din 2012 până în 2016, a ocupat funcția de șef al Clinicii nr. 1 de Chirurgie Oncologică a Institutului Regional de Oncologie, Iași. Concomitent, a evoluat în cariera academică, de la asistent universitar, șef de lucrări, conferențiar universitar, profesor universitar în cadrul Departamentului de Chirurgie al Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, până la funcția de rector al Universității (din februarie 2016 până în prezent).

Cercetările ştiinţifice s-au materializat în teza de doctor în științe medicale în 1997 şi în numeroase lucrări științifice și didactice, înalt apreciate în țară și peste hotare. Rezultatele activității de cercetare au fost prezentate la peste o sută de forumuri ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Este membru al unor prestigioase asociații naționale și internaționale în domeniul chirurgiei, inclusiv endoscopice, oncologice și coloproctologice; președinte al Societății Române de Coloproctologie (2012- 2013); reprezentant naţional al Societății Europene de Coloproctologie (2007-2013); vicepreședinte al Societății de Medici și Naturaliști, Iași (2012-2015); membru al Consiliului Asociației Române de Chirurgie Endoscopică (din 2012); președinte al Societății de Medici și Naturaliști, Iași (din 2016); vicepreședinte al Societății Române de Chirurgie (2016-2021) și președinte ales al Societății Române de Chirurgie din 2021. Este reprezentant naţional al Societății internaționale de Chirurgie (din 2017).