Pre-anunț competiție Norway Grants Call 2019

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), împreună cu Partenerii de Program Donori, Research Council of Norway (RCN, Norvegia) şi RANNIS (Islanda), va lansa, la începutul lunii septembrie, al doilea apel de propuneri de proiecte din cadrul Mecanismelor Financiare SEE & Norvegian 2014-2021.

Mai multe detalii: https://uefiscdi.gov.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare

Persoană de contact UEFISCDI:
Monica Cruceru
E-mail: monica.cruceru@uefiscdi.ro


Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experiență/tineri cercetători din diaspora

În vederea capitalizării expertizei şi experienţei acumulate de cercetători români de prestigiu din diaspora precum şi a creării mediului propice schimburilor de experienţă şi expertiză între tinerii cercetători români aflaţi în diaspora şi cei din ţară, au fost lansate, în luna mai 2019, două competiţii de proiecte de mobilitate:

  • Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experiență din diaspora (MCD2019);
  • Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora (MCT2019).

Până în prezent au fost acceptate la finanţare 18 aplicații (12 MCD și 6 MCT) din domenii precum Științe inginerești (4), Științe Sociale (3), Sănătate (3), Științe aplicate și Biotehnologii (3), Matematică (1), Informatică (1), Fizică (1), Știința Materialelor (1), Științe economice (1).

Cercetătorii din diaspora provin din SUA (ex. Indiana University, Oklahoma University, The Catholic University of America), Marea Britanie (University of Oxford, University of Aberdeen), Germania (ex. Georg-Eckert-Institut, Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung), Olanda (ex. Delft University of Technology), Norvegia (Oslo University), Serbia, Italia (University of Torino), Franța (Université de Poitiers) și Moldova (Universitatea Tehnică a Moldovei).

Competiţiile sunt deschise, termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 30 septembrie 2019, ora 16.00.

Persoană de contact UEFISCDI:
Daniela Mihai
E-mail: daniela.mihai@uefiscdi.ro


MCI anunță lansarea competiției pentru finanțarea manifestărilor științifice și evenimentelor asociate în anul 2019

Ministerul Cercetării și Inovării și Colegiul Consultativ pentru CDI – Comisia pentru manifestări științifice și expoziționale anunță lansarea competiției pentru finanțarea manifestărilor științifice și evenimentelor asociate în anul 2019.

Se pot depune propuneri de manifestări care se vor desfășura până cel mult la 15 decembrie 2019. Propunerile se pot transmite de la data lansării competiției (conform Ordinului MCI nr. 426/12.07.2019) până la 15 august 2019.

Ghidul privind finanțarea manifestărilor științifice și evenimentelor asociate pentru anul 2019 este disponibil la adresa:http://www.research.gov.ro/ro/articol/5072/minister-comunicare-mci-anun-a-lansarea-competi-iei-pentru-finan-area-manifestarilor-tiin-ifice-i-evenimentelor-asociate-in-anul-2019

Persoană de contact:
Dorileni Năstase
E-mail: dorileni.nastase@research.gov.ro


Programe Fulbright

Comisia Fulbright Româno-Americană anunţă deschiderea competiţiilor pentru:

Contact:
E-mail: office@fulbright.ro


Competiţii deschise pentru posturi academice

European University Institute (EUI) anunţă competiţiile deschise pentru posturile:

  • Chairs in Transnational Governance
    Termen limită: 28 octombrie 2019 (midnight – CET)
  • Director of the School of Transnational Governance
    Termen limită: 25 septembrie 2019 (midnight – CEST)

Informaţii detaliate sunt disponibile la adresa: https://www.eui.eu/About/JobOpportunities/Open-competitions-for-academic-posts#ProfessorialVacancies