I. Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente – Competiţie 2016

 

 1. Criterii de eligibilitate
 • Directorul de proiect este doctor în ştiinţe, având primul titlu de doctor obţinut în urmă cu cel puţin 4 ani, dar nu mai mult de 9 ani faţă de momentul depunerii propunerii de proiect;
 • Directorul de proiect şi membrii echipei de cercetare au, la momentul depunerii de proiect, vârste mai mici sau egale cu 40 ani (nu au împlinit vârsta de 41 ani);
 • Proiectul se desfăşoară într-o instituţie sau unitate de cercetare-dezvoltare din România (organizaţie de cercetare), numită în continuare instituţie gazdă. Instituţia gazdă nu poate fi o întreprindere, în sensul legislaţiei privind ajutorul de stat;
 • Directorul de proiect este angajat în instituţia gazdă din România, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată care acoperă cel puţin perioada contractului, sau are acordul de angajare, din partea instituţiei gazdă, cel puţin pe perioada contractului.
 • O persoană poate depune, ca director de proiect, o singură propunere de proiect de tip TE “Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente” – competiţia 2016. În cazul în care sunt depuse mai multe propuneri de proiecte de către acelaşi director de proiect, toate aceste propuneri de proiect vor fi declarate neeligibile.
 1. Durata şi bugetul
 • Durata proiectului este de minim 12 luni şi maxim 24 de luni;
 • Finanţarea maximă acordată pentru un proiect cu durata maximă de 24 luni este de 450.000 lei, cu excepţia proiectelor al căror director provine din străinătate, pentru care finanţarea maximă acordată este de 550.000 lei. Finanţarea maximă acordată pentru un proiect cu o durată mai scurtă de 24 de luni se calculează proporțional cu durata proiectului raportată la 24 de luni.
 1. Cheltuieli eligibile
 • Cheltuieli cu personalul (tineri cercetători, postdoctoranzi, doctoranzi, masteranzi angajaţi pe perioada derulării proiectului de cercetare conform legislaţiei în vigoare); aceste cheltuieli includ contribuţiile legale aferente salariilor şi veniturilor asimilate acestora;
 • Cheltuieli de logistică necesare derulării proiectului, inclusive echipamente, consumabile de laborator, cheltuieli material, cheltuieli pentru diseminare, informare-documentare, acces la infrastructura de cercetare a terţilor;
 • Cheltuieli de deplasare aferente deplasărilor în ţară sau în străinătate ale membrilor echipei proiectului, pentru stagii de documentare sau cercetare, participări la manifestări ştiinţifice de prestigiu din domeniul proiectului;
 • Cheltuieli indirecte (regie) – maxim 15% din cheltuielile directe (cheltuieli cu personalul, de logistică şi deplasare) din care se exclud cheltuielile cu achiziţia de imobilizări corporale.
 1. Structura echipei de cercetare
 • Echipa de cercetare trebuie să fie constituită din maxim 5 poziţii (inclusive directorul de proiect) echivalent normă întreagă;
 • La momentul depunerii de proiect trebuie prezentată structura echipei, specificându-se numărul de poziţii echivalent normă întreagă şi tipul acestora. Este obligatorie nominalizarea a cel puţin unui membru din echipa de cercetare a proiectului.

Toate detaliile referitoare la această competiţie se găsesc la adresa: http://uefiscdi.gov.ro/articole/4672/Proiecte-de-cercetare-pentru-stimularea-tinerilor-echipe-independente–Competitie-2016.html

 

II. Proiecte de cercetare postdoctorală – Competiţie 2016

 

 1. Criterii de eligibilitate
 • Directorul de proiect este doctor în ştiinţe, având primul titlu de doctor obţinut în urmă cu cel mult 4 ani înainte de momentul depunerii propunerii de proiect;
 • Directorul de proiect are, la momentul depunerii de proiect, vârsta mai mică sau egală cu 40 ani (nu a împlinit vârsta de 41 ani);
 • Proiectul se desfăşoară într-o organizaţie de cercetare-dezvoltare din România, numită în continuare instituţie gazdă. Instituţia gazdă nu poate fi o întreprindere, în sensul legislaţiei privind ajutorul de stat;
 • Directorul de proiect este angajat în instituţia gazdă din România, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată care acoperă cel puţin perioada contractului, sau are acordul de angajare, din partea instituţiei gazdă, cel puţin pe perioada contractului;
 • Există acordul de a mentora directorul de proiect din partea unui conducător de doctorat sau a unui cercetător cu atestat de abilitare, angajat sau care are un acord de colaborare în instituţia gazdă a proiectului, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată care acoperă cel puţin perioada contractului, sau are acordul de angajare, din partea instituţiei gazdă, cel puţin pe perioada contractului. Mentorul nu poate fi conducătorul de doctorat al directorului de proiect;
 • În prezenta competiţie, o persoană poate depune o singură propunere de proiect de acest tip în calitate de director;
 • O persoană poate participa, în calitate de mentor, la maxim 3 proiecte postdoctorale aflate în derulare în acelaşi timp.
 1. Durata şi bugetul
 • Durata proiectului este de minim 12 luni şi maxim 24 de luni;
 • Finanţarea maximă acordată pentru un proiect cu durata maximă de 24 luni este de 250.000 lei, cu excepţia proiectelor al căror director provine din străinătate, pentru care finanţarea maximă acordată este de 300.000 lei. Finanţarea maximă acordată pentru un proiect cu o durată mai scurtă de 24 de luni se calculează proporţional cu durata proiectului raportată la 24 de luni.
 1. Cheltuieli eligibile
 • Cheltuieli cu personalul – numai pentru directorul de proiect şi mentor; aceste cheltuieli includ contribuţiile legale aferente salariilor şi veniturilor asimilate acestora. Pentru mentorul directorului de proiect cheltuielile de personal, inclusiv contribuţiile aferente, nu pot depăşi 1.000 lei/lună;
 • Cheltuieli de logistică necesare derulării proiectului, inclusiv echipamente, consumabile de laborator, cheltuieli materiale, cheltuieli pentru diseminare, informare-documentare, acces la infrastructura de cercetare a terţilor;
 • Cheltuieli de deplasare aferente deplasărilor în ţară sau în străinătate ale directorului de proiect, pentru stagii de documentare sau cercetare, participări la manifestări ştiinţifice de prestigiu din domeniul proiectului;
 • Cheltuieli indirecte (regie) – maxim 15% din cheltuielile directe (cheltuieli cu personalul, de logistică şi deplasare) din care se exclud cheltuielile cu achiziţia de imobilizări corporale.

Toate detaliile referitoare la această competiţie se găsesc la adresa: http://uefiscdi.gov.ro/articole/4670/Pachet-de-informatii–Proiecte-de-cercetare-postdoctorala–Competitie-2016.html

 

Articol realizat de Prorectoratul Științific al Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași