Clic pentru a deschide afișul evenimentului

Cea de-a a XXI-a ediție a Zilelor Facultătii de Medicină Dentară aflată sub egida Universității “Grigore T. Popa”” Iași și al IX-lea Congres Internațional al Asociației  Dentare Române pentru Educație, manifestări ce se vor derula între 18 – 20 mai 2017 la Palas Congress Hall Iași, având ca tematică „Tehnici și tehnologii de vârf în medicină dentară”, marchează această perioadă de evenimente de anvergură prin aportul unor noutăți de ultimă oră în domeniul medicinei dentare internaționale, precum și prin prezența unor poli ai Academiilor din România, Franța și Republică Moldova și prin participarea extraordinară a unor societăți profesionale internaționale reprezentative atât pentru spațiul academic cât și pentru cel al activității de asistentă medicală, Association for Dental Education în Europe (ADEE) și Balkan Stomatological Society (BASS).

Participarea tuturor Facultăților de Medicină Dentară din România reprezentate prin decani și a Asociației Decanilor Facultăților de Medicină Dentară din România (ADFMDR),  oferă cadrul optim unui dialog privind armonizarea curriculară internațională și europeană, creșterea calității învățământului medical dentar, antreprenoriatul în stomatologie și racordarea la piața muncii.

Prezența extraordinară a ADEE și Bass precum și a Academiilor naționale și internaționale și a Asociației Decanilor Facultătilor de Medicină din România (ADFMR),oferă în plus prilejul unor dezbateri privind racordarea internatională și europeană a practicienilor pe piața medicinei dentare precum și propuneri de  proiecte și colaborări pe teme de cercetare.

Conferințele și comunicările științifice ancorate în registrul  temelor de actualitate internaționale „digital world” în domeniile: implantologie, protetică, estetică, precum și interdisciplinaritatea în medicină dentară, în egală măsură alături de workshopurile de simulare în implantologie, laseri, chirurgie orală și protetică, cu un profund impact practic și științific se adresează practicienilor și tinerilor medici oferindu-le accesul la  tehnici și tehnologii de vârf  în medicină dentară, susținând abordarea modernă a stomatologiei internaționale.

Prezența companiilor de materiale și echipamente stomatologice va asigura cadrul propice și în același timp benefic practicienilor respectiv studenților,masteranzilor și rezidenților prin etalarea celor mai importante noutăti în domeniu și prin asigurarea suportului practic optim derulării programului.

Evenimentele de referintă ale acestor manifestări științifice  vor crea un prilej fericit de impărtăsire a unor experiențe teoretice și practice, deschizând oportunități de cercetare și a unor proiecte de avangardă, de  interes academic pentru prezent și viitor în arealul academic,educațional teoretic și practic a unui domeniu de vârf ce se află într-un constant și continuu ritm de evoluție.