Din 2016 până în prezent, UMF Iași a depus proiecte în valoare de 49 milioane euro, iar proiectele finanțate au adus Universității 17.7 milioane euro. Finanţările au fost obţinute prin proiectele realizate de Direcţia Programe pentru Dezvoltare Instituţională a UMF Iași

O bună parte din dezvoltarea Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași a fost susținută prin scrierea și depunerea unor proiecte noi aflate în evaluare și prin implementarea/ sustenabilitatea proiectelor aflate în derulare sau finalizate în cadrul programelor: POSDRU, POCU, POSCCE, CNFIS – Fondul de Dezvoltare Instituțională, Banca Mondială – Ministerul Educației Naționale – proiecte ROSE, Uniunea Europeană – Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. Pe ani acestea pot fi sintetizate astfel:

2016

Anul 2016 a fost un an “sărac” în linii de finanţare deschise, un an aflat între închiderea perioadei de programare 2007 – 2013 a sistemului bugetar al UE şi începerea efectivă a perioadei de programare 2014 – 2020. Au fost depuse proiecte cu finanţare CNFIS – Fondul de Dezvoltare Instituțională şi s-au finanţat 3 proiecte în valoare totală de 708.300 lei:

 1. Echitate și incluziune socială în UMF – Iasi – acronim (EIS), proiect ce vizează creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale pentru studenții universității și sporirea accesului la învățământul superior (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră). Valoarea proiectului a fost de 238.000 lei.
 2. UNIVersalIS – Creșterea gradului de internaționalizare prin măsuri specifice de promovare online și offline în cadrul U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iași. Valoarea proiectului a fost de 242.300 lei.
 3. GEST-STUDIS – Creșterea transparenței în gestiunea studenților în UMF Iași – proiect ce a vizat asigurarea transparenței în gestiunea studenților și implementarea Registrului Matricol Unic al Universităților din România. Valoarea proiectului a fost de 228.000 lei.

Tot în anul 2016 s-a aflat în implementare și s-a finalizat proiectul POSCCE Contract de finanțare nr. 635 din 12.03.2014, Centru avansat de cercetare-dezvoltare în medicina experimentală / CEMEX, în valoare de 30.883.856 lei.

Valoarea proiectelor aflate în faza de sustenabilitate – în număr de 8 – a fost de 88.707.813 lei, proiecte finalizate cu un an înainte.

1 Transfron-talier ID MIS ETC 1840 Reteaua Est-Europeană de Excelentă pentru Cercetare şi Dezvoltare în domeniul Bolilor Cronice CHRONEX-RD 1.586.972,80 euro 24.12.2013 – 23.12.2015 http://www.chronex-rd.umfiasi.ro/ro/
2 POSDRU/159/1.5/S/133377 Program de excelenta in cercetare doctorala si postdoctorala multidisciplinara in bolile cronice 13.030.083 lei 08.04.2014 – 15.12.2015 http://www.docpostdoc.umfiasi.ro/
3 POSDRU/160/2.1/S/139881 Consiliere profesionala pentru studentii in medicina si program integrat de practica in domeniul medicinei generale si dentare 16.307.986 lei 01.04.2014 – 30.11.2015 http://www.medcareer.umfiasi.ro/ro/
4 POSDRU/161/2.1/G/141871 Consiliere profesionala in specializarile medicale pentru o cariera de succes 1.799.910 lei 30.04.2014 – 29.10.2015 http://www.medvise.umfiasi.ro/
5 POSDRU/159/1.5/S/135760 CERO – Profil de cariera: cercetator roman 12.998.211,80 lei 12.04.2014 – 07.12.2015 http://cercetare-cero.ro
6 POSDRU/159/1.5/S/136893 Parteneriat strategic pentru creșterea calității cercetării științifice din universitățile medicale prin acordarea de burse doctorale și postdoctorale – DocMed.net_2.0 13.030.093,20 lei 08.04.2014 – 07.12.2015 http://docmednet20.ro/
7 POSDRU/179/3.2/S/151363 Formarea specialistilor in domeniul cardiologiei pediatrice pentru un act medical de calitate cu scopul imbunatatirii calității vietii 20.940.746,10 lei 25.02.2015 – 24.12.2015 http://www.inimipentrucopii.umfiasi.ro/
8 POSDRU/179/3.2/S/152012 AD-COR Program inovativ de formare in domeniul cardiologiei pediatrice 10.600.783,20 lei 25.02.2015 – 24.12.2015 http://ad-cor.ro/
TOTAL 88.707.813 lei

 

2017

Anul 2017 a continuat cu sustenabilitatea proiectelor finalizate la care s-a adăugat şi proiectul POSCCE 635 din 12.03.2014, Centru avansat de cercetare-dezvoltare în medicina experimentală / CEMEX, în valoare de 30.883.856 lei. Astfel, valoarea totală a proiectelor aflate în sustenabilitate s-a ridicat la 119.591.669 lei.

Au fost depuse şi s-au finanţat 3 proiecte cu finanţare CNFIS – Fondul de Dezvoltare Instituțională şi în valoare totală de 849.389 lei. Acestea au fost:

 1. Echitate şi Incluziune Socială în UMF Iaşi – EIS 2.0 în valoare de 233.185 lei.
 2. UNIVersalIS 2.0 – Creșterea gradului de internaționalizare prin masuri specifice de promovare online si offline în cadrul U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iași în valoare de 250.000 lei
 3. Sistem integrat pentru managementul centralizat al resurselor specifice activităţii didactice în valoare de 366.204 lei

De remarcat este faptul că UNIVersalIS 2.0 a ridicat nivelul de vizibilitate a universităţii printr-o prezentare modernă, cu materiale noi de prezentare elaborate în cadrul proiectului la târguri de oferte universitare dar şi prin organizarea evenimentului Orientation Days când noii studenţi sunt primiţi şi li se prezintă universitatea în care îşi vor urma cursurile în anii următori.

Au mai fost depuse şi finanţate 2 proiecte ROSE în valoare totala de de 1.252.791 lei. Aceste proiecte sunt cu finanţare de la Banca Mondială prin Ministerul Educației din România.:

 1. ROSE 28/SGU/NC/I din 17.10.2017 “Prevenirea abandonului scolar si consilierea in alegerea traiectoriei in cariera pentru studentii anului I de medicina dentara si tehnica dentara”în valoare de 340.551 lei
 2. ROSE 84/SGU/CI/I din 18.12.2017 Centru de învățare – mecanism suport pentru studentii in situatie de risc din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași în valoare de 912.240 lei.

Astfel valoarea totală a proiectelor finanţate în 2017 s-a ridicat la un total de 2.102.180 lei.

De asemeni, s-au depus în 2017 şi proiecte cu finanţare europeană:

 • Centru suport pentru proiecte internaționale CD internaționale de sănătate (CSPIS-CD), POC 2014-2020/Uniunea Europeană şi Guvernul României în valoare de 3.034.080,40 lei,
 • Pentru POR 2014-2020, Axa 1 – Promovarea transferului tehnologic s-au depus 4 scrisori de intenţie şi anume:
Crearea si Dezvoltarea CTT managementul medical Complex al Varstnicului si Imbatranirea Sanatoasa MAVIS 23,88 puncte 3.100.000 lei
Crearea si dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic PHARMA-TECH UMF Iasi 23,25 puncte 3.200.000 lei
“Centru de transfer tehnologic in medicina dentara” 13,88 puncte 3.000.000 lei
“Centru de transfer tehnologic in biotehnologii” 23,75 puncte 3.200.000 lei
TOTAL 12.500.000

Valoarea totală a proiectelor depuse în 2017 se ridică la 17.636.260,4 lei

 

2018

Anul 2018 a fost un an prolific pentru proiecte atât pentru că au fost disponibile linii de finanţare cât şi pentru că proiectele depuse au avut o largă arie de domenii şi ca urmare şi caştigul şi valoarea adăugată pentru universitate au fost mari.

Au fost depuse și cereri de finantare (proiecte) la Comisia Europeană, Orizont 2020, POR, Interreg, Erasmus Plus, Granturi SSE și Norvegiene, Granturi pentru Universitati ROSE, Fondul de Dezvoltare Institutionala FDI-CNFIS pentru diversificarea in acest fel a resurselor financiare disponibile dar şi a posibilităţilor de colaborare internaţională şi a activităţilor posibile de a fi implementate.

Valoarea totală a proiectelor depuse a fost de 147.153.483,7 lei, o valoare semnificativ mai mare faţă de anii precedenţi.

Acestea se află în evaluare iar dintre ele, cele deja finanţate în 2018 sunt:

Nr crt Nr identificare contract/

Finantator

Titlu proiect Valoarea totala a proiectului Status proiect
1 POR 12228

POR/2017/10/10.1/10.3/7REGIUNI 10.1.

Recompartimentare, modernizare spatii de invatamant, cu pastrarea functionalului existent 25.819.447,55 lei Selectat pentru finanțare
2 POCU/379/6/21/124981 Cresterea calitatii programelor de studii universitare prin formarea resursei umane si promovarea culturii antreprenoriale in randul studentilor – ProForm 6.845.959,60 lei Selectat pentru finanțare
3 POCU/320/6/21/122555 Solutii inovatoare pentru Universitati si Colegiul tehnic in vederea asigurarii Competitivitatii procesului Educational, corelat cu domeniile de Specializare inteligenta – SUCCES 5.975.962,89 lei Contractat, perioada implementare 05.02.2019 – 04.08.2021
4 POCU/91/4/8/111105 FRAC – Formarea nationala a specialistilor in recuperarea afectiunilor congenitale si genetice 723.718 Contractat
5 POCU/90/6.13/6.14/108943 Facilitarea tranzitiei de la educatie la piata muncii in domeniul sanatatii – balneofiziokinetoterapie 1.957.755,4 Contractat
6 POCU/91/4.8/107948 Imbunatatirea nivelului competentelor PROfesionistlor din sistemul medical in domeniul chirurgiei ONCOlogice minim invazive abdominale – PRONCO” 13.054.042,34 Contractat
7 POCU/308/4/9/120640 LIVE(RO) 1 – Formarea personalului medical din România pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice 23.143.264,60 Contractat
    TOTAL 77.520.150,38 lei  

Proiectele FDI care au primit finanţare în 2018 sunt:

Titlu Domeniu Valoare (lei)
Echitate si incluziune sociala la UMF Iasi – acronim EchitatIS FDI Domeniul1 Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educationale cu cererea pietei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră 375.000
Internationalizarea invatamintului superior medical iesean – InterMedIS FDI Domeniul 2: Internationalizarea invatamantului superior din Romania 329.100
Îmbunătățirea infrastructurii de susținere a activităților didactice în UMF Iași. (ISA 1.0) FDI domeniul 3: Asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, din cadrul universităților 275.238
Start-up-farm-med Dezvoltarea abilităților antreprenoriale și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților și absolvenților UMF Iași FDI: Domeniul 4: Înființarea și susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din subordinea universităților 180.212
Calitate in educatie prin cunoasterea si respectarea deontologiei si eticii academice – CEMED2018 FDI Domeniul 5: Imbunatatirea calitatii activitatii didactice, inclusiv a respectarii deontologiei si eticii academice 296.490
Dezvoltarea cercetării biomedicale prin biotehnologie ȋn UMF Iași (MedBiotech) FDI Domeniul 6: Susținerea cercetării de excelență din universități 328.000
TOTAL 1.784.040 lei

 

Proiecte depuse şi aflate în evaluare în 2018

Proiecte Transfrontaliere depuse:

Titlu Program Valoare (Euro) Valoare
(lei)
V-CARM – Joint Research Platform in the field of vascularized composite ALLOTRANSPLANTATION for fostering innovation and economic development in cross-border area Romania-Moldova Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014 – 2020, 2nd Call for proposals – SOFT projects 140.621,25 Euro 660.919,88 lei
“MediCom. Open-Source Health Communication Educational Resources for Medical Professionals” Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014 – 2020, 2nd Call for proposals – SOFT projects 210.502,17 Euro  

989.360,199 lei

 

DEVELOPMENT AND OPTIMIZATION OF HEPATITIS E DIAGNOSIS AND MANAGEMENT PROTOCOL TOWORDS A GLOBAL ONE HEALTH. Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014 – 2020, 2nd Call for proposals – SOFT projects 51.334 Euro 241.269,8 lei
CROSS-BORDER INTEGRATED NETWORK FOR ADVANCED HEALTH SERVICES IN OBESITY, DIABETES AND METABOLIC DISORDERS Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014 – 2020, 2nd Call for proposals – HARD projects 1.448.645 Euro 680.8631,5 lei
TOTAL 1.851.102,42 Euro 8.700.181,37 lei

 

Proiecte cu finanţare europeană:

Nr crt Nr identificare contract/

Finantator

Titlu proiect Valoarea totala a proiectului Status proiect
1 POC 127606 Centru suport pentru proiecte internationale CD internationale de sanatate (CSPIS-CD) 3.034.080,40 lei Evaluare
1 POR 125262 Investitii in infrastructura de invatamant din cadrul UMF Iasi – Centrul de Simulare 29.982.236,00 lei Evaluare
2 POC 124967 CLOUD PRIVAT in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie “GRIGORE T.POPA” IASI 4.946.100,49 lei Evaluare
TOTAL 37.962.416,89 lei

 

De remarcat sunt două aspecte:

 1. Pentru Fondul de Dezvoltare Instituţională FDI 2018 au fost depuse 6 proiecte şi s-au finanţat toate cele 6 depuse. In cadrul acestora, din nou creşterea calitaţii imaginii universităţii a fost avută în vedere. S-a dezvotat o aplicaţie pe mobil care ajută pe oricine este interesat, dar în special pe studenţi, să se orienteze în universitate şi prin oraş între obiectivele universităţii. Au fost elaborate hărţi interactive digitale, materiale digitale de prezentare.
 2. Proiectul european POSDRU/3.2/179/S/151363 al Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași și IBCV, intitulat „Formarea specialiștilor în domeniul cardiologiei pediatrice pentru un act medical de calitate cu scopul îmbunătățirii calității vieții” cu acronimul „100 de inimi pentru 100 de copii” a fost considerat poate cel mai de succes proiect implementat în România. Proiectul a fost publicat pe site-ul Comisiei Europene ca recunoaștere a succesului repurtat. (https://europa.eu/investeu/projects/ free-treatment-children-heart-defects_en). Totodată, în cursul anului 2018, Reprezentanța Comisiei Europene a remarcat din nou proiectul și l-a popularizat în cadrul Mesei Rotunde „Invest EU – Sprijinul Uniunii Europene pentru sectorul medical din România” în data de 30 martie 2018, în București. A primit locul doi la Gala Fondurilor Structurale din România în 2018. De asemeni, Universitatea a primit și o echipă de filmare de la Comisia Europeană care a realizat un film de prezentare al proiectului, care se găseşte pe site-ul Comisiei Europene.

 

2019

In 2019, s-au depus până la finalul lunii februarie următoarele proiecte:

Calitate în educație prin intervenții specifice în medii defavorizate – Școala de Vară Medicală Ieșeană 548.130,52 lei In evaluare
Scoala de vară – Alege sa fii farmacist! 560.378 lei Finantat
Cum ar fi sa fii medic stomatolog? 560.412 lei Finantat
Platforma multidisciplinara de cercetare-dezvoltare medicala in regiunea N-E, Acronim: CENEMED 63.214.675,27 lei In evaluare
TOTAL 64.883.595,79 lei  

În concluzie, evoluţia pe anii 2016-2019 poate fi sintetizată astfel:

– s-au depus proiecte în valoare de 230.381.639,9 lei, adică 49 milioane euro (49.017.370 euro)

– proiectele finanțate au adus Universității 83.235.460,38 lei, adică 17.7 milioane euro (17.709.672 euro)

În 2018, față de 2016, valoarea proiectelor finanțate a crescut de peste 110 ori iar valoarea proiectelor depuse de peste 200 de ori.

  2016 2017 2018 Februarie 2019 Total
Finanţate 708.300 2.102.180 79.304.190,38 1.120.790 83.235.460,38
Sustenabilitate 88.707.813 119.591.669 119.591.669 119.591.669 447.482.820
Depuse 708.300 17.636.260,4 147.153.483,7 64.883.595,79 230.381.639,9