Admitere 2021: afișarea rezultatelor, contestații, confirmarea locului

iul. 23, 2021 | @ Academic | 3 comentarii

Duminică, 25 iulie, după epuizarea timpului alocat testului grilă, se procedează la corectarea electronic a tezelor (procedură asistată de calculator și verificată de comisia de corectură). Comisia de admitere a fiecărei facultăți procedează la transformarea punctajului în notă pentru fiecare teză (procedură asistată de calculator și verificată de comisia de corectură) și trecerea notei (cu două zecimale, fără rotunjire) pe teză. Convertirea punctajului în notă se face astfel:

Nota = 1 + 9 x (puncte primite) / (punctaj maxim)

Calculul mediei finale, cu două zecimale, fără rotunjire, în vederea clasificării se va efectua astfel:

– 90% nota la testul grilă,

– 10% media la examenul de bacalaureat.

și trecerea notei (cu două zecimale, fără rotunjire) pe teză. Convertirea punctajului în notă se face astfel:

Nota = 1 + 9 x (puncte primite) / (punctaj maxim)

Calculul mediei finale, cu două zecimale, fără rotunjire, în vederea clasificării se va efectua astfel:

– 90% nota la testul grilă,

– 10% media la examenul de bacalaureat.

Media minimă de admitere este 5 (cinci). Calculul mediei finale se va efectua numai la candidații care au obținut minim nota 5 (cinci) la proba scrisă, această probă fiind eliminatorie.

Rezultatele provizorii și finale ale concursului de admitere sunt aduse la cunoștința publicului prin afișarea pe site-ul Universității după finalizarea procesului de scanare, specificându-se ora și data.

Afișarea rezultatelor obținute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puțin două tipuri de liste (alfabetice și cu ierarhizarea candidaților):

Liste provizorii – generate înainte de depunerea contestațiilor și Liste finale – generate după soluționarea contestațiilor, care vor cuprinde rezultatele definitive și incontestabile.

Soluţionarea contestaţiilor

Eventualele contestații cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun on-line în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor. Se iau ȋn considerare numai contestaţiile care privesc rezultatul propriu obţinut ȋn urma concursului de admitere.

Confirmarea locului și înscrierea la facultate

Candidații admiși pe locuri fără taxă trebuie să confirme în scris locul, până la data de 06 august 2021, prin completarea fișei de înscriere, semnarea contractului de studii și achitarea taxei de înmatriculare.

În momentul confirmării locului, se depun următoarele acte:

– fișa de înscriere

– dovada achitării taxei de înmatriculare

– contractul de studii completat şi semnat

– diploma de bacalaureat/adeverinţa care atestă finalizarea studiile liceale ȋn original

– copie după certificat de naştere şi căsătorie, dacă este cazul

– adeverinţa medicală depusă la încarcarea pe platformă

Candidații admiși pe locuri cu taxă trebuie să confirme în scris locul, până la data de 06 august 2021, prin depunerea documentelor menţionate mai sus şi dovada achitării a 1/3 din valoarea taxei de şcolarizare.

Unde trebuie să te prezinți?

Facultatea de Medicină – secretariat facultate (Sediu UMF Iasi, Str. Universității nr. 16)

Facultatea de Medicină dentară – secretariat facultate (Sediu UMF Iasi, Str. Universității nr. 16)

Facultatea de Farmacie – holul Faculății de Farmacie (Str. Universității nr. 16)

Facultatea de Bioinginerie medicală – secretariat facultate (Str. M. Kogălniceanu nr. 9-13)