UMF Iași va deconta abonamentele studențești pentru luna octombrie

oct. 3, 2023 | @ Administrativ | 0 comentarii

În ultimii ani universitari, la începutul fiecărui an, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi a încheiat un contract de prestări servicii cu Compania de Transport Public Iaşi, contract prin care s-au  decontat lunar abonamente pentru transportul local al studenţilor. Până în acest an, decontarea a fost împărțită între Primăria Municipiului Iași și Universitate – prin banii primiți de la Ministerul Educației. În acest an, situația s-a schimbat, Universitatea trebuind să suporte întreaga sumă. Până la o clarificare legală, UMF Iași va deconta abonamentele studenților pe luna octombrie, 100% pentru studenții orfani și 90% pentru ceilalți studenți.

Pentru anul universitar 2022 – 2023, în conformitate cu art.205 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, aprobarea  Consiliului de Administrație al Universităţii, precum şi Hotărârile emise de Consiliul Local Iaşi, Universitatea a încheiat cu Compania de Transport Public Iaşi un contract de prestări servicii prin care toţi studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, bugetaţi, cu vârsta sub 26 de ani,  au beneficiat de abonamente de transport tip studențesc, valabil pe toate traseele de transport în comun de pe raza Municipiului Iaşi.

Pentru un abonament lunar în valoare de 110 lei, decontarea pentru un student, s-a efectuat  astfel:

  • 47,00 lei de către Municipiul Iaşi;
  • 47,00 lei de către Universitatea de Medicină si Farmacie „Grigore T. Popa Iaşi” – conform sumelor primite de la Ministerul Educaţiei prin contractul instituţional cu destinaţia transport studenţi şi din venituri proprii ale Universităţii;
  • 16,00 lei de către studenţi.

Pentru studenţii orfani sau proveniti din casele de copii:

  • 55,00 lei de către Municipiul Iaşi;
  • 55,00 lei de către Universitatea de Medicină si Farmacie „Grigore T. Popa Iaşi” – conform sumelor primite de la Ministerul Educaţiei prin contractul instituţional cu destinaţia transport studenţi şi din venituri proprii ale Universităţii.

Pentru anul universitar 2023-2024, Universitatea a primit, din partea Companiei de Transport Public Iași, proiectul Contractului cadru de prestări servicii, însotit de adresa 14787/21.09.2023, prin care a fost informată că  Primăria Municipiului Iași nu mai are baza legală de a acorda cei 47 lei pentru transportul în comun al studenților, ca urmare a intrării în vigoare a noii Legi a învățământului superior nr. 199/05.07.2023.

Valoarea abonamentului tip studențesc este aceeași, de 110 lei, valabil pe toate traseele de transport în comun de pe raza Municipiului Iaşi, însă Primăria nu va mai putea participa la plată.

Conform noului contract, decontarea se face astfel:

Pentru studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în vârstă de până la 30 de ani:

  • 99,00 lei de către Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T.Popa” din Iaşi;
  • 11,00 lei de către studenţi;

Pentru studenții orfani sau proveniti din casele de copii:

  • 110,00 lei de către Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi.

În Consiliul de Administraţie întrunit în data de 26 septembrie 2023, s-a hotărât ca Universitatea să nu semneze contractul cadru cu CTP, deoarece fondurile alocate abonamentelor studențești sunt insuficiente.

Luni, 02 octombrie 2023, Universitatea a transmis către Ministerul Educaţiei adresa cu nr 2690 prin care a solicitat asigurarea fondurilor necesare pentru transportul studenţilor.

Art.128 aliniat (3) din Legea învăţământului superior nr.199/2023, conform căruia:

  • „Studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în instituţiile de învăţământ superior acreditate beneficiază de tarif redus cu 90% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, cu metroul, precum şi pentru transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a şi naval, pe tot parcursul anului calendaristic, până la împlinirea vârstei de 30 de ani. Studenţii cu unul sau ambii părinţi decedaţi, precum şi studenţii proveniţi din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport. Normele metodologice privind transportul cu metroul şi trenul sunt adoptate prin hotărâre a Guvernului”;
  • În conformitate cu prevederile art.149 aliniat (3) litera (g), din Legea nr. 199/2023,  „Sumele alocate de la bugetul Ministerului Educaţiei, pe bază de contract, conform metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, la propunerea CNFIS, după caz, cuprind (……) subvenţii pentru transportul local în comun al studenţilor”.

Așadar, potrivit legii, toţi studenţii înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență vor putea  să își achiziţioneze abonamente tip student. 

Între timp, în așteptarea unui răspuns din partea Ministerului Educației și a publicării normelor metodologice de către Guvern privind decontarea transportului public local, Universitatea a hotărât să suporte din venituri proprii contravaloarea abonamentelor pentru luna octombrie. Studenții trebuie să își achiziționeze abonamentele la preț întreg, urmând ca Universitatea să deconteze 100% din valoarea abonamentelor, pentru studenții orfani și 90% pentru ceilalți studenți.