Numărul de locuri și organizarea examenului de admitere pe locuri bugetate și pe locuri cu taxă în lei

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a organizat, în iulie 2019, concurs de admitere la specializările: Medicină (durata studiilor 6 ani), Medicină Dentară (durata studiilor 6 ani), Farmacie (durata studiilor 5 ani), Asistență Medicală Generală (durata studiilor 4 ani), Nutriție și Dietetică (durata studiilor 3 ani), Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare (durata studiilor 3 ani), Tehnică Dentară (durata studiilor 3 ani) și Bioinginerie (durata studiilor 4 ani).

Candidații au concurat pe 725 de locuri bugetate distribuite astfel: 300 la Medicină, 55 la Asistență Medicală Generală, 10 la Nutriție și Dietetică, 89 la Medicină Dentară, 34 la Tehnică Dentară, 99 la Farmacie, 74 la Balneofiziokinetoterapie și recuperare și 64 la Bioinginerie. În plus, au fost puse la dispoziția elevilor din mediul rural 19 locuri (2 – Medicină Dentară, 4 – Tehnică Dentară, 6 – Farmacie, 5 – Asistență Medicală Generală și 2 – Nutriție și Dietetică), 6 locuri pentru romi (2 – Medicină, 1 – Asistență Medicală Generală, 1 – Medicină Dentară, 1 – Tehnică Dentară și 1 – Farmacie) și 34 locuri pentru români de pretutindeni.

Numărul de locuri cu taxă în lei este de 597, repartizate astfel: 178 la Medicină, 132 la Asistență Medicală Generală, 36 la Nutriție și Dietetică, 70 la Medicină Dentară, 39 la Tehnică Dentară, 85 la Farmacie, 39 la Balneofiziokinetoterapie și recuperare și 18 la Bioinginerie.

Înscrierile au avut loc în săptămâna 15-19 iulie 2019 iar concursul de admitere a avut loc miercuri, 24 iulie 2019, sub forma unui test grilă, cu durata de trei ore.

Disciplinele de concurs:

 • Medicină și Medicină Dentară – Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – obligatoriu și Chimie organică sau Fizică – la alegere.
 • Farmacie: Chimie organică – obligatoriu și Biologie vegetală sau Biologie clasa a XI-a la alegere.
 • Asistență Medicală Generală, Tehnică Dentară, Nutriție și Dietetică – la alegere între Biologie clasa a XI-a sau Chimie organică.
 • Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare – Biologie clasa a XI-a
 • Bioinginerie – la alegere între Matematică sau Biologie clasa a XI-a

Ierarhizarea candidaților s-a făcut în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% a avut-o nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la bacalaureat.

 

Numărul de candidați la concursul de admitere la UMF Iași, în creștere de la an la an

Anul acesta s-au înscris cu 10% mai mulți candidați (2380) la concursul de admitere la UMF Iași, comparativ cu anul trecut (2150), iar în 2018 au fost cu 6% mai mulți decât în 2017 (2022).

La sfârșitul perioadei de înscrieri, situația din acest an se prezenta astfel: La Medicină au fost 1114 de dosare valide (concurență de 3.71/loc bugetat și 2,33/total locuri), la Asistență Medicală Generală – 376 (concurență de 6.84 /loc bugetat, 2,01/total locuri), la Nutriție și Dietetică – 54 (concurență de 5.40/loc bugetat și 1,17/total locuri ), la Medicină Dentară – 324 (concurență de 3,64/loc bugetat și 2,04/total locuri), la Tehnică Dentară – 95 (concurență de 2,79/loc bugetat și 1,30/total locuri), la Farmacie – 93 (concurență de 0.94/loc bugetat și 0,51/total locuri), la Bioinginerie medicală – 130 (concurență de 2.03/loc bugetat și 1,59/total locuri), iar la Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare – 194 (concurență de 2,62/loc bugetat și 1,72/total locuri). În total au fost validate 2380 de dosare.

Admitere 2019

Admitere 2018

Mediile obținute de candidați în acest an au fost similare cu cele de anul trecut. Ultima medie la buget, la Medicină Generală, este 8,79. La specializarea Asistență Medicală Generală, ultima medie la buget este 7,63 iar la Nutriţie şi Dietetică, 7,64. La Medicină Dentară  ultima medie la buget este 7,16, la Tehnică Dentară  –  6,11, la Farmacie  –  5,40, la Bioinginerie Medicală  –  8,27, iar la Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare – 5,65.

Candidații admiși pe locuri fără taxă trebuie să confirme în scris locul, până la data de 9 august, prin completarea unui angajament şi a achitării taxei de înmatriculare (200 lei). Candidații admiși pe locuri cu taxă trebuie să confirme în scris locul până la data de 9 august, prin completarea unui angajament, a achitării taxei de înmatriculare (200 lei) și a 1/3 din taxa de școlarizare.

Taxe școlarizare:

 • La specializările Medicină, Medicină Dentară și Farmacie: 7500 lei/an
 • La specializările Asistență Medicală Generală și Bioinginerie: 5000 lei/an
 • La specializările Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Nutriție și Dietetică, Tehnică Dentară: 4000 lei/an

Ultima medie a candidaţilor admiși pe locurile cu taxă în lei și eventualele locuri rămase se pot stabili cu exactitate după încheierea perioadei de confirmări (9 august 2019). În ziua afișării rezultatelor, 25 iulie 2019, situația era următoarea:

Locuri rămase neocupate:

 • Specializarea Nutriție și Dietetică – 9 locuri cu taxă
 • Specializarea Tehnică Dentară – 19 locuri cu taxă
 • Specializarea Balneofiziokinetoterapie și recuperare – 11 locuri cu taxă
 • Specializarea Farmacie – 28 locuri bugetate și 80 de locuri cu taxă

Gradul de ocupare a locurilor puse la dispoziția elevilor care au absolvit un liceu din mediul rural (19 în total):

 • Facultatea de Medicină: s-au ocupat cele 5 locuri la Asistență Medicală Generală, nu s-au ocupat cele 2 locuri la Nutriție și Dietetică
 • Facultatea de Medicină Dentară: s-au ocupat cele 2 locuri la Medicină Dentară; 1 loc la Tehnică Dentară (au rămas 3 locuri neocupate)
 • Facultatea de Farmacie: din cele 6 locuri puse la dispoziția elevilor care au absolvit un liceu din mediul rural s-au ocupat 2 locuri

Locurile pentru candidații de etnie rromă au fost în număr de 6: 2 la Medicină, 1 la Asistență Medicală Generală, 1 la Medicină Dentară, 1 la Tehnică Dentară și 1 la Farmacie. S-au ocupat cele 2 locuri la Medicină și locul de la Medicină Dentară.

 

UMF Iași organizează a doua sesiune de admitere, în luna septembrie

Pentru ocuparea locurilor rămase, Consiliul de Administrație al UMF Iași a acceptat propunerea rectorului UMF Iași, prof.univ.dr. Viorel Scripcariu, de a organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie a acestui an. A doua sesiune de admitere va fi organizată după următorul calendar:

 • 5 – 6 septembrie 2019 – perioadă de înscrieri;
 • 9 septembrie 2019 – examenul de admitere (testul grilă)
 • 10 septembrie 2019 – depunere și rezolvare contestații

De asemenea, tot în septembrie va avea loc admiterea pentru a doua facultate, pe bază de selecție de dosare, cu următorul calendar:\

 • Perioada înscrierilor: 18-20 septembrie 2019,
 • Analiza dosarelor: 23 septembrie 2019,
 • Afișare rezultate  provizorii: 24 septembrie 2019,
 • Depunere contestații: 25 septembrie 2019,
 • Soluționare contestații și afișare rezultate: 26 septembrie 2019

 

Cum s-a desfășurat Admiterea la Universitățile de Medicină și Farmacie din țară

Făcând o comparație a concurențelor înregistrate pe locurile bugetate la specializarea Medicină (specializare cu cele mai multe locuri) de celelalte Universități de Medicină și Farmacie din țară, UMF Iași se plasează pe locul 2, după UMF Tg Mureș dar înaintea UMF București, UMF Cluj, UMF Timișoara, și UMF Craiova.