Buletin informativ Ședință Senat 21 octombrie 2022

oct. 31, 2022 | @ Academic | 0 comentarii

Vă informăm că vineri, 21 octombrie 2022, Senatul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași s-a întrunit în ședință ordinară.

Conform Ordinii de zi, membrii Senatului au aprobat:

 • Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată

document disponibil pe site-ul Universității (https://www.umfiasi.ro/ro/universitate/conducerea-universitatii/Senat/Hotarari/2022/Hotararea%20Senatului%20nr.%2021%20din%2021.10.2022/HS_21.pdf);

 • Raportul CEAC pentru anul 2020-2021

– document disponibil pe site-ul Universității (https://www.umfiasi.ro/ro/universitate/administrativ/Pagini/Managementul-calității).

În cadrul acestei ședințe, au fost prezentate și validate:

 • Posturile didactice vacante în statele de funcții propuse pentru a fi scoase la concurs în sesiunea noiembrie 2022 – februarie 2023, pe perioadă nedeterminată,

în cuantum de 57 posturi repartizate astfel:

 • Facultatea de Medicină: 38 posturi (14 profesori, 12 conferențiari, 8 șef lucrări și 4 asistenți);
 • Facultatea de Medicină Dentară: 7 posturi (3 conferențiari, 1 șef lucrări, 3 asistenți);
 • Facultatea de Farmacie: 1 post (1 șef lucrări);
 • Facultatea de Bioinginerie: 11 posturi (2 conferențiari, 8 șef lucrări și 1 asistent);
 • Posturile didactice vacante în statele de funcții propuse pentru a fi scoase la concurs în sesiunea noiembrie 2022 – februarie 2023, pe perioadă determinată,

în cuantum de 55 posturi de asistenți repartizate astfel:

 • Facultatea de Medicină: 39 posturi;
 • Facultatea de Medicină Dentară: 13 posturi;
 • Facultatea de Farmacie: 1 post;
 • Facultatea de Bioinginerie: 2 posturi;
 • Posturile didactice de cercetare vacante la CEMEX pe perioadă determinată:
 • 2 posturi, transformate din cercetător științific III în asistent de cercetare științifică;
 • Rezultatele admiterii la programele universitare de masterat în cadrul Facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Bioinginerie

În urma sesiunii de admitere la masterate în cadrul Universității, din 315 locuri scoase la concurs au fost ocupate 206 locuri, iar 109 locuri au rămas vacante (54 locuri cu taxă în lei, 55 locuri cu taxă în valută).

De asemenea, membrii Senatului au aprobat:

 • Actualizarea structurii anului universitar 2022-2023

Principala modificare se referă la susținerea examenului de licență în perioada 12-20 iulie 2023, pentru studenții Facultăților de Medicină și Medicină Dentară. În acest fel, Universitatea noastră se aliniază modului de organizare a examenului de licență implementat în Universitățile de Medicină și Farmacie membre ale grupului G6;

 • Prelungirea studiilor universitare de doctorat (11 cereri);
 • Completarea listelor colaboratorilor care vor susține ore în regim de plata cu ora pentru anul universitar 2022-2023;
 • Actualizarea structurii statului de funcții pentru Disciplina Boli Infecțioase

Actualizarea a vizat îndreptarea erorii materiale din statul de funcții al Facultății de Medicină, Departamentul Medicale II, disciplina Boli Infecțioase, prin suplimentarea normelor și a numărului de ore printr-o serie de curs și 6 grupe corespunzătoare disciplinei Boli Infecțioase la specializarea Tehnică Dentară, Facultatea de Medicină Dentară.

La secțiunea Diverse a Ordinii de zi, membrii Senatului au aprobat:

 • Cererea de întrerupere a studiilor pentru a 3-a oară, din motive personale, formulată de dra Samira Ammar, studentă anul I la Facultatea de Medicină;
 • Numirea unei comisii de cercetare disciplinară pentru analiza potențialelor abateri disciplinare semnalate ca fiind comise de un angajat al universității din sectorul protecție și pază, conform art. 314, al. 2,3 din Legea nr. 1/2011;
 • Cadrele didactice asociate în IOSUD – UMF Iași pentru anul universitar 2022 – 2023, după cum urmează: Prof. Univ. Dr. Marina Cătălina Arsenescu, Prof. Univ. Dr. Dorin Chiseliță, Prof. Univ. Dr. Elena Cătălina Lupușoru, Prof. Univ. Dr. Silvia Mârțu, Prof. Univ. Dr. Traian Mihăescu, Prof. Univ. Dr. Mircea Onofriescu, Prof. Univ. Dr. Ion Poeată, Prof. Univ. Dr. Cristina Prelipcean, Prof. Univ. Dr. Eugenia Popescu, Prof. Univ. Dr.  Teodor Stamate, Prof. Univ. Dr. Mihai Covașă (cadru didactic extern care are conducere de doctorat în IOSUD – UMF Iaşi).

De asemenea, Senatul Universității a avizat favorabil reorganizarea solicitată de Spitalul Clinic de Recuperare Iași, prin transformarea Secției Clinice Medicina Muncii în Compartiment Clinic Medicina Muncii în cadrul Secției Clinice Recuperare Medicală Cardiovasculară. 

La finalul ședinței, Dna Prof. Univ. Dr. Irina Draga Căruntu – Președinte al Senatului, împreună cu Dl. Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu – Rectorul Universității, au adresat membrilor Senatului și, prin intermediul acestora, întregii comunități academice, invitația de a participa la Gala Elitelor Medicale – eveniment organizat de Universitatea noastră în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău. Gala Elitelor Medicale va avea loc vineri, 4 noiembrie 2022, orele 19, la Congress Hall – Palas Mall Iași, Sala Chopin & Vivaldi.

Biroul Senat
23 octombrie 2022