Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași (UMF Iași) a parcurs sistemul de evaluare a instituțiilor de învățământ superior utilizând platforma U-Multirank, care a dat publicității, astăzi, 5 iunie, datele actualizate pentru 2018.

Indicatorii U-Multirank sunt numeroși, fiind grupați în mai multe categorii: Predare și învățare (cantitativ și calitativ), Cercetare, Orientarea internațională, Orientarea regională și Transferul de cunoaștere.

UMF Iași a obținut calificative foarte bune la indicatorii „Predare și învățare”, „Cercetare” și „Orientare regională”. De exemplu, în privința procentului de absolvenți la timp (licență și master) UMF Iași înregistrează un procent de 98,93%, respectiv 96,74%, care-i asigură un loc în primele poziții. De asemenea, indicatorii care se referă la numărul de publicații indexate, articole citate în publicații de top, numărul de publicații interdisciplinare îi asigură un loc fruntaș Universității de Medicină și Farmacie din Iași.

U-Multirank a realizat o serie de 9 „Top-uri 25” pe mai multe criterii. Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași se regăsește în două dintre aceste topuri: „Top 25 Universități performante în publicații realizate împreună cu parteneri regionali” și „Top 25 Universități performante în numărul de publicații interdisciplinare”.

U-Multirank se distinge prin faptul că pune la dispoziția utilizatorilor o interfață care le permite acestora să își realizeze propriile ierarhizări și comparații între programe de studii sau universități, pornind de la unul sau mai mulți indicatori. Trebuie specificat faptul că U-Multirank nu realizează ierarhii, ci doar clasificări. Această abordare este constructivă, întrucât este cea mai bună modalitate de a plia informațiile disponibile pe necesitățile utilizatorilor.” a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași.

„Având în vedere creșterea gradului de mobilitate a studenților din întreaga lume, U-Multirank oferă elevilor, părinților, angajatorilor și altor persoane interesate o perspectivă necesară asupra performanțelor instituțiilor de învățământ superior, într-o serie de parametri. Acest lucru este vital pentru a ajuta la luarea deciziilor în cunoștință de cauză și la o concurență sănătoasă între universități.” a adăugat rectorul UMF Iași.

U-Multirank se diferențiază de alte sisteme de clasificare și ierarhizare universitară prin categoriile de indicatori luate în calcul, încercând să surprindă cât mai multe aspecte specifice instituțiilor de învățământ superior de interes pentru publicul larg, dar și pentru actorii implicați în sistemul universitar. Acest instrument subliniază diversitatea instituțiilor de învățământ superior, fiind acoperită o paletă largă de universități, cu diferite profiluri. În total, sunt prezente în top 1614 universități, din 95 de țări, iar colectarea datelor s-a făcut prin intervievarea a peste 100.000 de studenți de pe întreg mapamondul. Participarea  instituțiilor  de  învățământ  superior  în  evaluările  U-Multirank  este  opțională.