Data: 26 MARTIE 2020

Finalizarea proiectului „Recompartimentarea, modernizarea spațiilor de învățământ, cu păstrarea funcționalului existent” cod mysmis 122228 destinat clădirii „Nicolae Leon” (str. Ghigore Ghica Vodă nr.13) a Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași

Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași a finalizat proiectul „Recompartimentarea, modernizarea spațiilor de învățământ, cu păstrarea funcționalului existent””, cod SMIS 122228, finanțat prin  Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investitii 10.1:  Investitiile in educatie, si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobindirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare.

Obiectivul general al proiectului a fost modernizarea infrastructurii educaționale în cadrul Universității de Medicină de Farmacie “Grigore T. Popa” din  lasi, în condiții de durabilitate și incluziune socială. Scopul proiectului vine ca un răspuns la nevoia de modernizare a spaţiilor existente în cadrul UMF Iaşi şi destinate procesului educaţional, pentru a fi aduse la standardele de calitate europene.

Finalizarea proiectului «Recompartimentare, modernizare spații de învățământ, cu păstrarea funcționalului existent», a  permis  extinderea spaţiilor disponibile pentru activitatea didactică şi de cercetare și  îmbunătățirea capacității  universității  de a anticipa si răspunde cerințelor pieței privind standardele și calitatea academică de a dezvolta noi programe, beneficiind de infrastructură, tehnologie modernă și echipamente pentru a oferi studenților atât competențe cheie cât și competențe cross-disciplinare. Investiția va contribui la creșterea angajabilității absolvenților învățămantului superior medical în sectoarele competitive și de specializare inteligentă – Sănătate și Tehnologie Infomațională.

Proiectul a fost derulat in perioada 01.04.2015 -31.03.2020, in localitatea  Iași  regiunea Nord Est, si a avut o valoare totală de 26.164.807,72 lei, din care finanțarea nerambursabilă  în sumă de  25.819.447,55 lei respectiv  valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR in sumă de  21.946.530,43 lei.

In urma implementării proiectului, imobil existent in patrimoniul Universitătii de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din lasi și destinat procesului educational, cu o capacitate de 1833 studenti, a fost modernizat la  standardele de calitate europene.

Date de contact: Maria Arhip
Tel: 0232301606
Fax: 0232301650
e-mail: maria.arhip@umfiasi.ro

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei