Luni, 17 iulie 2017, încep înscrierile pentru concursul de Admitere din acest an la toate specializările din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași.

Concursul de admitere se organizează de către UMF Iași pe domenii de licență, la următoarele specializări:

– Medicină (durata studiilor 6 ani)

– Medicină Dentară (durata  studiilor 6 ani)

– Farmacie (durata studiilor 5 ani)

– Asistență Medicală Generală (durata studiilor 4 ani),

– Nutriție și Dietetică (durata studiilor 3 ani)

– Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare (durata studiilor 3 ani)

– Tehnică Dentară (durata studiilor 3 ani)

– Bioinginerie (durata studiilor 4 ani).

 

Admiterea la studii superioare în Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași, pentru toate ciclurile universitare (atât pentru locurile finanțate de  bugetul de stat cât și pentru locurile cu taxă) se realizează numai prin concurs de admitere, în limita locurilor aprobate pentru anul respectiv.

Candidații din acest an la concursul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași vor concura pe același număr de locuri bugetate ca cel de anul trecut.

Cele  694 de locuri bugetate au fost distribuite astfel: 297 la Medicină, 50 la Asistență Medicală Generală, 2 la Nutriție și Dietetică, 87 la Medicină Dentară, 30 la Tehnică Dentară, 98 la Farmacie, 70 la Balneofiziokinetoterapie și recuperare și 60 la Bioinginerie Medicală.

Dacă la buget nu sunt surprize, a crescut în schimb numărul de locuri cu taxă în lei și în valută, cu 95 mai multe decât anul trecut. Cele mai multe locuri cu taxă s-au suplimentat la Medicină, pentru seria în limba engleză – 200 în total, cu 50 de locuri mai mult față de anul trecut și 100 de locuri pentru seria în limba franceză la Medicină Dentară, cu 30 mai multe față de cifra aprobată anul trecut.

 

Calendarul concursului de admitere la studii universitare de licență pentru sesiunea iulie 2017, este următorul:

 • Înscrierile vor avea loc în perioada 17-23 iulie 2017, cu următorul program:
  • 17-21 iulie 2017, în intervalul orar 9-14,
  • 22-23 iulie 2017, în intervalul orar 9-12.
 • Înscrierea are două etape:
  • Completarea formularului de înscriere online (termen limită 23 iulie, ora 11.00)
  • Depunerea dosarului de înscriere

Pentru candidații care nu au acces la internet, s-au pus la dispoziție calculatoare la Biblioteca UMF din str. Vasile Alecsandri nr 7 unde pot completa aceste formulare astfel:

 • 17-21 iulie 2017, în intervalul orar 9-13,
 • 22-23 iulie 2017, în intervalul orar 9-11.

 

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:

 • cererea de înscriere
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia (în cazul absolvenților de liceu care au susținut examenul de bacalaureat în afara României), în original, sau adeverința care atestă această calitate și în care se menționează media generală de bacalaureat și probele susținute la examenul de bacalaureat. Diplomele de bacalaureat redactate în altă limba, vor fi însoțite de traduceri legalizate, în limba română.
  • Document eliberat de CNRED/MEN care atestă că diploma de Bacalaureat obținută în statele membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene sau în alte state (pentru etnicii români din diasporă) îi conferă candidatului accesul la studii de licență.
  • Candidații absolvenți ai învățământului superior care doresc să urmeze o a doua specializare vor depune și diploma de licență, sau diploma echivalentă acesteia, în original, în copie legalizată sau în copie a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de membrii Comisiei de înscriere (conform OUG 41/2016), precum și adeverință din care să reiasă că facultatea absolvită a fost în regim fără taxă sau cu taxă;
 • La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română (nivel B2), eliberat de către instituțiile abilitate de MEN.
 • certificat de naștere, în copie a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de membrii Comisiei de înscriere (conform OUG 41/2016);
 • certificat de căsătorie (unde este cazul), în copie a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de membrii Comisiei de înscriere (conform OUG 41/2016) ;
 • adeverința medicală tip de la medicul de familie, pe care se va preciza “clinic sănătos”;
 • 3 fotografii tip buletin de identitate/pașaport;
 • chitanța ce atestă achitarea taxei de înscriere;

 

Taxa de înscriere la Concursul de Admitere a rămas la același nivel cu anii precedenți:

 • specializările Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Asistență Medicală Generală – 350 de lei
 • specializările Nutriție și Dietetică, Tehnică Dentară, Balneofiziokinetoterapie și Recuperare – 250 de lei
 • specializarea Bioinginerie – 150 de lei

 

Concursul de admitere va avea loc în data de 26 iulie 2017, sub forma unui test grilă, cu durata de trei ore (cu începere de la ora 10.00). Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% va avea nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la bacalaureat.

Disciplinele de concurs sunt următoarele:

 • Pentru specializările: Medicină și Medicină Dentară
  • Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – obligatoriu

Și

 • Chimie organică sau Fizică – la alegere.
 • Pentru specializarea Farmacie
  • Chimie organică – obligatoriu

Și

 • Biologie vegetală sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – la alegere.

–              Pentru specializările: Asistență Medicală Generală, Tehnică Dentară, Nutriție și Dietetică – la alegere între Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) sau Chimie organică.

–              Pentru specializarea Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare, Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)

–              Pentru specializarea Bioinginerie – la alegere între Matematică sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)

Pentru acest an, universitatea a luat decizia de a restrânge numărul manualelor din bibliografie, pentru fiecare materie de concurs alegându-se un singur manual.

 

* Procentul din paranteză reprezintă ponderea numărului de întrebări din caietul de teză.

 

Cazare. Pentru perioada admiterii, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași pune la dispoziție 80 de locuri de cazare în căminele E5 și 1 Mai B. Tariful de cazare este de este de 50 lei de persoană pe zi. Cererile de cazare se depun la Serviciul Facilități studenți (str. Gheorghe Asachi, nr.14, Camin E5, parter) în perioada înscrierilor pentru concursul de admitere (17-23 iulie), în intervalul orar 9 – 15.00.

 

 

Surse:

Repartizarea cifrei de școlarizare aprobată de MEN pentru studii universitare de licență în anul universitar 2017/2018: http://www.umfiasi.ro/News/Documents/2016-2017/Repartizare_cifra_scolarizare.pdf

Portalul de înscriere a candidaților la concursul de admitere 2017: http://admitere.umfiasi.ro/  

Portalul de înregistrare a candidaților pentru seriile de predare în limbile engleză și franceză: http://registration.umfiasi.ro/

Metodologia proprie privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere: http://www.umfiasi.ro/sites/admitere/Pagini/Admitere2017.aspx