I. Concursul de admitere pe locuri bugetate și pe locuri cu taxă în lei

 1. Numărul de locuri și organizarea examenului de admitere

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași a organizat concurs de admitere la toate specializările: Medicină (durata studiilor 6 ani), Medicină Dentară (durata studiilor 6 ani), Farmacie (durata studiilor 5 ani), Asistență Medicală Generală (durata studiilor 4 ani), Nutriție și Dietetică (durata studiilor 3 ani), Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare (durata studiilor 3 ani), Tehnică Dentară (durata studiilor 3 ani) și Bioinginerie (durata studiilor 4 ani).

Numărul de locuri bugetate694 – distribuite astfel: 297 la Medicină, 50 la Asistență Medicală Generală, 2 la Nutriție și Dietetică, 87 la Medicină Dentară, 30 la Tehnică Dentară, 98 la Farmacie, 70 la Balneofiziokinetoterapie și recuperare și 60 la Bioinginerie Medicală.

Numărul de locuri cu taxă în lei629 cu următoarea distribuție: 182 pentru Medicină, 142 pentru Asistență Medicală Generală, 45 – Nutriție și Dietetică, 63 de locuri pentru Medicină Dentară, 47 pentru Tehnică Dentară, 94 la Farmacie, 28 la Bioinginerie și 28 la Balneofiziokinetoterapie și recuperare.

Înscrierile au avut loc în săptămâna 17-23 iulie iar concursul de admitere a avut loc miercuri, 26 iulie, sub forma unui test grilă, cu durata de trei ore.

Disciplinele de concurs:

Medicină și Medicină Dentară – Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – obligatoriu și Chimie organică sau Fizică – la alegere.

Farmacie: Chimie organică – obligatoriu și Biologie vegetală sau Biologie clasa a XI-a la alegere.

Asistență Medicală Generală, Tehnică Dentară, Nutriție și Dietetică – la alegere între Biologie clasa a XI-a sau Chimie organică.

Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare – Biologie clasa a XI-a

Bioinginerie – la alegere între Matematică sau Biologie clasa a XI-a

Ierarhizarea candidaților s-a făcut în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% a avut-o nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la bacalaureat.

 

2. Numărul de candidați a fost mai mare cu 21% față de anul trecut

În ce privește concurența, la Medicină au fost 950 de candidaţi pe 297 de locuri ceea ce înseamnă o concurenţă de 3,2 candidaţi pe un loc, la Asistenţă Medicală Generală, au fost 5,96 de candidaţi pentru fiecare dintre cele 50 de locuri bugetate, la Medicină Dentară, 194 de candidaţi pe 87 de locuri, o concurenţă de 2,22 de candidaţi/loc, la Tehnică Dentară au fost 119 pe 30 de locuri, aproximativ 3,96 candidaţi pe un loc, iar la Farmacie 138 pe 98, circa 1,4 candidaţi pe un loc. La Facultatea de Bioinginerie au fost 93 de candidaţi pe cele 60 de locuri de la Bioinginerie, rezultând o concurenţă de 1,55 pe un loc, şi 196 pe cele 70 de la Balneofiziokinetoterapie şi recuperare medicală, 2,8 de candidaţi pe un loc.

În total, 2022 de candidați au participat la examenul de admitere în creștere cu 21%, comparativ cu anul 2016.

 

Admitere UMF Iași 2017

 

Admitere UMF Iași 2016

Făcând o comparație a concurențelor înregistrate pe locurile bugetate la specializarea Medicină (specializare cu cele mai multe locuri) de celelalte Universități de Medicină și Farmacie din țară, UMF Iași se plasează pe locul 3, după UMF Tg Mureș și UMF București, dar înaintea UMF Cluj, UMF Timișoara și UMF Craiova. (Precizare: numai UMF Tg. Mureș are o singură disciplină de examen la testul grilă, toate celelalte Universități de Medicină și Farmacie dau concurs din două discipline)

Mediile obținute de candidați în acest an au fost mai mari decât anul trecut. Ultima medie la buget, la Medicină Generală, este 8.90, un salt spectaculos comparativ cu anul trecut, când ultima medie la buget a fost 7.87. La specializarea Asistență Medicală Generală, ultima medie la buget este 8,34 iar la Nutriţie şi Dietetică, 8,63.

La Medicină Dentară, ultima medie la buget este 6,64, la Tehnică Dentară, 7,61.

La Farmacie, ultima medie la buget este 6,01.

La Bioinginerie Medicală, ultima medie la buget este 9,03, iar la Balneofiziokinetoterapie, 6,87.

Ultima medie a candidaţilor care pot opta pentru unul dintre locurile cu taxă în lei și numărul de locuri rămase pentru sesiunea de admitere din toamnă se vor stabili după încheierea perioadei de confirmări (8 august).

3. UMF Iași organizează a doua sesiune de admitere, în luna septembrie

Pentru a încuraja tinerii absolvenți de liceu să aleagă o carieră în medicină, Consiliul de Administrație al UMF Iași a acceptat, în ședința din 25 iulie 2017, propunerea rectorului UMF Iași, prof.univ.dr. Viorel Scripcariu, de a organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie a acestui an.

A doua sesiune de admitere va fi organizată după următorul calendar:

  • 14 – 16 septembrie 2017 – perioadă de înscrieri;
  • 20 septembrie 2017 – examenul de admitere (testul grilă)
  • 25 septembrie 2017 – validarea rezultatelor de către Senatul Universității.

 

II. Admiterea pentru programele de studii cu predare în limba română, engleză sau franceză pe locuri cu taxa în valută

Concursul de admitere se desfășoară prin selecţie de dosare, conform Metodologiei admiterii la studii în anul I, pe cont propriu valutar, a cetăţenilor din state UE şi Non –UE, în trei etape:

  • înscrierea on-line a candidaţilor,
  • depunerea dosarelor în format fizic şi evaluarea dosarelor
  • stabilirea ierarhiei candidaţilor.

Calendarul concursului de admitere prin evaluarea performanțelor școlare și a realizărilor personale ale candidaților, pentru programele de studii cu predare în limba română, engleză sau franceză pe locuri cu taxă în valută, în anul universitar 2017-2018 este:

– depunerea online a dosarelor: 01.05.2017–20.07.2017;

– depunere dosare la Registratura U.M.F. “Grigore T. Popa” Iaşi: 10.05.2017 – 28.07.2017;

– afișarea listelor candidaților, admiși sub rezerva primirii scrisorii de acceptare / atestatului de echivalare de la Ministerul Educației Naționale – 11.08.2017

Specializare Nr. locuri
Medicina, seria de predare in limba franceza 150
Medicina, seria de predare in limba engleza 200
Medicina, seria de predare in limba română 50
Medicina dentara, seria de predare in limba franceza 100
Medicina dentara, seria de predare in limba engleza 70
Medicina dentara, seria de predare in limba română 16
Farmacie, seria de predare in limba engleza 70
Balneofiziokinetoterapie și recuperare 20

Până în acest moment, 1766 de candidați din țări UE și non-UE și-au făcut cont pe platforma on-line. Și în acest an, utilizarea portalului de înscriere on-line a fost în beneficiul candidaţilor. Aceştia au regăsit Metodologia de înscriere şi au putut avea certitudinea că documentele încărcate sunt cele prevăzute în Metodologie. Totodată, portalul a permis comunicarea permanentă dintre candidaţi, comisiile de admitere şi specialişti IT, în scopul clarificării problemelor legate de înscriere, inclusiv tehnice (creare cont, încărcare documente, etc.). În plus, prin introducerea datelor personale de către candidat, acestea au putut fi centralizate cu uşurinţă, în conformitate cu solicitările Ministerului.

1038 de candidați au depus aplicații finalizate, dintre care:

  • 551 pentru studii în limba franceză,
  • 424 pentru studii în limba engleză
  • 63 pentru studii în română.