Buletin informativ Ședință Senat 22 februarie 2022

feb. 28, 2022 | @ Academic | 0 comentarii

Vă informăm că Senatul Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași s-a întrunit în ședință extraordinară în data de 22 februarie 2022.

Membrii Senatului au ținut un moment de reculegere în memoria Profesorului Cristian Dragomir, care a plecat dintre noi la începutul lunii februarie. Evocarea personalității Profesorului Cristian Dragomir și omagiul universității noastre, alături de cel al unor discipoli și prieteni, sunt publicate în necrologul In memoriam – Prof. Univ. Dr. Cristian Dragomir (https://news.umfiasi.ro/in-memoriam-prof-univ-dr-cristian-dragomir-28-aprilie-1940-5-februarie-2022).

În cadrul acestei ședințe a fost aprobate următoarele:

 • Includerea manualului BARRON’S – Anatomie şi fiziologie umană pentru admitere la facultăţile de medicină, autori Barbara Krumhardt și I. Edward Alcamo, editura University Press Târgu Mureș, ediția 2022, ca resursă bibliografică unică pentru examenul de admitere pentru anul universitar 2023-2024 – proba de biologie, la Facultățile de Medicină Generală și Medicină Dentară din cadrul U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iași. Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul UMF: https://www.umfiasi.ro/ro/noutati/Pagini/S-a-pus-%C3%AEn-v%C3%A2nzare-manualul-pentru-admiterea-2023-la-UMF;
 • Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității noastre – în condițiile necesității de aliniere la legislația europeană și a oportunităților de aplicare la proiecte specifice de cercetare și/sau formare resurse umane;
 • Prelungiri studii universitare de doctorat, în baza cererilor înregistrate la Școala Doctorală;
 • Declanşarea procedurii de evaluare externă de către ARACIS pentru următoarele programe:
 • Studii de licență specializarea Medicină – limba română, limba engleză, limba franceză și specializarea Nutriție și Dietetică – Facultatea de Medicină;
 • Studii de licență specializarea Tehnică Dentară – Facultatea de Medicină Dentară;
 • Studii de licențăspecializarea BFKT limbaromână – Facultatea de Bioinginerie Medicală;
 • studii de masterat Tehnici moderne în estatica și reabilitarea tehnologică în situații particulare de edentație – domeniul de studii universitare de masterat Medicină Dentară.

Senatul a aprobat, de asemenea:

 • Înființarea Centrului Cultural „I.I. Mironescu”;
 • Completarea denumirii Centrului Avansat de Cercetare-Dezvoltare în Medicină Experimentală astfel: Centrul Avansat de Cercetare-Dezvoltare în Medicină Experimentală – CEMEX „Prof. Univ. Dr. Ostin Costel Mungiu”
 • Cereri pentru realizarea unor activități în regim plata cu ora, în cadrul Facultăților de Medicină Generală și Medicină Dentară și în alte instituții de învățămănt superior;
 • Modificarea Organigramei MAVIS;
 • Constituirea unei comisii de cercetare disciplinară conform314, al.2,3 din Legea nr. 1/2011.

Membrii Senatului au fost informați asupra concluziilor Comisiei de analiză constituită prin Hotărârea Senatului nr. 2/11.02.2022, ca urmare a sesizării adresate Senatului înregistrată sub nr. 3429/11.02.2022.

Biroul Senat
25 februarie 2022