Buletin informativ Ședință Senat 29 iulie 2021

de | aug. 1, 2021 | @ Academic | 0 comentarii

Stimați colegi, vă informăm că Senatul Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași s-a întrunit în ședință extraordinară joi, 29 iulie 2021.

În cadrul acestei ședințe au fost validate sau aprobate următoarele puncte:

 1. Rezultatele examenului de admitere la programele de studii universitare de licență, sesiunea iulie 2021;
 2. Rezultatele examenului de admitere la programele de studii universitare de masterat, sesiunea iulie 2021;
 3. Raportul concursurilor pentru ocuparea posturilor de cadre didactice pe perioadă nedeterminată pentru Facultățile de Medicină și Medicină Dentară, sesiunea martie-iulie 2021 și validarea rezultatelor concursurilor;
 4. Raportul concursurilor pentru ocuparea posturilor de cadre didactice pe perioadă determinată pentru Facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Bioinginerie Medicală, sesiunea martie-iulie 2021 și validarea rezultatelor concursurilor;
 5. Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de cercetător științific gradul III în Biologie Moleculară de la Departamentul CEMEX;
 6. Formațiunile de studiu pentru anul universitar 2021-2022 la Facultățile de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie și Bioinginerie Medicală;
 7. Planurile de învățământ pentru anul universitar 2021-2022 la Facultățile de Medicină Dentară și Farmacie (planurile de învățământ ale Facultăților de Medicină Generală și Bioinginerie Medicală vor fi supuse spre aprobare la proxima ședință, după efectuarea modificărilor impuse de noile normativele ARACIS);
 8. Diverse – aprobarea următoarelor cereri:
  – acordare an sabatic pentru Dl. Prof. Dr. Brănisteanu Dumitru, Disciplina Endocrinologie, Facultatea  de Medicină pe durata anului universitar 2021-2022 ;
  – coordonare activitate rezidențiat specialitatea Chirurgie dento-alveolară de către dna Prof. Dr. Eugenia Popescu;
  – susținere activitate didactică în regim de ”plata cu ora” de către Dna Prof. Univ. Dr. Evelina Moraru pentru cursul de Alergologie – Imunologie (medici rezidenți);
  – prelungire studii universitare de doctorat, conform adresei înaintată de Scoala Doctorală;
  – afiliarea la I.O.S.U.D. UMF Iași a Dnei Conf. univ. dr. Andreea Silvana Szalontay și Dlui Conf. univ. dr. Romică Sebastian Cozma pentru a desfășura activitate de conducere de doctorat în domeniul Medicină.

Cu această ocazie Dna Prorector Univ. Dr. Manuela Ciocoiu – Prorector Studii Universitare – ciclul de studii învățământ fundamental a prezentat o sinteză a întregului proces de admitere care a inclus un număr de 2226 de candidați pentru cele 2155 de locuri scoase la concurs la nivelul întregii universități. Prin efortul comun al colegilor din departamentul administrativ și a peste 600 de cadre didactice, universitatea noastră a reușit să organizeze cu succes, în condiții optime de siguranță, procesul de admitere.

De asemenea, Dl. Prorector, Prof. Univ. Dr. Radu Iliescu a expus o situație a procesului de admitere la direcțiile de studiu în limba engleză sau franceză din cadrul facultăților de Medicină Generală, Medicină Dentară, Bioinginerie Medicală și Farmacie. Concurența în acest an este de aproximativ 4 candidați pe un loc, fiind înscriși peste 1200 de candidați, în principal cetățeni din Franța, ceea ce confirmă faptul că universitatea noastră oferă oportunități solide de pregătire în domeniile selectate.

Atât Dl Rector, Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu cât și Dna Prof. Univ. Dr. Ioana Grigoraș – Președinte al Senatului UMF ”Grigore T. Popa” în numele întregii conduceri a universității noastre au felicitat și au transmis mulțumiri tuturor colegilor implicați în procesul de admitere iulie 2021.

Va dorim vacanță placută în săptămânile care urmează și sperăm să ne revedem cu bine în luna septembrie pentru a finaliza anul universitar 2020-2021 si a păși cu încredere în noul an universitar, în condiții optime și sigure de studiu teoretic și practic.