În urma semnalelor primite din rândul studenților și a informațiilor incomplete vehiculate de mass-media, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași dorește să clarifice, în primul rând pentru studenții săi, subiectul Concursului național de rezidențiat 2016.

E important și subliniem de la bun început că situația prezentă este strict rezultatul discuțiilor purtate de reprezentanții studenților cu oficialii Ministerului Sănătății începând cu luna februarie a acestui an. Asociațiile studențești au inițiat și purtat dialogul direct cu Ministerul Sănătății, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași nefiind implicată nici măcar la nivel de consultanță în aceste demersuri.

CRONOLOGIA DISCUȚIILOR
DINTRE REPREZENTANȚII STUDENȚILOR ȘI MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

1.1. FEBRUARIE 2016

4 februarie 2016: Ministerul Sănătății emite în 4 februarie 2016 un comunicat de presă (http://www.ms.ro/index.php?pag=62&id=15721&pg=1) prin care informează că:

 • a organizat consultări cu reprezentanții federațiilor studențești, cu reprezentanți ai absolvenților din anii precedenți precum și cu reprezentanți ai universităților de medicină din întreaga țară;
 • în urma acelorași consultări a decis ca organizarea sesiunii concursului de rezidențiat din toamna anului 2016 să se desfășoare, de asemenea, la nivel național și bazat pe subiecte unice;
 • bibliografia este alcătuită din “Compendiul de specialități medico-chirurgicale” elaborat de un colectiv multidisciplinar format din cadre didactice de la toate universitățile de medicină și farmacie, sub coordonarea prof. dr. Victor Stoica și prof. dr. Viorel Scripcaru;
 • în ceea ce privește metodologia concursului de rezidențiat, sesiunea 2016, aceasta va fi anunțată după noi consultări ale reprezentanților Ministerului Sănătății cu federațiile studențești de profil.

La întâlnirea respectivă, Federația Asociațiilor Studenților la Medicină din România (FASMR) a venit cu următoarele propuneri privind metodologia:

 • „subiecte unice realizate de către o comisie alcătuită din cadre didactice aparținând fiecărui centru;
 • concursul de rezidențiat să se susțină în cele 6 centre în care s-a susținut până acum (București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Timișoara, Tg. Mureș)
 • înscrierea candidatului la concursul de rezidențiat să poată fi făcută în oricare din cele 6 centre, indiferent de centrul unde acesta a urmat studiile de licență;
 • alegerea postului sau locului în specialitate și a centrului de pregătire se va face în funcție de punctajul obținut și de clasificarea din centrul în care candidatul s-a înscris și a susținut concursul de rezidențiat;
 • în cazul în care există candidați care au obținut un punctaj de promovare, dar nu au obținut un loc în centrul în care s-au înscris, să poată participa la o redistribuire a locurilor rămase libere la nivel național, aceasta realizându-se pe baza unui clasament național al punctajelor obținute”.

(SURSA: „Situația rezidențiat 2016”, document emis la 05.09.2016 de Federația Asociației Studenților în Medicină din România)

23 februarie 2016: Un comunicat de presă emis ulterior de Ministerul Sănătății, în 23.02.2016 (http://www.ms.ro/?pag=62&id=15773&pg=1) confirmă propunerile înainte de reprezentanții studenților, concluzionând încurajator: „Ministrul Sănătății a fost de acord, în principiu, cu solicitările venite din partea tinerilor medici, dar le-a cerut acestora un document scris cu toate solicitările stabilite în întâlnirea de astăzi.”

1.2. IULIE 2016

Federația Asociației Studenților în Medicină din România face Ministerului Sănătății o nouă propunere: „de a se păstra aceeași metodologie ca până în prezent (metodologia din 2015), din următoarele motive:

 • perioada scurtă de timp până la susținerea concursului (mai puțin de 4 luni);
 • concurență mai mică la nivel de centru față de cea de la nivel național;
 • tematica și bibliografia nouă, care au reprezentat deja o schimbare majoră în desfășurarea concursului de rezidențiat;
 • inegalitatea privind examenul de licență dintre centre, fapt care poate contribui în procesul de învățare, unele centre fie au susținut deja examenul de licență, iar alte centre au tematică suplimentată față de metodologia pentru rezidențiat;
 • experiența profesională și contactul cu mediul spitalicesc din centrul respectiv în cazul absolvenților care decid să susțină concursul în centrul de proveniență;
 • absolvenții au fost informați în luna februarie despre schimbarea metodologiei și despre forma pe care aceasta o va avea printr-un comunicat de presă din partea Ministerului Sănătății în urma unei întâlniri care a avut loc între reprezentanții Ministerului și reprezentanții Federației. Această metodologie presupunea repartizarea inițială pe centre și apoi națională, dacă situația o va cere. Ea a fost propusă FASMR din dorința studenților și acceptată de către reprezentanții Ministerului Sănătății;
 • o modificare radicală a metodologiei, aceasta însemnând o repartiție națională, va genera o situație alarmantă printre absolvenți și multiple nemulțumiri la nivel național, acestea conducând la forme de manifest prin petiții și chiar la manifestații stradale;
 • motive personale: reședința personală, familie, obișnuința cu mediul spitalicesc”.

(SURSA: „Situația rezidențiat 2016”, document emis la 05.09.2016 de Federația Asociației Studenților în Medicină din România)

1.3. SEPTEMBRIE 2016

5 septembrie 2016: Federația Asociației Studenților în Medicină din România comunică următoarele:

„În urma ultimelor discuții cu cei din Ministerul Sănătății și bazat pe lipsa de răspuns și perioada extrem de scurtă până la rezidențiat, ne-am manifestat dorința ca metodologia concursului de rezidențiat să rămână sub forma propusă în februarie, propunerea din iulie venind ca opțiunea a doua. (…) Cerem respectarea termenului legal privind modificările aduse concursului de rezidențiat, acest termen fiind 6 luni înainte de susținerea examenului, iar metodologia din februarie se încadrează în acest interval.

(SURSA: „Situația rezidențiat 2016”, document emis la 05.09.2016 de Federația Asociației Studenților în Medicină din România)

9 septembrie 2016: Ministerul Sănătății emite un comunicat (http://www.ms.ro/?pag=62&id=16288&pg=1) în care se afirmă că în 09.09.2016 a avut loc la sediul Ministerului Sănătății o întâlnire între reprezentanții Ministerului și ai Universităților de Medicină și Farmacie din București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu-Mureș și Timișoara pe tema organizării concursului național de rezidențiat 2016 în care s-au decis următoarele:

 • sesiunea 2016 a concursului național de rezidențiat va avea loc pe data de 20 noiembrie 2016;
 • metodologia de concurs va presupune subiecte unice la nivel național și clasificare unică pe loc și post la nivel național, pornind de la principiul unui concurs cu clasificare națională, care să răspundă nevoilor sistemului de sănătate de acoperire cu personal medical înalt calificat;
 • introducerea unor specialități noi – cardiologie pediatrică, gastro-enterologie pediatrică, nefrologie pediatrică, onco-hematologie pediatrică, pneumologie pediatrică și microbiologie clinică.

Comunicatul Ministerului Sănătății afirmă la final: „Conform calendarului agreat de participanții la întâlnire, lista locurilor și posturilor disponibile va fi publicată până cel târziu la data de 14 Octombrie în săptămânalul Viața Medicală și pe site-ul www.rezidentiat.ms.ro.  Înscrierea candidaților va avea loc în perioada 14 Octombrie –  28 Octombrie (ora 14.00) la sediile Direcțiilor de Sănătate Publică județene și a Municipiului București”.

IMPLICAREA UMF IAȘI IN PROCESUL DECIZIONAL
PRIVIND CONCURSUL NAȚIONAL DE REZIDENȚIAT 2016

Suntem profund interesați de evoluția profesională a tuturor studenților noștri, începând cu anul I și până la finalizarea studiilor; mai mult, dorim să continuăm a fi un sprijin pentru studenții noștri și după ce aceștia părăsesc școala intrând în rezidențiat și apoi în profesie. Putem face însă acest lucru strict în limitele și conform rigorilor legii. Iar instituția cu dreptul legal de decizie asupra Concursului național de rezidențiat este Ministerul Sănătății.

Universitatea nu putea decide deci, dar ar fi putut contribui la găsirea celei mai bune formule pentru studenții săi, dacă ar fi fost angrenată în procesul de consultări, demarat încă din februarie, de organizațiile care îi reprezintă pe studenți cu Ministerul Sănătății. Din păcate, organizațiile studențești au ales să parcurgă singure acest drum, conducerea Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași aflând despre demersurile FASMR (documentul din care cităm aici) abia la începutul lunii septembrie.

Așadar, în condițiile în care reprezentanții studenților au discutat direct și exclusiv cu Ministerul Sănătății încă din luna februarie, nu putem vorbi decât cel mult despre o implicare formală, conform legii, a Universității în procesul decizional privind organizarea Concursului național de rezidențiat 2016.

La Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași ne dorim să vă fim nu doar vremelnici profesori, dar și partenerii voștri de încredere în transformarea de la „boboc medicinist” la medic sau chiar dascăl de școală medicală. Parte a misiunii pe care mi-am asumat-o ca Rector este și construirea unei noi relații profesor–student – un angajament pe care îmi doresc foarte mult să-l transpun în faptă și care necesită la rândul său un proces de transformare prin care trebuie să treceți și voi, studenții, dar și noi, cei din spatele catedrei. Iar cuvântul cheie, definitoriu al acestei relații este „încrederea”.

Concursul de rezidențiat este o etapă importantă în cariera voastră și vă pot garanta, indiferent de metodologia după care se va susține, că va fi un concurs în care candidatul valoros va avea câștig de cauză. Vă propun însă ca împreună să învățăm ceva din experiența acestui an, din perspectiva colaborării student – Universitate pe subiectul concursului de rezidențiat. Astfel ca, tot împreună, să-l putem contrazice pe un celebru pesimist, George Bernard Shaw, care spunea: „We learn from experience that men never learn anything from experience”.

Prof. dr. Viorel Scripcariu
Rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași