>Clic pentru a deschide afișul evenimentului

Proiectul “Prevenirea abandonului școlar și consilierea în alegerea traiectoriei în cariera pentru studenții anului I de Medicină Dentară și Tehnică Dentară”, derulat de UMF „Grigore T. Popa“, Iași, prin intermediul Facultății de Medicină Dentară,  se va desfășura în perioada 17 octombrie 2017 – 30 septembrie 2020. Managerul proiectului este prof. univ. dr. Norina Consuela Forna, decanul Facultății de Medicină Dentară.

Obiectivul general al proiectului  constă în sprijinirea studenților înmatriculați în anul I,  în Facultatea de Medicină Dentară și Specializarea de Tehnică Dentară din cadrul UMF Iași, expuși riscului de abandon universitar.

Lansarea proiectului  are loc joi, 7 decembrie, la ora 14.00,  în Sala de conferințe (Clădirea Facultății de Farmacie)a UMF Iași. La eveniment sunt așteptați studenți, cadre didactice și medicale,  precum și reprezentanți ai mediului de afaceri.