Buletin informativ Ședință Senat – 14 septembrie 2021

sept. 14, 2021 | @ Academic | 0 comentarii

Stimați colegi, vă informăm că marți, 14 septembrie 2021 Senatul Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași s-a întrunit în ședință extraordinară.

Dna Prof. Univ. Dr. Ioana Grigoraș, Președinte al Senatului U.M.F. ”Grigore T. Popa” cu profund regret a anunțat decesul Dlui Prof. Univ. Dr. Jan Hurjui ilustru cadru didactic al Facultății de Medicină Dentară. La propunerea Dnei Președinte, Senatul UMF Iași a ținut un moment de reculegere.  Dumnezeu să îl odihnească în pace!

În această ședință au fost aprobate o serie de reglementări necesare desfășurării optime a tuturor activităților specifice universității noastre, după cum urmează:

  1. Conform opțiunilor din ord.1756/3.09.2021, în Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași activitățile didactice se vor desfășura on site pe parcursul anului universitar 2021 – 2022. 
  1. În baza prevederilor Cartei Universitare și a altor normative legislative, Procedura Proprie Privind Instituirea de Măsuri Sanitare și de Protecție în Perioada Pandemiei de COVID 19 se completează cu trei anexe. Anexele 7, 8 și 9 sunt identice sub aspectul conținutului cu specificația că anexa 7 se aplică studenților, anexa 8 se referă la cadrele didactice și personalul auxiliar din catedre și reglementează desfășurarea activităților didactice în timp ce, anexa 9 reglementează cazarea și accesul în cămine. Cele trei anexe includ următoarele 3 articole:

Art. 1. În vederea prevenirii infecției cu SARS- COV 2 și a protejării studenților, pacienților, cadrelor didactice și a personalului sanitar din unitățile medicale, în contextul prelungirii stării de alertă pe teritoriul României, în acord legislația națională și europeană, având în vedere responsabilitatea socială și misiunea universității în comunitate, coroborate cu participarea fizică a tuturor studenților la activitățile didactice și modalitatea clasică de examinare pentru învățămîntul medico-farmaceutic, pentru a putea participa la activitățile didactice din anul universitar 2021-2022 studenții vor prezenta unul dintre următoarele documente:

 – Certificatul de vaccinare completă anti-COVID;

– Test Real Time PCR negativ o dată pe săptămână, efectuat în fiecare zi de luni;

– Rezultat negativ certificat al unui test antigen rapid de două ori pe săptămână efectuat în fiecare zi de marți și vineri;

– Adeverință din care să rezulte că se află în perioada curprinsă între a 15- a zi și a 180-a zi, ulterioară infectării cu SARS- COV 2;

Art. 2. Cadrele didactice examinatoare vor permite participarea la activitățile didactice doar studenților care prezintă unul din documentele enumerate la art. 1.

Art. 3. Universitatea va suporta contravaloarea testelor Real Time PCR și antigen rapid pentru studenții care nu pot efectua vaccinul anti-COVID din motive medicale și prezintă adeverință medicală cu această recomandare eliberată de medicul specialist avizată de către Comisia Medicală desemnată de conducerea universității în acest sens.

Precizăm că testele sunt unice fiind valabile atât pentru procesul didactic cât și pentru cazarea și accesul în căminele universității. 

  1. Senatul a validat Decizia 1007/31.08.2021 privind obligativitatea prezentării în vederea înscrierii la studii a Psychometric Entrance Test, de către studenții admiși, care au finalizat studiile liceale în Israel.           
  1. Punctul diverse a ordinii de zi a inclus:

– aprobarea statului de cadru didactic asociat a Dlui Prof. Univ. Dr. Ștefan Buțureanu;

– aprobarea cererilor unor cadre didactice privind desfășurarea activităților în regim de plata în alte universități;

– aprobarea prelungilor de studii doctorale, conform cererilor prezentate de Dna Prof. Univ. Dr. Monica Hânceanu.

La finalul ședinței, Dna Prof. Univ. Dr. Ioana Grigoraș a informat Senatul universității asupra Deciziei C.A. din 07.09.2021 de a menține în anul universitar 2021 – 2022 toate condițiile de plata cu ora aplicate în anul universitar precedent.

Biroul Senat
18 septembrie 2021