Programul se adresează studenților cu situație financiară modestă, dar cu rezultate academice excepționale, pentru urmarea studiilor universitare. Valoarea bursei este de 10.000 lei pe an pentru fiecare student, iar banii sunt oferiți de Clubul Rotary Iași „Curtea Domnească”, cu ajutorul partenerilor.

Pentru al doilea an consecutiv, Clubul Rotary Iași „Curtea Domnească” lansează programul de susținere a tinerilor valoroși – Bursele Rotary Academica. Sub sloganul „Parteneriat pentru educație”, programul își propune să ajute tinerii cu posibilități materiale reduse pentru a-și acoperi costurile aferente educției și traiului la oraș. În anul universitar 2019 – 2020, 15 studenți de la facultăți din Iași vor fi selectați pentru a beneficia de un ajutor financiar de 1.000 lei / lună / student.

Cui se adresează

Bursele Rotary Academica se adresează elevilor (din ultimul an de liceu) și studenților (anul 1 și 2 de facultate), cu situație financiară modestă ce doresc să urmeze cursurile unei universități de stat din Iași. „Pe lângă criteriile de eligibilitate din dosarul de înscriere, ne interesează ca cei care vor intra în acest proiect să împărtășească principiile și valorile Rotary: onestitate, perseverență, asumarea responsabilităților, lucrul în echipă, implicare în cauze sociale și altruism”, precizează Radu Ciorap, președintele Club Rotary Iași „Curtea Domnească”.

În ce constă bursa

Bursa oferită va fi de 1.000 de lei pe lună și va putea acoperi cheltuielile de cazare la cămin, masa la cantină, cărți sau manuale de studiu, tabere de studiu etc. De asemenea, bursierii vor beneficia de Programul de mentorat, adică fiecărui student îi va fi desemnat un Rotarian, care va avea obligația de a îndruma și de a sprijini activitatea studentului, atît școlară cât și extrașcolară, pe toată perioada în care studentul se află în prgramul Bursele Rotary Academica.

Condiții de admitere

Candidații interesați de admiterea în acest program trebuie să întocmească un dosar care să cuprindă:

  • Cererea de înscriere (informală)
  • Un eseu de 2 – 3 pagini, în care să se creioneze personalitatea aplicantului, cine este el și dacă se potrivește cu solicitările programului. Se vor descrie abilitățile personale, valorile, principiile după care se ghidează în viață, o descriere a activităților extrașcolare, implicarea în diferite proiecte, planuri de viitor, de ce a ales o anumită facultate, atitudine civică etc.
  • O recomandare din parte unei persoane reprezentative (cineva din comunitate – profesor, preot – sau cineva cu care a lucrat într-un proiect etc.). În acest caz trebuie furnizate adresa de mail și un număr de telefon a acelei persoane pentru a o putea contacta ulterior.
  • Foaia matricolă (din care să rezulte situaţia şcolară din perioada liceului, precum şi notele obţinute la bacalaureat (acolo unde este cazul);
  • Adeverinţă(e) din care să rezulte veniturile familiei.

Înscrierile se vor realiza până la data de 30 August 2019 iar candidaţii selectaţi vor participa la un interviu în perioada 1-15 septembrie 2019.

Dosarele se vor trimite prin email la adresa: rotaryiasicurteadomneasca@gmail.com până la data de 30 August și se vor prezenta în original la data interviului.

Candidaţii interesaţi de admiterea în acest program trebuie să se înscrie la adresa: www.rotaryiasicurteadomneasca.ro/formular/

Mai multe informații despre program găsiți aici: https://rotaryiasicurteadomneasca.ro/informatii/