Cursul postuniversitar: “Reabilitarea pulmonară – aplicabilitate practică”

mart. 18, 2021 | @ Academic | 0 comentarii

Cursul postuniversitar: “Reabilitarea pulmonară – aplicabilitate practică” va fi organizat în perioada 22 – 26 martie 2021, virtual, lectorii fiind de la Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iaşi, “Carol Davila” şi “Titu Maiorescu” din Bucureşti,  Spitalul Clinic de Recuperare (SCR), Iaşi, Institutul de Pneumologie “Marius Nasta”, Bucureşti, partea practică fiind realizată la Iași, în Secţia Clinică Recuperare Medicală Respiratorie (SCRMR) a SCR, fiind coordonat de Conf. Univ. Dr. Paraschiva Postolache.

Partenerii instituționali sunt: Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi, Societatea Română de Pneumologie (SRP) şi Grupul de Lucru de Reabilitare Respiratorie al SRP, Spitalul Clinic de Recuperare, Iași, Societatea de Medici şi Naturalişti, Iaşi, şi Colegiul Medicilor din România, cursul făcând parte şi din Acţiunea COST: CA 15208 – RANCARE, de îmbunătăţire a asistenţei medicale pentru siguranţa pacientului.

Informatiile privind înscrierea se găsesc pe site-ul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi: http://www.umfiasi.ro/ro/academic/programe-de-studii/EMC/Pagini/%C3%8Enscriere.aspx  şi e-mail: postpar04@yahoo.com

Cursul se adresează medicilor specialişti şi rezidenţi din orice specialitate, bioinginerilor, asistenţilor medicali şi sociali, terapeuţilor ocupaţionali şi fizioterapeuţilor, fiind creditat de Colegiul Medicilor din România cu 30 de credite EMC.

”La cursul postuniversitar din perioada 22 – 26 martie 2021, sunt aşteptaţi specialiştii din întreaga ţară implicaţi şi interesaţi de activitatea de reabilitare respiratorie. Lectorii vor dezbate teoretic şi practic noţiunile de bază dar şi cele mai noi aspecte din acest domeniu, prevăzute de ghidurile şi standardele internaţionale, pentru a dezvolta şi creşte numărul de centre de reabilitare respiratorie din ţară în beneficiul pacientului cu afecţiuni respiratorii cronice, inclusiv post COVID-19”, a declarat Coordonatorul cursului postuniversitar, Conf. Univ. Dr. Paraschiva Postolache, Şef al SCRMR din SCR, Iaşi; Fondatorul şi Secretarul Grupului de Lucru de Reabilitare Respiratorie al SRP; Coordonator Naţional şi Membru în Comitetul de Management al Acţiunii COST CA 15208 – RANCARE, iniţiatorul şi coordonatorul acestor acţiuni educative organizate anual la Iaşi şi în ţară.

Prezentările teoretice şi practice interactive din perioada cursului vor fi susţinute de specialişti în domeniul reabilitării pulmonare, un concept extrem de actual și de important pentru un management corect al pacienților cu afecțiuni pulmonare cronice obstructive, restrictive și mixte, inclusiv post-COVID-19, dar şi pentru monitorizarea acestor pacienţi în timpul pandemiei SARS-CoV2. În cadrul prezentătilor, educația pacientului cu afecțiuni respiratorii ocupă un loc primordial şi au ca scop aprofundarea pregătirii participanţilor în domeniul reabilitării respiratorii,  a educaţiei pacienţilor cu afecţiuni respiratorii cronice în ceea ce priveşte manifestarea acestora, asupra dispozitivelor şi a tehnicilor de administrare a medicamentelor, pentru a creşte complianţa, aderenţa şi persistenţa acestora la tratamentul medicamentos, asupra dispozitivelor de antrenament a musculaturii respiratorii, a kinetoterapiei, aerosoloterapiei şi a hidroterapiei cu apă sulfuroasă etc. Un alt aspect important abordat este monitorizarea pacientilor cu boli pulmonare cronice în timpul pandemiei SARS-CoV2, care datorită situaţiei create pot pierde legătura cu medicul curant, fapt ce poate avea urmări în evoluţia bolii.

Aceste informaţii sunt utile pacienților cu afecțiuni respiratorii cronice și comorbidități pentru a reduce simptomatologia diurnă și nocturnă, anxietatea şi depresia, numărul și gravitatea exacerbărilor și durata de spitalizare pentru acestea și de a crește intervalul de timp dintre ele, de a reduce adresabilitatea la medic și consumul medicamentelor de urgență, de a îmbunătăți capacitatea de efort, calitatea vieții și rata de supravieţuire, de a reduce costurile totale pentru societate, pacient și familie și de a crește complianța, persistenţa și aderența la tratamentul de reabilitare pulmonară și, în special, la cel medicamentos, precum şi reintegrarea socio-profesională.

Organizat sub forma atelierelor de lucru virtuale, cursul oferă o oportunitate excelentă pentru informare, pentru găsirea de soluții într-un cadru profesional atât pentru temele menționate, cât şi pentru alte teme de interes.