Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași își păstrează, în acest an, punctajul în clasamentul global al universităţilor din România – Metaranking universitar 2018, clasament care stabilește ierarhia universităţilor din România în funcţie de rezultatele combinării performanţelor lor individuale din clasamentele academice internaţionale ale universităţilor.

Metarankingul Universitar-2018 utilizează metodologia propusă de membrii High Level Experts Group, numiți în 2016 de Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice pentru a elabora Metarankingul Universitar. Raportul din acest an continuă activitatea precedentă și a fost elaborat cu sprijinul Asociației Ad Astra a Cercetătorilor Români.

Urmând metodologia metarankingurilor universitare din 2016 și din 2017, s-au selectat pentru analiză și includere în Metarankingul Universitar-2018 următoarele rankinguri internaționale:

Potrivit Raportului final, în România există 54 de universități publice (47 civile + 7 militare) și 47 de universități private (38 acreditate + 9 autorizate provizoriu) dintre care 26 de universităţi au prezenţă şi vizibilitate internaţională:

Universitatea Punctaj Rang
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 14 1
Universitatea din București 11 2
Universitatea Politehnică din București 11 2
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași 7 3
Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca 6 4
Universitatea de Vest din Timișoara 5 5
Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București 5 5
Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași 5 5
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași 5 5
Universitatea Transilvania din Brașov 3 6
Academia de Studii Economice din București 3 6
Universitatea Politehnica din Timișoara 3 6
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca 3 6
Universitatea din Craiova 2 7
Universitatea din Oradea 2 7
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 2 7
Universitatea Ovidius din Constanța 2 7
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2 7
Universitatea Dunărea de Jos din Galați 1 8
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 1 8
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava 1 8
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova 1 8
Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș 1 8
Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara 1 8
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București 1 8
Universitatea Tehnică de Construcții din București 1 8

Nota: Scorul total al universităților românești incluse în metaranking este de 99 de puncte. Universitățile românești care nu apar în tabel nu sunt incluse în niciunul din cele nouă (9) rankinguri internaționale ale universităților incluse în Metarankingul Universitar-2018. Pentru claritate, ordinea de prezentare a universităților care au același punctaj/aceeași poziție în clasament este stabilită în tabel în funcție de criteriul alfabetic combinat cu cel al tipului de universitate (ex. comprehensivă vs. de specialitate)

Raportul complet asupra Exercițiului Național de Metaranking Universitar-2018 poate fi consultat la adresa: http://ad-astra.ro/wp-content/uploads/2018/12/Metarankingul_Universitar_2018.pdf