Inserţia absolvenţilor de medicină pe piaţa muncii, prin dezvoltarea în cadrul unor stagii de pregătire practică a abilităţilor practice – MEDPRO

nov. 6, 2020 | @ Presa | 0 comentarii

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Centrul pentru dezvoltarea resurselor umane „For life”, implementează în perioada 22.09.2020 – 21.09.2022 proiectul Inserţia absolvenţilor de medicină pe piaţa muncii, prin dezvoltarea în cadrul unor stagii de pregătire practică a abilităţilor practice – MEDPRO” (cod MySMIS 133314, ID: POCU/626/6/13/ 133314)

Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6: Educație si competențe, Prioritatea de investiții Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie”.

Proiectul „Inserţia absolvenţilor de medicină pe piaţa muncii, prin dezvoltarea în cadrul unor stagii de pregătire practică a abilităţilor practice – MEDPRO” are ca obiectiv general facilitarea tranziției de la școală la viața activă prin participarea la activități de învățare la locul de muncă, consiliere și orientare profesională pentru îmbunătățirea competențelor și aptitudinilor profesionale a 360 studenți de la Universitatea de Medicină și Farmacie din ciclul studii de licență – Facultatea de Medicină și Facultatea de Medicină Dentară, în vederea creșterii capacității acestora de a se insera cu succes și sustenabil pe piața muncii.

Scopul proiectului constă în creșterea numărului absolvenților din domeniul medical care își găsesc un loc de muncă ca urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă.

Rezultate așteptate:

 • Cinci parteneriate încheiate
 • o retea de colaborare pentru ocuparea si formarea profesională în domeniul medical
 • patru workshopuri
 • două campanii de informare si recrutare a grupului țintă
 • 360 studenti recrutați, dintre care 263 vor dobândi o calificare
 • un stagiu de practică pentru cei 360 de studenți din grupul tinta
 • 141 de studenti angajați
 • un program de practică derulat
 • un concurs – stagii de practică
 • 100 studenți premiati în cadrul stagiilor de practică
 • un program de consiliere și orientare profesională
 • 360 studenti consiliați și orientați profesional
 • o intreprindere simulata
 • un curs antreprenoriat

Grupul țintă al proiectului este format din 360 studenti din anii 1-5, specializările – Medicină si Medicină dentară, respectiv anii 1-2 de la specializarile Asistență medicala generală, Nutriție, Tehnica dentară,care vor beneficia de sprijin pentru tranziția de la școală la viața activă și care vor participa la activități de consiliere și orientare profesională, stagii de practică și intreprindere simulată, din care fac parte: studenți din mediul rural și studenti netradiționali.

Bugetul total al proiectului este de 4.505.453,73 lei, dintre care 4.437.121,30 lei finanțare nermbursabilă și 68.332,43 lei valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului (conform contractului de finanțare nr. POCU/626/6/13/133314).

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

 Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași
Str. Universității nr. 16, 700115, Iasi, România
Site: www.umfiasi.ro

Manager proiect,
Prof. univ. dr. Norina Consuela FORNA
Email: proiecte.europene@umfiasi.ro