În baza hotărârii Consiliului de Administrație din 22.10.2019 și a Hotărârii Senatului Universității nr.20 din 29.10.2019, prof. univ. dr. Viorel Scripcariu a aprobat calendarul de organizare a alegerilor:

  • Decembrie 2019 – afișarea de către Biroul Electoral Central al Universității a listelor de vot (fără codul numeric personal), delimitarea secțiilor, numerotarea și aducerea la cunoștință publică a secțiilor de votare și a locației de vot
  • 6 ianuarie – 7 ianuarie 2020, ora 14.00 – depunerea candidaturilor
  • 7 ianuarie 2020, ora 15.00 – publicarea listei candidaților înainte de contestații
  • 7 ianuarie 2020, ora 15.00 – 8 ianuarie 2020, ora 15.00 depunerea contestațiilor
  • 8 ianuarie 2020, ora 15.00 – 9 ianuarie 2020, ora 15.00 soluționarea contestațiilor și întocmirea listei finale a candidaților
  • 9 ianuarie 2020, ora 15.00 – 15 ianuarie 2020, ora 15.00 – prezentarea candidaturii în fața comunității academic
  • 16 ianuarie 2020 (turul I de scrutin), respectiv 20 ianuarie 2020 (turul II de scrutin) – vot în Departamente pentru Director de Departament, Consiliile Departamentale, Consiliul Facultății, Senat și Rector
  • 22 ianuarie 2020 validarea rezultatelor alegerilor în Consiliul Departamentului , Consiliul Facultății și Senat
  • 23 ianuarie 2020 transmiterea la MEN a dosarului de confirmare a Rectorului, împreună cu Metodologia proprie de alegeri (art. 2 alin. 2 din OMECS nr. 3751/2015)

Listele de vot se generează și se verifică la Direcția Resurse Umane, ulterior se transmit către Decanate pentru avizare și, la final, sunt comunicate catre Președintele Biroului electoral central al Universității care, conform art. 24 din OMECS Nr. 3751/2015 are obligatia afișării listelor de vot (fără codul numeric personal), delimitarea secțiilor, numerotarea și aducerea la cunoștința publică a secțiilor de votare și a locației de vot cu cel puțin 14 zile calendaristice înaintea datei de vot.

Vezi și Metodologia pentru desfășurarea alegerilor în structurile și funcțiile de conducere academică

Mai multe amănunte legate de alegerile academice de la UMF Iași, AICI