Raport asupra Admiterii din 23 iulie 2023 la UMF Iași

sept. 14, 2023 | @ Academic | 0 comentarii

Numărul de locuri și organizarea examenului de admitere pe locuri bugetate și pe locuri cu taxă în lei

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a organizat, în data de 23  iulie 2023, concurs de admitere la specializările: Medicină (durata studiilor 6 ani), Medicină Dentară (durata studiilor 6 ani), Farmacie (durata studiilor 5 ani), Asistență Medicală Generală (durata studiilor 4 ani), Nutriție și Dietetică (durata studiilor 3 ani), Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare (durata studiilor 3 ani), Tehnică Dentară (durata studiilor 3 ani), Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic (durata studiilor 3 ani), Asistență de Profilaxie Stomatologică (durata studiilor 3 ani) și Bioinginerie (durata studiilor 4 ani).

Cei 2108 candidați au concurat pe 820 locuri fără taxă și 546 locuri cu taxă în lei, distribuite astfel: la Medicină (325 de locuri fără taxă, 193 – cu taxă), Asistență Medicală Generală (70 de locuri fără taxă, 123 – cu taxă), la Nutriție și Dietetică (14 locuri fără taxă, 34 – cu taxă), la Medicină Dentară (103 locuri fără taxă, 55 – cu taxă), la Tehnică Dentară (37 de locuri fără taxă, 31 – cu taxă), la Asistență de Profilaxie Stomatologică (12 locuri cu taxă, 16 – fără taxă), la Farmacie (77 – fără taxă, 50 – cu taxă),  la Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic (25 de locuri cu taxă, 25 – fără taxă), Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare (79 de locuri fără taxă, 27 – cu taxă) și la Bioinginerie (78 de locuri fără taxă, 4 – cu taxă).

Din locurile fără taxă, au fost puse la dispoziția candidaților care au absolvit licee din mediul rural 53 locuri (18 – Medicină, 6 – Asistență Medicală Generală, 3 – Nutriție și Dietetică, 7 – Medicină Dentară, 8 – Tehnică Dentară, 3 – Asistență de Profilaxie Stomatologică, 1 – Farmacie, 1 – Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, 6 – Balneofiziokinetoterapie și recuperare), 10 locuri absolvenților de liceu care provin din sistemul de protecție socială (1 – Medicină, 1 – Asistență Medicală Generală, 1 – Nutriție și Dietetică, 1 – Medicină Dentară, 1 – Tehnică Dentară, 1 – Asistență de Profilaxie Stomatologică, 1 – Farmacie, 1 – Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, 1 – Balneofiziokinetoterapie și recuperare, 1 – Bioinginerie), 14 locuri pentru rromi (10 – Medicină, 1 – Asistență Medicală Generală, 1 – Nutriție și Dietetică, 1 – Medicină Dentară, 1 – Balneofiziokinetoterapie și recuperare).

Românii de pretutindeni au concurat pe 94 de locuri, distribuite astfel: Medicină – 2 (1 cu bursă, 1 fără bursă), Medicină Dentară – 2 (1 cu bursă, 1 fără bursă), Tehnică dentară – 10 (5 cu bursă, 5 fără bursă), Asistență de profilaxie stomatologică – 10 (5 cu bursă, 5 fără bursă), Farmacie – 30 de locuri cu bursă, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic – 20 locuri cu bursă, Bioinginerie – 8 cu bursă, Balneofiziokinetoterapie și recuperare – 12 cu bursă.

Județele de proveniență ale candidaților

Absolvenții de liceu care au candidat în acest an la concursul de admitere la UMF Iași provin, în special, din județele Moldovei. Cum era de așteptat, Iașul este județul de domiciliu al celor mai mulți candidați (peste 700 de candidați), urmat de jud. Suceava (265 de candidați), Botoșani (220 de candidați) , Bacău (181 de candidați), Vaslui (181 de candidați) și Neamț (171 de candidați).

Disciplinele de concurs

Concursul pentru admiterea la ciclul de studii universitare de licență a avut loc sub forma unui test grilă, cu durata de trei ore. Nota obținută la testul grilă reprezintă nota de admitere.

În funcţie de programul de studiu, candidații s-au pregătit din următoarele discipline de concurs:

Pentru programele de studiu Medicină și Medicină Dentară
– Anatomia și Fiziologia omului – obligatoriu
și
– Chimie organică sau Fizică – la alegere

Pentru programul de studiu Farmacie
– Chimie organică – obligatoriu
și
– Biologie vegetală sau Anatomia și Fiziologia omului – la alegere.

Pentru programele de studiu: Asistență Medicală Generală, Tehnică dentară, Nutriție și dietetică, Asistență de Profilaxie Stomatologică:
la alegere între
– Anatomia și Fiziologia omului
sau
– Chimie organică.

Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic:

la alegere între
– Chimie organică
sau
– Anatomia și Fiziologia omului
sau
– Biologie vegetală

Pentru programul de studiu Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare:
– Anatomia și Fiziologia omului 

Pentru programul de studiu Bioinginerie:
la alegere între
– Matematică
sau
– Anatomia și Fiziologia omului

Concurența cea mai mare la specializările Medicină și Medicină Dentară

În ultimii ani, cifra de concurență la specializarea Medicină a fost relativ constantă. Comparativ cu anul trecut, când au concurat 1166 de candidați pe cele 325 de locuri la buget și 192 de locuri cu taxă (3,59 cocurență/loc bugetat), anul acesta s-a înregistrat o ușoară creștere: 3,72/loc bugetat iar în 2021, au fost 1177 de candidați (concurență de  3,87% pe loc bugetat), iar în 2020 au fost 1261 de dosare (concurență de 4,22/loc bugetat)

La specializarea Medicină Dentară întâlnim aceeași situație: dacă anul trecut concurența a fost de 3,34 pe loc bugetat, anul acesta este de 3,37/loc bugetat. În 2021 au fost 345 de candidați (concurență de 3,83/loc bugetat), iar în 2020 – 273 de candidați (concurență de 3,21/loc bugetat).

În timp ce la aproape toate specializările s-a înregistrat fie o creștere, fie o scădere nesemnificativă a numărului de candidați, la specializarea Asistență Medicală Generală este cea mai scăzută concurență din ultimii ani. Comparativ cu anul trecut, când au fost 275 de înscriși (concurență de 3,93/loc bugetat), anul acesta s-au înscris doar 147 de candidați (concurență de 2,10/loc bugetat).

Medicină: 1210 candidați (concurență de 3,72/loc bugetat), Asistență Medicală Generală – 147 (concurență de  2,10 /loc bugetat), Nutriție și Dietetică – 37 (concurență de 2,64 /loc bugetat), Medicină Dentară – 347 (concurență de 3.37/loc bugetat), Asistență de Profilaxie Stomatologică – 3 (concurență de 0.25/loc bugetat), Tehnică Dentară – 69 (concurență de 1.86 /loc bugetat), la Farmacie – 40 (concurență de 0.52/loc bugetat), Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic – 39 (concurență de 1,56), la Bioinginerie – 112 (concurență de 1,44/loc bugetat), Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare – 104 (concurență de 1.32/loc bugetat).

A plouat cu note de 10

La concursul de admitere din acest an s-a înregistrat un record al notelor de 10: 34 – la Medicină, 9 – la Asistență medicală generală, 4 – la Nutriție și dietetică, o notă de 10 la Medicină Dentară, 2 – la Tehnică dentară, 4 – la Farmacie, 2 – la Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, 6 – la Bioinginerie și 4 la Balneofiziokinetoterapie și recuperare. Total: 66.

„Notele la concursul de admitere ne-au depășit toate așteptările, demonstrează o pregătire temeinică a candidaților, mai ales la specializarea Medicină, unde ultima notă de admitere la buget a fost 9,50. A fost primul an când candidații au avut ca resursă bibliografică, pentru proba de biologie, manualul BARRON’S – Anatomie şi fiziologie umană pentru admitere la facultăţile de medicină, o decizie luată de majoritatea universităților care alcătuiesc Alianța Universitară G6-UMF. Am vrut să vedem, prin această hotărâre, o creștere a calității pregătirii viitorilor candidați, punând accent pe capacitatea de sinteză și de integrare a informațiilor. Uitându-mă la rezultatele de excepție, cred că a fost alegerea potrivită.”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

Ponderea subiectelor la prima vedere la concursul de admitere, sesiunea iulie 2023, a fost următoarea:

 • Specializarea Medicină: 50%
 • Specializarea Medicină dentară: 50%
 • Specializarea Asistență medicală generală: 10%
 • Specializarea Nutriție și dietetică: 10%
 • Specializarea Asistență de profilaxie stomatologică: 10%
 • Specializarea Tehnică dentară: 10%
 • Specializarea Farmacie: 10%
 • Specializarea Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic: 10%
 • Specializarea Bioinginerie: 10%
 • Specializarea Balneofiziokinetoterapie și recuperare: 10%

Admitere studenți internaționali

La admiterea pe cont propriu valutar pentru anul universitar 2023-2024 au fost 1628 de candidați pe 615 locuri.

Cea mai mare concurență a fost la liniile de predare în limba franceză: 760 candidați pe 250 locuri (150 – Medicină și 100 – Medicină Dentară), depășind 3/loc

Studenții internaționali au avut la dispoziție 615 de locuri pe cont propriu valutar, repartizate astfel:

Liniile de predare în limba engleză: 

 • 200 – Medicină, 
 • 70 – Medicină Dentară,
 • 50 – Farmacie, 
 • 45 – Balneofiziokinetoterapie și recuperare

Liniile de predare în limba franceză: 

 • 150 – Medicină, 
 • 100 – Medicină Dentară

Franța, principala pepinieră de candidați

În anul universitar 2022-2023 sunt înscrisi la studii de licență 9908 studenți dintre care 2953 sunt studenți internaționali din 84 de țări.

Numărul acestora a crescut constant in ultimii 8 ani. În topul țărilor de proveniență, Franța este pe primul loc (841 de studenți), urmată de Israel (449 de studenți), de Maroc (355 de studenți), Republica Moldova (262 de studenți) și Grecia, cu 207 studenți.