CNR – Comunicat de presă

oct. 10, 2021 | @ Presa | 0 comentarii

Consiliul Național al Rectorilor (CNR) s-a reunit în perioada 08-10.10.2021 la Universitatea Transilvania din Brașov, în ședință de lucru. Alături de reprezentanții universităților s-au aflat Ministrul Educației  – Dl. Sorin Mihai Cîmpeanu,  precum și reprezentanți ai altor organisme și instituții implicate în învățământul superior.

 Având în vedere agenda reuniunii şi subiectele complexe supuse dezbaterii, Consiliul Național al Rectorilor a adoptat următoarele măsuri privind creșterea performanței și competitivității sistemului național de învățământ superior și cercetare științifică, precum și structura, respectiv modul de desfășurare a reuniunilor CNR: 

 1. CNR solicită Guvernului/Parlamentului României modificarea cadrului legislativ astfel încât accesul în spațiul universitar să se facă pe baza certificatului verde digital, cu excepția celor care au contraindicații medicale.
 2. CNR solicită ARACIS ca până la data de 31.12.2021 să finalizeze evaluarea tuturor IOSUD -urilor care au depus dosarele de evaluare, inclusiv prin suplimentarea listei membrilor echipelor de evaluare.
 3. CNR solicită Guvernului/Parlamentului suplimentarea finanțării instituționale, având în vedere impactul creșterii salariului minim de la data 01.01.2022 și creşterea prețurilor la utilități.
 4. CNR solicită Guvernului/Parlamentului suplimentarea finanțării destinate susținerii activității de cercetare în universitățile românești.
 5. CNR propune Ministerului Educației constituirea unui grup de lucru care să actualizeze Metodologia de finanțare a cercetării științifice universitare în instituțiile de învățământ superior de stat.
 6. CNR solicită Ministerului Educației transparentizarea tuturor datelor raportate de universități pe baza cărora se face finanțarea acestora.
 7. CNR solicită organizațiilor studențești să contribuie la actualizarea periodică a situației studenților vaccinați din universităț
 8. În viitor, ședințele CNR se vor desfășura, astfel: (a) în prima zi/parte, la ședințe vor participa doar rectorii/împuterniciții acestora (dacă va fi cazul, în funcție de tematicile incluse în agenda reuniunii, pot fi invitați pentru prezentări şi reprezentanți ai instituțiilor, agențiilor, consiliilor sau altor entități relevante); (b) în a doua zi/parte a reuniunii vor participa şi invitații permanenți, după cum urmează:
 • Ministerul Educației
 • Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
 • Consilierul prezidențial pentru Educație
 • Consilierul Primului Ministru pentru Educație
 • Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS)
 • Consiliul Național al Finanțării din Învățământul Superior (CNFIS)
 • Agenția Națională a Calificărilor (ANC)
 • Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)
 • Consiliul de Etică și Management Universitar (CEMU)
 • Consiliul Național de Statistică și Prognoză a Învațământului Superior (CNSPIS)
 • Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU)
 • Federația Națională Sindicală – ALMA MATER
 • Asociațiile studențești (cu reprezentativitate la nivel național)
 • Un reprezentant al Consiliului Național al Elevilor.

În funcție de temele propuse pe agenda reuniunii pot fi invitați și alți reprezentanți.