Buletin informativ Ședință Senat 24 mai 2022

mai 31, 2022 | @ Academic | 0 comentarii

Vă informăm că marți, 24 mai 2022, Senatul Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași s-a întrunit în ședință ordinară.

Dna Prof. Univ. Dr. Irina Draga Căruntu, Președinte al Senatului, a anunțat cu profund regret decesul Dlui Prof. Univ. Dr. Victor Strat, ilustru cadru didactic al Facultății de Medicină (https://news.umfiasi.ro/in-memoriam-prof-univ-dr-victor-strat-13-august-1926-23-mai-2022). La propunerea Dnei Președinte, membrii Senatului au ținut un moment de reculegere. Dumnezeu să îl odihnească în pace!

Dl. Rector, Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu, a informat Senatul Universității și, prin membrii acestuia, întreaga comunitate academică, asupra faptului că în prezent se realizează simulări pentru a evalua impactul reducerii normei didactice, diferențiat în raport de gradul didactic, în vederea implementării acestei modificări în statele de funcții pentru anul universitar 2022 – 2023. Vom reveni cu informații în viitoarele buletine informative.

Conform ordinei de zi, Senatul universității a aprobat :

  • comisiile de concurs pentru posturile didactice pe perioadă determinată la Facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie – publicate în MO nr. 391/27.04.2022, Partea a-III a.
  • comisiile de concurs pentru posturile didactice pe perioadă nedeterminată la Facultățile de Medicină, Medicină Dentară, și Bioinginerie Medicală – publicate în MO nr. 391/27.04.2022, Partea a-III a.
  • comisiile de concurs posturi didactice de cercetare, pe perioadă nedeterminată și determinată în cadrul proiectului CENEMED – publicate în MO nr. 391/27.04.2022, Partea a-III a.
  • prelungiri ale studiilor universitare de doctorat.

În final, Dna Președinte al Senatului, Prof. Univ. Dr. Irina Draga Căruntu, a adresat membrilor Senatului invitația de a participa la ceremonia de absolvire a Promoției 2022 – UMF ”Grigore T. Popa” din Iași, în data de 25 iunie 2022.

Biroul Senat
26 mai 2022