Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași face publică repartizarea cifrei de şcolarizare aprobată de MENCS pentru studii universitare de licenţă în anul universitar 2016/2017, aprobată în Consiliul de Administraţie din 31 mai 2016. Astfel, pentru ciclul de licență, UMF a pregătit un număr de 693 de locuri fără taxă, 640 cu taxă în lei și 621 cu taxă în valută:

distributie_locuri