Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași urcă pe poziția a patra în clasamentul global al universităţilor din România – Metaranking universitar 2017, clasament care stabilește ierarhia universităţilor din România în funcţie de rezultatele combinării performanţelor lor individuale din clasamentele academice internaţionale ale universităţilor.

În ceea ce privește vizibilitatea și prezența în clasamentele internaționale, UMF Iași şi-a crescut punctajul cu 3 puncte față de Metarankingul aferent anului 2016, urcând pe poziția 4, alături de UMF București, UMF Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică din Iași și Universitatea de Vest din Timișoara.

„Este a doua veste bună pe care o primim, după cea din septembrie privind clasarea UMF Iași în prestigiosul The Times Higher Education. Situarea Universității de Medicină și Farmacie din Iași – o universitate de specialitate – pe poziția a patra, în urcare cu 3 poziții față de clasamentul din 2016, reprezintă un loc onorant, în acord cu eforturile pe care cadrele didactice și studenții le-au depus și le depun în activitatea didactică și de cercetare. Sper să reușim în viitor să ne continuăm ascensiunea în unele dintre clasamentele academice internaționale.” a declarat rectorul UMF Iași, prof.univ.dr. Viorel Scripcariu.

 

Metarankingul Universitar-2017 a fost realizat de către un grup de membri ai High Level Experts Group din cadrul M.E.N., numiți prin O.M. 5665/27.10.2016 (cu sprijinul Asociaţiei Ad Astra a Cercetătorilor Români, ȋn varianta 2017) și a constat ȋntr-un demers de evaluare globală a tuturor universităţilor şi programelor de studii universitare din România. Tendința este de a sublinia necesitatea existenței universităților de tip world-class, care să țintească rezolvarea problemelor de interes global prin cercetare ştiinţifică inovativă, cu impact asupra vizibilității și competitivității internaționale, fără a diminua prestigiul academic și social al universitaților care abordează probleme locale/regionale/naționale şi/sau aspecte vocaţionale și care nu țintesc aspecte relevante pentru umanitate.

Metoda: S-au luat ȋn calcul următoarele clasamente care au condus la o evaluare globală, prin ȋntocmirea Metarankingului universitar:

 • Academic Ranking of World Universities/ARWU (educație și cercetare);
 • Center for World University Rankings/CWUR (educație și cercetare);
 • Leiden Ranking/CWTS (cercetare);
 • Performance Ranking of Scientific Papers of World Universities/PRSPWU (cercetare);
 • QS-Top Universities Ranking/QS (educație și cercetare);
 • Scimago Institutions Ranking/Scimago (dominant cercetare);
 • Times Higher Education–World University Rankings/THE (educație și cercetare);
 • University Ranking by Academic Performance/URAP (cercetare);
 • World’s Best Universities Rankings/US-News (cercetare) + Webometrics, uniRANK și Nature Index, ȋn 2017.

Precizări:

 • Fiecare clasament are aceeași pondere
 • Doar clasamentul Times Higher Education/THE condiţionează includerea universităţilor în clasament, de acordul universităţilor. În general, includerea în celelalte 8 clasamente nu depinde de dorinţa sau de acordul universităţilor de a fi incluse.

Potrivit Raportului final, doar 23 dintre cele 92 de universităţi incluse în clasament (55 publice şi 37 private) au prezenţă şi vizibilitate internaţională:

 

Poziția în
clasament

 Universitatea

Total
punctaj

1 Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca/UBB 14
2 Universitatea din București/UB 10
2 Universitatea Politehnica din București/UPB 10
3 Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași/UAIC 7
4 Universitatea de Vest din Timișoara/UVT 5
4 Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București / UMF-Bucureşti 5
4 Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca / UMF-Cluj-Napoca 5
4 Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași / UMF-Iaşi 5
4 Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași/UTGA 5
5 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca/UTCN 3
5 Universitatea Politehnica din Timișoara/UPT 3
5 Universitatea Transilvania din Brașov/UTB 3
6 Academia de Studii Economice din București/ASE 2
6 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca/USAMV-Cluj-Napoca 2
6 Universitatea din Craiova 2
6 Universitatea Ovidius din Constanța 2
7 Universitatea de Medicina si Farmacie Victor Babeș din Timișoara / UMF-Timişoara 1
7 Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova / UMF-Craiova 1
7 Universitatea din Oradea 1
7 Universitatea Dunărea de Jos din Galați 1
7 Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 1
7 Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 1
7 Universitatea Valahia din Târgoviște 1

 

Notă: Universităţile româneşti care nu apar în tabel nu sunt incluse în niciunul din cele 9 clasamente internaţionale ale universităţilor incluse în Metarankingul Universitar-2017. Ordinea de prezentare a universităților care au acelaşi punctaj/aceeaşi poziţie în clasament este stabilită în tabel în funcţie de criteriul alfabetic combinat cu cel al tipului de universitate (ex. comprehensivă vs. de specialitate).

 

Raportul complet asupra Exercițiului Național de Metaranking Universitar-2017 poate fi consultat la adresa:  http://ad-astra.ro/wp-content/uploads/2017/12/Metarankingul-Universitar-2017-Raport-David-et-al.-1.pdf