Buletin Informativ Ședință Senat 15 iulie 2021

iul. 18, 2021 | Uncategorized | 0 comentarii

Stimați colegi, vă informăm că joi, 15 iulie 2021 Senatul Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași s-a întrunit în ședință extraordinară.

În cadrul acestei ședințe, a fost validată propunerea de sancționare a Dnei Șef lucr. Dr. Cristiana Dana Maxim în baza art. 312, alin. 2), lit. e) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 – desfacerea disciplinară a contractului de munca. Propunerea a fost înaintată Senatului Universității de către Comisia de cercetare disciplinară numită prin Decizia nr. 666/22.06.2021. Înaintea procesului de votare, Dna Prof. Univ. Dr. Monica Tatarciuc – Decanul Facultății de Stomatologie, a prezentat o sinteză a demersurilor legale, anterioare acestei propuneri, prin care atât conducerea universității cât și colegii și-au demonstrat susținerea morală și profesională față de Dna Șef lucr. Dr. Cristiana Dana Maxim, cu scopul de a preîntâmpina această sancțiune, ca ultim demers pentru a proteja prestigiul și încălcarea normele deontologice caracteristice universității noastre.

În partea a doua a ședinței Dna Prof. Univ. Dr. Ioana Grigoraș, Președinte al Senatului UMF ”Gr. T. Popa” din Iași a supus spre analiza Senatului, contestația 13526/1.07.2021 formulată de Dl. Șef lucr. Dr. Răzvan Constantinescu privind sancțiunea acordată de Comisia de Etică prin raportul de caz nr. 12633/18.06.2021. Precizăm că prin acest raport se propune aplicarea sancțiunii minime de averstisment scris, pentru Dl. Șef lucr. Dr. Răzvan Constantinescu, conform prevederilor art. 318 lit. a din Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, conform art. 51 lit. a din Codul de Etică și Deontologie Profesională și conform art.89 lit. a din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiei de Etică a Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași. Membrii Senatului, prin vot, au hotărât respingerea contestației înaintată de Dl. Șef lucr. Dr. Răzvan Constantinescu și menținerea deciziei prevăzută în raportul Comisiei de Etică.