Rezoluție CNR – 10-12 noiembrie 2022, Universitatea din Craiova

nov. 15, 2022 | @ Presa | 0 comentarii

Reuniunea Consiliul Național al Rectorilor (CNR) a fost gazduită de Universitatea din Craiova în perioada 10 – 12 noiembrie 2022. Alături de cei 64 de rectori sau persoane desemnate/imputernicite (din totalul de 73 membri CNR) au participat Ministrul Educației – doamna Ligia Deca, Secretarul de Stat pentru învățământ universitar – domnul Gigel Paraschiv, Președintele ARACIS – domnul Mădălin Bunoiu, Directorul General UEFISCDI – domnul Adrian Curaj, Președintele CNFIS – doamna Claudia Popescu, Președintele ANC – domnul Tiberiu Dobrescu, Președintele CEMU – domnul Ciprian Preda, Președintele Federației Naționale Sindicale Alma Mater – domnul Anton Hadăr, precum și reprezentanți ai Asociațiilor studențești (Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România/ANOSR, Uniunea Studenților din România/USR, Uniunea Națională a Studenților din România/UNSR și Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România/FASMR). Cele 9 absențe înregistrate au fost: Academia de Poliție, SNSPA, Universitatea Sapienția, Universitatea Emanuel din Oradea, Universitatea Tibiscus, Universitatea Nicolae Titulescu, Universitatea Maritima din Constanța, Universitatea de Artă și Design din Cluj Napoca și UPG Ploiești.

În conformitate cu agenda reuniunii propusă în Biroul Permanent și aprobată în plenul Consiliului Național al Rectorilor, în urma dezbaterilor și a votului asumat individual, a fost adoptată o rezoluție de susținere a următoarelor 15 solicitări: 

 

 

TOTAL VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABŢINERE

 1

Definirea și susținerea financiară a unui Program Național de Reducere a Abandonului Universitar (PNRAU) – ADOPTAT

64

64

0

0

2

Susținerea reprezentării studenților din fiecare asociație reprezentativă la nivel național în fiecare comisie națională a ministerului/consiliu consultativ al Ministerului Educației – ADOPTAT

64

64

0

0

3

Creșterea fondului de burse pentru studenți – ADOPTAT

64

61

0

3

4

Creșterea subvenției pentru cămine-cantine – ADOPTAT

63

63

0

0

5

Definirea și susținerea financiară a unui Program Național pentru Internaționalizare Universitară “Study in Romania” (PNIU) – ADOPTAT

64

64

0

0

6

Sustinerea finanțării instituționale a cercetării științifice universitare – ADOPTAT

64

64

0

0

7

Finanțarea accesului la literatura știintifică și de cercetare (ANELIS) – ADOPTAT

Sub rezerva aprobării CE, Ministerul Educației a propus ca accesul studenților, cercetătorilor și cadrelor didactice universitare la literatura știintifică să se finanțeze prin PNRR/ componenta România Educată;

64

59

0

5

8

Finanțarea multianuală a proiectelor de cercetare, fonduri structurale și de investiții – ADOPTAT

59

59

0

0

9

Continuarea proiectului privind asigurarea unui sistem pentru finanțarea de bază în funcție de coeficienți de finanțare calculați pornind de la costurile reale per student, pe domenii și pe cicluri de studii – ADOPTAT

63

63

0

0

10

Susținerea înființării unui Registru Unic Național Integrat al Diplomelor și Actelor de Studii (RUNIDAS), în scopul prevenirii fraudelor academice – ADOPTAT

64

64

0

0

11

Consolidarea responsabilității și autonomiei universitare prin acordarea diplomei și titlului de doctor de către universități, conform uzanțelor internaționale – ADOPTAT

64

62

1

1

12

Sustinerea coordonării de către universități a tuturor ciclurilor de învățământ superior medical, inclusiv rezidențiatul – ADOPTAT

64

64

0

0

13

Susținerea flexibilizării procedurilor de achizitii publice la nivelul proiectului „Hotărârii de Guvern pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru” – ADOPTAT

63

63

0

0

14

Semnarea Cartei Internaționale pentru schimbarea paradigmei de evaluare a cercetarii științifice COARA (Coalition for Advancing Research Assessment) – ADOPTAT

64

64

0

0

15

Pentru consolidarea autonomiei universitare, în paralel cu asumarea responsabilității, numărul de mandate ale rectorului este limitat și este stabilit de către fiecare comunitate academică. Mandatele au durata de 5 ani pentru toate structurile și funcțiile de conducere din universitățile românești – ADOPTAT

64

60

1

3

16

Susținerea limitării numărului de mandate pentru toate funcțiile și structurile de conducere universitare, la nivel de lege – RESPINS

58

27

29

2