Proiect experimental demonstrativ (PED)
Pachet de informaţii (aprobat prin Ordinul MCI nr. 496/22.08.2019)

Propunerea de proiect

Declaraţii: (se completează, se semnează, se ştampilează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)

Anexa III.1 – Declaraţie privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare

Anexa III.2 – Declaraţie privind eligibilitatea organizaţiei de cercetare

Anexa III.3 – Declaraţie privind încadrarea în definiţia întreprinderii

Anexa III.4 – Declaraţie privind eligibilitatea întreprinderii

Anexa III.5A – Declaraţie în vederea certificării efectului stimulativ (întreprindere mare)

Anexa III.5B – Declaraţie în vederea certificării efectului stimulativ (IMM)

Anexa III.6 – Declaraţie privind nefinanţarea din alte surse, certificării legalităţii și a corectitudinii informațiilor cuprinse în cererea de finanțare și informațiilor completate în platforma de depunere

Anexa III.7   – Declaraţie pe propria răspundere a instituției gazdă prin care se certifică acceptarea implementării proiectului în instituție

 

Fişa de evaluare

Calendar

Decizia ANCSI nr. 9281/13.08.2015 de aprobare a Schemei de ajutor de stat pentru Programul 2: Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin CDI

 

INFORMAȚII UTILE:

Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 11 octombrie 2019, ora 16:00.

Transfer la operatorul economic
Pachet de informaţii (aprobat prin Ordinul MCI nr. 497/22.08.2019)

 

Propunerea de proiect

Declaraţii: (se completează, se semnează, se ştampilează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)

Anexa III.1 – Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici, mijlocii şi mari

Anexa III.2 – Declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea întreprinderii

Anexa III.3A – Declaraţie în vederea certificării efectului stimulativ pentru IMM

Anexa III.3B – Declaraţie în vederea certificării efectului stimulativ pentru întreprinderi mari

Anexa III.4 – Declaraţie privind validarea criteriilor de eligibilitate pentru participarea întreprinderii

Anexa III.5 – Declaraţie pentru IMM-uri privind activităţile de inovare – servicii de consultanţă în domeniul inovării şi pentru servicii de sprijinire a inovării

Anexa III.6 – Declaraţie privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare. Condiţii cumulate

Anexa III.7 – Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea organizaţiei de cercetare

Anexa III.8 – Declaraţie privind nefinanţarea din alte surse, certificării legalităţii și a corectitudinii informațiilor cuprinse în cererea de finanțare și a informațiilor completate în platforma de depunere

Anexa III.9 – Declaraţie pe propria răspundere a instituției gazdă prin care se certifică acceptarea implementării proiectului în instituție

Fişa de evaluare

Calendar

Decizia ANCSI nr. 9281/13.08.2015 de aprobare a Schemei de ajutor de stat pentru Programul 2: Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin CDI

 

INFORMAȚII UTILE

Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 11 octombrie 2019, ora 16:00.

Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.

Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se gasesc pe platforma de depunere on-line în stare “finalizat”.

 

Compartimentul de Cercetare stiintifica si Prorectoratul stiintific aminteste cercetatorilor interesati sa participe la oricare dintre Competitiile anuntate ca sprijina depunerea proiectelor si parcurgerea in timp util a procedurii de aprobare a implicarii institutionale si de intocmire a documentatiei solicitate de UEFISCDI.

Persoane de contact:

Elena Iftimi; Catalin Huceanu; Marius Cristian Toma
Tel.0755101347
Email: elena.iftimi@umfiasi.ro