S-au publicat rezultatele proiectelor propuse pentru finanțare prin programul Uniunii Europene Erasmus+. Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași (UMF Iași) a câștigat finanțare pentru toate cele trei proiecte propuse.

În cadrul liniei de finanțare a  proiectelor de parteneriat strategic, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași se regăsește în:

  • Domeniul Învățământ superior: UMF Iași a obținut cel mai mare punctaj din listă – 75 de puncte – și o finanțare de 206,796 euro cu proiectul „Case-based learning and virtual cases to foster critical thinking skills of students”
  • Domeniul Formare profesională: UMF Iași a obținut 64 de puncte și o finanțare de 292,930 euro pentru proiectul „Promoters of advanced oncogenetics open online training and multimedia raise awareness on multidisciplinary assessment of patients and their families at risk of hereditary or familial cancer”

În plus, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” a obținut 21.500 de euro pentru un proiect de mobilitate între UMF Iași și Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău care va spori și consolida relația dintre dintre cele două universități prin creșterea oportunităților de învățare, predare și formare pentru studenți și personal didactic și administrativ prin intermediul mobilităților în domeniul medicinei, farmaciei și medicinei dentare.

 

Despre Erasmus+

Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport în perioada 2014-2020. Cu un buget total de 14,7 miliarde de euro pe o perioadă de șapte ani (2014 – 2020), Erasmus+ își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor și angajabilității (capacității de inserție profesională) prin oferirea unor  oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport. Acest buget este cu 40% mai mare decât nivelul precedent al cheltuielilor din perioada 2007-2013.

Pentru anul 2018, bugetul total Erasmus+ pentru România este de 78.330.936 euro. În funcţie de tipurile de proiecte bugetul este distribuit astfel: 56.510.550 euro pentru proiecte de mobilitate, 21.543.095 euro pentru proiecte de parteneriat strategic și 277.291 euro proiecte de dialog structurat pentru tineret.

Parteneriatele strategice sunt „punți” de legătură între parteneri din mai multe țări cu scopul de a crește cooperarea internațională prin dezvoltarea de produse educaționale de calitate și inovatoare. Un parteneriat trebuie să implice cel puțin trei organizații (precum instituții de învățământ superior, școli, ONGuri, centre educaționale, instituții publice, etc) din trei țări diferite participante la program.

Proiectele de mobilitate sunt acele proiecte instituţionale prin care se realizează activităţi care implică parteneri din mai multe ţări (trans-naţionale). Programul unui proiect de mobilitate diferă de la un domeniu la altul şi, în funcţie de acesta, poate cuprinde cursuri de formare, plasamente, activităţi de predare, stagii pentru studiu sau voluntariat, schimburi de tineri, activităţi de tip job-shadowing.