Schema de finantare MSCA-RISE promoveaza colaborarea internationala si inter-sectoriala prin schimburi de personal de cercetare – inovare pentru transfer de cunostinte si idei dinspre cercetare spre sectorul economic si vice-versa.

Un proiect RISE presupune implicarea organizatiilor din sectoarele academic si non academic (in partucular IMM –uri) din Europa (tari membre UE si tari asociate) dar si din afara Europei (tari terte).

Suportul financiar este acordat unor parteneriatre pentru implementarea unor proiecte comune de cercetare si inovare.

Proiectele vor avea ca scop transferul de cunostinte prin mobilitati internationale si intersectoriale ale cercetatorilor/specialistilor.

Se acorda maximum 2000 euro/luna/persoana participanta la o mobilitate prevazuta in proiect iar institutiei gazda 1800 euro/luna/persoana primita, pentru cheltuieli de training si cercetare.

Organizatiile din cadrul parteneriatului contribuie direct la implementarea proiectului prin trimiterea si/sau instruirea personalului eligibil conform mobilitatilor planificate in proiect.

Schimburile vor avea loc intre entitatile legale independente una fata de alta. In interiorul Europei schimburile pot fi doar inter-sectoriale (sector academic – sector economic), in timp ce schimburile cu organizatii situate in tari terte pot fi atat intersectoriale cat si in cadrul aceluiasi sector.

Persoanele eligibile pentru mobilitati in cadrul proiectelor RISE pot fi doctoranzi si cercetatori stiintifici dar pot include si personal administrativ, managerial si tehnic directl implicat in activitatile de cercetare-inovare ale propunerii de proiect.

Aplicatiile se pot depune pana in data de 5 aprilie 2017, ora 17 (Brussels time), electronic, de catre coordonatorul consortiului international (care trebuie sa fie format din minim 3 participanti din 3 tari diferite UE si tari asociate, la care se pot adauga si parteneri din tari terte).

Toate informatiile si platforma pentru submitere a proiectelor se afla aici.