In memoriam Prof. Univ. Dr. Victor Strat (13 august 1926 – 23 mai 2022)

mai 24, 2022 | @ Academic | 0 comentarii

„Acesta am fost și sunt împăcat pentru cât am putut realiza. Se putea desigur și mai mult. Se pare că eu am lăsat după mine doar o umbră destul de palidă. Energia cu care ne-a înzestrat viața e bine să fie consumată până la finele ei; și eu îl simt aproape. M-aș bucura însă dacă exemplul vieții mele așa cum a fost, privind mai ales corectitudinea actului chirurgical, probitatea în munca științifică, grija față de omul bolnav, l-ar determina pe un tânăr din noua generație să privească și el cu atenție aceste importante trăsături. Chirurgia ieșeană și-a câștigat încădin trecut un mare renume. Odată cu realizările tehnice, chirurgia actuală devine tot mai extinsă. În acest iureș, e bine, totuși, să nu fie dați uitării atât cei de la care s-a pornit, cât și cei care într-o măsură mai mică sau mai mare au contribuit la dezvoltarea chirurgiei ieșene. Tradiția școlii ei trebuie respectată și dusă cu cinste mai departe. Vechea chirurgie ieșeană și-a făcut la timpul ei datoria și sunt convins că tot așa și-o va face și în viitor.” (fragment din volumul autobiografic „Din amintirile și activitatea mea de chirurg”, semnat de prof. univ. dr. Victor Strat, Editura „Gr. T. Popa”, 2019)

„Am pierdut un model: Prof. univ. dr. Victor Strat”

Victor Strat s-a născut pe 13 august 1926, la Iași, într-o familie de profesori universitari (tatăl său fiind renumitul prof. dr. Constantin Strat, întemeietorul gastroenterologiei și decan al Facultății de Medicină). A urmat școala primară la Iași, având ca dascăli  pe I. Simionescu, tatăl academicianului C. Simionescu și pe I. Costinescu, tatăl profesorului N. Costinescu, decan al Facultății de Medicină. A fost apoi elev al Liceului Internat “C. Negruzzi” unde a avut  profesori de talie universitară: N. I. Popa, Gh. Obreja-Iași, Șt. Vancea, George Ivașcu. Bacalaureatul l-a susținut în refugiu, la Liceul “Alexandru Lahovary” din Râmnicu Vâlcea, fiind clasat primul.

În perioada 1945–1951 a urmat cursurile Facultății de Medicină Generală Iași cu profesori de mare renume: Al. Țupa, Ion Iancu, N. Oblu, C. C. Dimitriu, I. Enescu, Vl. Buțureanu, Gh. Chipail, O. Franke, Th. Economu, V. Dobrovici, Gh. Năstase, D. Cornelson.

În decembrie 1947 devine extern prin concurs la Clinica I Chirurgie, condusă de prof. univ. dr. Vladimir Buțureanu, care a reprezentat un model pe care l-a urmat întreaga viață; între 1948-1949 este preparator la Institutul de Anatomie, condus de prof. I. Iancu. În perioada 1949 – 1966 este  preparator și asistent universitar la Clinica I Chirurgie și cercetător în cadrul Filialei Iași a Academiei RSR, într-un colectiv condus de O. Franke. În 1962 susține doctoratul  cu teza „Valoarea splenoportografiei în hipertensiunea portală”, iar în 1966 devine șef de lucrări. Teza, prima în țară din acest domeniu, bazată pe experiența a peste 500 explorări, constituie o contribuție importantă la aprecierea stadiului evolutiv al cirozelor hepatice, la cel al trombozelor splenoportale, al  HDS prin varice esofagiene. Parcurge toate etapele unei cariere didactice prestigioase ajungând, în 1972, conferențiar la Clinica I Chirurgie și în 1984, profesor universitar, șef de clinică. În 1993 devine profesor consultant, dar nu-și întrerupe activitatea. Astfel, în perioada 1990-2011 conduce doctorate la UMF „Gr. T. Popa” Iași, reușind să promoveze 30 doctori în medicină.

În timpul acestei frumoase cariere a fost condus de dorința perfecționării continue, într-o perioadă închistată, potrivnică schimburilor de experiență. În 1964 urmează un curs de specializare în chirurgie vasculară la Spitalul Fundeni București cu prof. Voinea Marinescu, în 1969 face un stagiu de documentare în RDG (Berlin, Dresda, Leipzig), în 1970 participă la un schimb de experiență la Spitalul Caritas București sub conducerea  prof. D. Burlui pe probleme de HTP, în 1972 participă la Congresul de Gastroenterologie de la Paris ca delegat oficial

Prof. dr. V. Strat a avut o activitate didactică deosebită, cu studenții anului IV MG și în cadrul învățământului postuniversitar, fiind iubit de studenți și de colaboratori. A coordonat cursul de chirurgie pentru  studenții anului IV,  redactat în clinică, cel mai complet și modern.

A reușit să formeze o școală de chirurgi bine pregătiți, mulți ajungând profesori: prof. dr. M. R. Diaconescu, prof. dr. Șt. Georgescu, prof. dr. E. Târcoveanu, prof. dr. Cristian Lupașcu, conf. dr. N. Dănilă, medici primari și șefi de secție (dr. V. Palade, dr. Elena Cotea, dr. C. Sandu, dr. A. Juncu etc.), capabili să rezolve cele mai dificile probleme ale specialității.

Prof. dr. V. Strat  are o activitate științifică foarte bogată, concretizată în 180 lucrări publicate in extenso, 156 lucrări publicate în volume de rezumate, 398 comunicări orale, postere și video și 12 mese rotunde. A participat la numeroase congrese, conferințe și simpozioane naționale de chirurgie la București, Iași, Constanța, Cluj, Tg. Mureș, la sesiunile științifice anuale ale UMF și SMN Iași. A contribuit deseori direct la organizarea multor manifestări științifice locale în Moldova, la  Piatra Neamț (Reuniunile chirurgilor din Moldova), Suceava, Huși, Tecuci, Bârlad. În străinătate a participat cu lucrări la diferite manifestări științifice: diversele ediții ale Săptămânii Medicale Balcanice la Paris (1977), Atena  (1977, 1978), Belgrad (1977), Salonic (1983); Paris (1990), Chișinău (1991), Bruxelles (1992), Brest (1993). A fost ales  președintele celui de al XIX-lea Congres National de Chirurgie, pe care l-a organizat la  Iași, primul și ultimul congres național desfășurat în capitala Moldovei.

Pentru întreaga activitate a primit diplome de onoare și excelență din partea SRC,  Colegiul Medicilor Iași; a fost profesor emerit al U. M. F. ”Grigore T. Popa” din Iași.

Activitatea operatorie a fost foarte bogată, interesând aproape toate domeniile chirurgiei, în special chirurgia abdominală (digestivă, biliară, splină, HTP). A dus mai departe chirurgia endocrină (tiroidă, paratiroidă, tumori sistem APUD), de veche tradiție în clinică, în cea tiroidiană îndeosebi adunând o bogată experiență și lărgind indicațiile tiroidectomiei totale în cancerul tiroidian. S-a orientat în special spre o chirurgie funcțională, conservatoare, dar nu fără a recurge în situații speciale la exereze oncologice  întinse. Receptiv aplicării în clinică de tehnici și procedee noi, a promovat introducerea, încă din anii 1983-1984, în colaborare cu Prof. C. Stanciu și Prof. C. Daniil, a unor metode foarte recent intrate în practică de endoscopie și radiologie intervențională, punând bazele acestor metode minim invazive în Iași și în țară. În 1990 a adus în clinică primele aparate de sutură mecanică (Grecia), dând curs liber în continuare aplicării acestei metode. A impulsionat, conștient de valoarea ei, chirurgia laparoscopică pe care colaboratorii au dezvoltat-o. În toate aceste domenii, a introdus cu prioritate în clinică un număr important de proceduri de actualitate, foarte multe în colaborare multidisciplinară. Patologia splinei l-a preocupat sub toate aspectele. În domeniul HTP, în afară de explorarea sistemului circulației porto-hepatice prin splenoportografie și splenomanometrie, a realizat primele anastomoze portosistemice. A recurs la indicarea sclerozării endoscopice a varicelor esofagiene, precum și la embolizarea varicelor esogastrice prin cateterism selectiv al venei coronare gastrice (1984) și, de asemenea, embolizarea venei splenice.

În litiaza biliară a admis primele sfincterotomii endoscopice și primele drenaje transparietohepatice percutane pe bolnavi din clinică și forajul transtumoral cu endoproteză, manopere în premieră națională. În cancerul de pancreas a practicat implantarea intragastrică a bontului pancreatic după DPC. A contribuit la lărgirea indicațiilor de DPC și pancreatectomie totală. În abcesele hepatice a efectuat drenajul prin cateterism transparietohepatic (1984). În chirurgia biliară și pancreatică a realizat intervenții chirurgicale majore în obstrucțiile biliare maligne, cancerul de pancreas (primele duodenopancreatectomii totale).A adunat o foarte mare experiență în chirurgia digestivă a ulcerului, a cancerului gastric și colorectal, precum și a esofagului (esofagectomii prin stripping, esofagoplastii). În ce privește chirurgia digestivă, a limitat practicarea rezecțiilor gastrice, promovând vagotomiile sub control intraoperator al pH-ului gastric. A fost printre primii care au introdus în clinică chimioterapia în cancerul de colon împreună cu echipa oncologica a prof dr E. Caresievici. În cancerul de sân a limitat mult indicațiile intervențiilor majore mutilante și a aplicat tehnica Chiricuță de himerizare. În chirurgia vasculară, a realizat angioplastii pe cale transluminală în stenozele arteriale (1983). S-a preocupat și de chirurgia simpaticului, a sindroamelor de compresiune scalenică date de coastele cervicale. Profesorul nostru a avut preocupări deosebite privind istoria chirurgiei și a medicinei în general, publicând articole și susținând conferințe despre Ernest Juvara, N. Hortolomei, I. Tănăsescu, Vl. Buțureanu,  M. Roux, E. Kocher. A organizat expoziții  cu ocazia centenarului UMF Iași “100 de ani de învățământ medical la Iași, 1879-1979”, “Centenarul Vl. Buțureanu” (1985, 2005), „Centenar Constantin Strat” (2005).

A trecut în neființă, luni 23 mai 2022. Familist convins, domnul Profesor iubea muzica, pictura, natura, frumosul sub toate formele sale,  precum și animalele. A fost un spirit universal, un adevărat om, de o modestie rară, profund atașat Clinicii I Chirurgie, U. M. F. „Grigore T. Popa” Iași, Societății Române de Chirurgie, Societății de Medici și Naturaliști și nu în ultimul rând familiei frumoase modelată după sufletul său.

Alături de alte mari personalități chirurgicale, profesorul Victor Strat se înscrie în galeria celor care au contribuit la progresul și modernizarea chirurgiei din țara noastră. Școala pe care a format o îi este pe deplin recunoscătoare și îi va păstra o vie amintire.

Prof. univ. dr. Eugen Târcoveanu