În conformitate cu LEN nr. 1/2011 art. 128, alin. 3., Carta universitară se elaborează și se adoptă de către Senatul universitar, numai după dezbaterea cu comunitatea universitară.

Opiniile in cadrul Dezbaterii publice privind Carta UMF Iasi se vor trimite la adresa carta2016@umfiasi.ro, in intervalul 15 – 25 noiembrie 2016 (dezbatere publică).

Conform Hotararii de Senat adoptata la data de 14.11.2016, s-a adoptat urmatorul calendar privind procedura de validare a modificarilor in Carta universitara:

  • 15 decembrie 2016 – referendum turul 1
  • 5 ianuarie 2017 – referendum turul 2
  • 9 ianuarie 2017 – validare în Senat
  • 10 ianuarie 2017 – trimitere Cartă la MENCS pentru aviz de legalitate.

PROIECTUL NOII CARTE A UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “GRIGORE T. POPA” IAȘI