EchiMedIS2023: Vizită a elevilor din licee defavorizate din județele Vaslui și Iași

mai 24, 2023 | @ Academic | 0 comentarii

Pentru al 8 – lea an consecutiv, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași continuă implicarea în îmbunătățirea echității sociale și mărirea capacității de incluziune în cadrul Universității, în vederea creșterii ratei de inserție în învățământul terțiar medical a absolvenților de liceu și reducerea abandonului universitar, sub îndrumarea Directorului de proiect – dna prof. univ. dr. Decan Ionela Lăcrămioara Șerban.

Unul dintre obiectivele proiectului este promovarea UMF Iași în vederea facilitării accesului la studii universitare medicale a elevilor de liceu, în special a celor proveniți din medii defavorizate, prin prezentarea ofertei educaționale în cadrul unei campanii online/offline pentru 10 licee din medii defavorizate.

În acest sens, au fost invitați elevii înscriși în grupul țintă al proiectului să participe la un tur ghidat în cadrul UMF Iași. Au răspuns prezent 10 elevi sosiți atât din liceele defavorizate din jud. Iași cât și din jud. Vaslui, pentru a afla mai multe informații despre cadrul universitar unde poate își vor petrece următorii ani în calitate de studenți.

 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași implementează în perioada aprilie – 15 decembrie 2023 proiectul Echitate şi incluziune socială în învățământul medical ieșeană – EchiMedIS2023”, cod CNFIS-FDI-2023-F-0093,  proiect cofinanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională a universităților de stat 2023, Domeniul 1: Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior.