Senatul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a aprobat Metodologia proprie pentru concursul de admitere prin evaluarea performanțelor școlare și a realizărilor personale ale candidaților, pentru programele de studii cu predare în limba română, engleză sau franceză pe locuri cu taxă în valută, în anul universitar 2019-2020.

Admitere pe locuri cu taxă în valută | Admission academic year 2019-2020 | Admission année universitaire 2019-2020

Concursul de admitere se desfășoară prin selecţie de dosare, conform Metodologiei admiterii la studii în anul I, pe cont propriu valutar, a cetăţenilor din state UE şi Non–UE, în trei etape: înscrierea online a candidaţilor; depunerea dosarelor în format fizic şi evaluarea dosarelor și stabilirea ierarhiei candidaţilor.

Cetățenii români se pot înscrie la studii cu taxă în valută, numai la programele de studiu în limba franceză sau engleză.

Suntem mândri că la Universitatea de Medicină și Farmacie «Grigore T. Popa» din Iași studiază cei mai mulți studenți străini din România. În anul universitar 2018-2019 sunt înscriși 2573 de studenți din 50 de țări, cărora le mulţumesc încă o dată pentru încrederea pe care ne-au acordat-o. Am convingerea că și în acest an, datorită calității învățământului medical ieșean, vom avea la fel de mulți candidați și nu-mi propun să-i atrag cu vorbe mari. Pentru că rezultatele noastre vorbesc de la sine, rezultate care se reflectă în recunoașterea și aprecierea cunoștințelor practice și teoretice ale absolvenților noștri, fie ei români sau străini, indiferent în ce colț al lumii își exercită profesia”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

Concursul de admitere prin evaluarea performanțelor școlare și a realizărilor personale ale candidaților pentru programul de studiu cu predare în limba română, pe locuri cu taxă în valută, se organizează de către Universitate la Facultatea de Medicină (durata studiilor 6 ani, taxă 5000 EURO/an), Facultatea de Medicină Dentară (durata studiilor 6 ani, taxă 5000 EURO/an) și Facultatea de Farmacie, durata studiilor 5 ani, taxă 5000 EURO/an.

Concursul de admitere prin evaluarea performanțelor școlare și a realizărilor personale ale candidaților pentru programul de studiu cu predare în limba engleză, pe locuri cu taxă în valută, se organizează de către Universitate la Facultatea de Medicină (durata studiilor 6 ani, taxă 5000 EURO/an), Facultatea de Medicină Dentară (durata studiilor 6 ani, taxă 5000 EURO/an), (Facultatea de Farmacie, durata studiilor 5 ani, taxă 5000 EURO/an) și Facultatea de Bioinginerie Medicală – specializarea Balnefiozikinetoterapie (durata studiilor 3 ani, taxă 3000 EURO/an).

Concursul de admitere prin evaluarea performanțelor școlare și a realizărilor personale ale candidaților pentru programul de studiu cu predare în limba franceză, pe locuri cu taxă în valută, se organizează de către Universitate la Facultatea de Medicină (durata studiilor 6 ani, taxă 5000 EURO/an) și la Facultatea de Medicină Dentară (durata studiilor 6 ani, taxă 5000 EURO/an).

Calendarul înscrierilor

  • depunerea on-line a dosarelor: 01.05.2019 – 18.07.2019;
  • depunere dosare la Registratura Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T.Popa” din Iaşi: 10.05.2019 – 23.07.2019;
  • afișare liste provizorii candidați admiși: 5.08.2019;
  • depunere contestații: 6.08.2019;
  • soluționare contestații: 7.08.2019 – 8.08.2019;
  • afișare liste finale candidați admiși: 9.08.2019;
  • transmiterea dosarelor la Ministerul Educației Naționale în vederea obținerii scrisorilor de acceptare/atestatelor de recunoaștere și echivalare a diplomelor de studii liceale: 12.08.2019.

Modalitate de înscriere

Candidatul va accesa platforma U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iaşi (www.umfiasi.ro) la secţiunea Înscrieri studenți străini și va încărca documentele scanate. Candidatul va preciza facultatea și programul de predare pentru care se înscrie. Dacă dorește să aplice pentru mai multe facultăți / specializări de studiu, acesta va completa și va depune aplicații și dosare distincte pentru fiecare opțiune, precizând ordinea opțiunilor atât la înscrierea on-line (în rubrica specială), cât și printr-o declarație tip inclusă în dosarele cu documente fizice. Un candidat poate opta pentru maxim 3 facultăți sau specializări de studiu.

Candidatul înscris online, declarat eligibil în urma evaluării dosarului electronic, trebuie să transmită și documentele în mod fizic, în plic sigilat, pe care să menționeze facultatea/linia de studiu pentru care candidează. Dacă s-a înscris la mai multe facultăți, trebuie să expedieze câte un dosar pentru fiecare opțiune la care a fost decalarat eligibil.

Dacă s-a înscris la mai multe specializări de studiu din cadrul aceleiași facultăți, candidatul trebuie să expedieze un singur dosar care să conțină certificatele de competență lingvistică aferente fiecărei opțiuni la care a fost declarat eligibil online, precum și chitanțele care atestă plata taxei de procesare a dosarului pentru fiecare opțiune la care a fost declarat eligibil online.

Dosarul fizic poate fi expediat la următoare adresă poștală: U.M.F. “Grigore T. Popa” din Iaşi,  Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România.

În urma evaluării dosarelor, se va realiza ierarhia candidaților pe facultăţi şi programe de studiu. În cazul egalității de punctaj final pentru doi sau mai mulți candidați la aceeași Facultate/program de studiu, nota de la bacalaureat devine criteriu de departajare.

La concursul de admitere prin evaluarea performanțelor școlare și a realizărilor personale ale candidaților, pe locuri cu taxă în valută, pot participa:

–  Cetățenii din state non-UE și cetățenii membri ai Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene pentru programele de studii cu predare în limba română, engleză sau franceză;

–  Cetățenii români pentru programele de studii cu predare în limba engleză sau franceză.

Mai multe amănunte aflați pe site-ul UMF Iași.