Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a finalizat proiectul „Echitate și incluziune socială în UMF Iași”. Proiectul a avut acronimul EIS 2.0, s-a desfășurat în perioada iulie – decembrie 2017 și a fost susținut printr-un grant național al Fondului de Dezvoltare Instituțională (Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior). Activitățile în cadrul proiectului EIS 2.0 s-au derulat în mai multe direcții: creșterea capacității instituţiei de incluziune socială pentru 200 de studenți ai UMF Iași aflaţi în situaţii de risc, promovarea ofertei educaţionale a UMF Iaşi în mediile defavorizate precum și reducerea abandonului universitar şi creşterea incluziunii sociale prin organizarea de stagii de pregătire practică pentru 30 studenţi.

Din cauza lipsei de informații, dar și a încrederii în sine scăzute, majoritatea elevilor din medii dezavantajate nu se înscriu la facultate. Statisticile arată că doar 20% dintre tinerii între 19-23 de ani din mediul rural urmează cursuri în învățământul superior, în comparație cu 50% dintre tinerii din mediul urban. Chiar și cei care ajung la facultate sunt deseori marginalizați și au nevoie să fie ghidați și să primească mai mult sprijin prin oferirea de informații și consiliere personalizată. Prin intermediul proiectului „Echitate și incluziune socială în UMF Iași – EIS 2.0”, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași și-a propus să combată inechitatea socială și inegalitățile din educație, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, în special pentru elevii și studenții proveniți din medii defavorizate, din mediul rural și din orașe mici (sub 10.000 de locuitori)

Ajutor acordat pentru 200 de studenți aflați în situații de risc

Un prim obiectiv al proiectului a fost creșterea capacității instituţiei de incluziune socială pentru 200 de studenți aflaţi în situaţii de risc prin dezvoltarea unui plan de îmbunătățire a echității în educația universitară. Prin reactualizarea bazei de date a Universităţii, au fost identificaţi 500 de studenţi din categorii defavorizate. Aceştia sunt studenţii orfani (de unul sau ambii părinţi), cei care provin din orfelinate, cei care întreţin familia proprie, proveniți din mediul rural din familii cu venit sub salariul minim pe economie, provenind din familii numeroase (peste 3 copii în întreţinere) sau studenţi angajaţi cu carte de muncă. Pentru a deveni membru al grupului-țintă, studenţii trebuie să aibă media minim 7 (sau media de admitere minim 7 pentru studenţii din anul 1).

Studenții selectați au fost consiliați privind orientarea în carieră, pe baza unui ghid de consiliere. Astfel, în cadrul Serviciului de Consiliere şi Orientare Profesională al UMF Iaşi fiecare student a participat la minim o sesiune de consiliere cu un consilier specializat, pe parcursul căreia au fost discutate o serie de aspecte importante în dezvoltarea profesională: motivaţia alegerii domeniului de studiu, interese profesionale, evaluarea traseului profesional, evaluarea competențelor profesionale. Fiecare student a completat un test psihologic, care le-a oferit o imagine completă în ceea ce priveşte o serie de factori psihologici importanţi: trăsături de personalitate, competențe profesionale, dinamica motivaţională, etc. Toţi studenţii incluşi în proiect au participat la minim o sesiune de grup/training/workshop, activitate care a facilitat interacţiunea între studenţii beneficiari cu scopul de a se cunoaşte între ei, a face schimb de informaţii şi de a exersa o serie de abilităţi necesare în viitoarea cariera.

În plus, studenţilor care au participat la activităţile de consiliere şi orientare profesională li s-au oferit cărţi de specialitate, care să îi ajute în cadrul procesului educaţional.

În luna septembrie, 30 de studenți din categorii defavorizate au efectuat practica de vară la Sanatoriul Balnear Slănic Moldova și la Spitalul Moinești, în cadrul căreia le-au fost acoperite cheltuielile de transport, masa şi cazare.

Campanie de promovare a UMF Iași în medii defavorizate

Oferta educaţională a UMF Iaşi a fost făcută cunoscută în mediile defavorizate în cadrul unei campanii realizate de studenţi voluntari prin distribuirea unui material informativ (broşură) de promovare a ofertei educaţionale a Universităţii realizat în cadrul proiectului.

Astfel, grupe de studenți voluntari din toate cele patru facultăți ale Universității de Medicină și Farmacie din Iași au vizitat Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei, Liceul Tehnologic „Petru Rareș” și Liceul Teoretic ”Ion Neculce” ambele din Târgu Frumos, Liceul Teoretic „Bogdan Vodă” din Hălăucești, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Săbăoani și Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din Răducăneni unde au stat de vorbă cu elevii din anii terminali, le-au distribuit broșura și au răspuns la întrebările acestora privind viața de student la UMF Iași.

Stagiu de practica la Slanic Moldova

Stagiu de practica la Moinesti

Caravana EIS

Caravana EIS

Caravana EIS

Caravana EIS

Caravana EIS

Caravana EIS