Buletin informativ Ședință Senat – 15 noiembrie 2022

nov. 24, 2022 | @ Academic | 0 comentarii

Vă informăm că marți, 15 noiembrie 2022, Senatul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași s-a întrunit în ședință ordinară.

Continuând seria evenimentelor prin care Universitatea noastră onorează personalitățile care au contribuit la dezvoltarea învățământului medical ieșean, ședința a debutat cu un moment festiv dedicat Dlui Prof. Univ. Dr. Vasile Chiriță, la împlinirea vârstei de 80 de ani. Cu această ocazie, Conf. Univ. Dr. Romeo Dobrin a prezentat succint activitatea desfășurată de Prof. Univ. Dr. Vasile Chiriță, subliniind rolul major în modernizarea psihiatriei ieșene și românești și în formarea a sute de specialiști. Dl Rector, Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu a înmânat Dlui Prof. Univ. Dr. Vasile Chiriță o plachetă aniversară, ca semn de recunoștință și apreciere pentru aportul adus la dezvoltarea Universității noastre. În alocuțiunea sa, Dl Prof. Univ. Dr. Vasile Chiriță a mulțumit pentru căldura cu a fost omagiat, a evocat personalitățile mentorilor săi și a subliniat, cu emoție, prețuirea pe care o poartă colegilor și Universității.

În continuare, conform ordinii de zi, Senatul a aprobat:

 • Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iași;
 • Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată organizate în cadrul I.O.S.U.D. – U.M.F. Iași;
 • Cererile de prelungire a studiilor universitare de doctorat (7 cereri);
 • Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului Prof. Univ. Dr. Gigel Paraschiv, Ministru Secretar de Stat – Ministerul Educației, profesor la Universitatea Politehnica București;
 • Actualizarea planurilor de învățământ la specializarea Nutriție și Dietetică, Facultatea de Medicină, conform recomandărilor ARACIS;
 • Actualizarea planurilor de învățământ la specializarea Balneofiziokinetoterapie, Facultatea de Bioinginerie Medicală, conform recomandărilor ARACIS.

Membrii Senatului au validat:

 • Rezultatele alegerilor reprezentanților studenților în Senat, Consiliul de Administrație, Consiliul Facultății și a reprezentanților de an, serie și grupă pentru mandatul 2022 – 2023;
 • Membrii studenți reprezentanți în Senat pentru mandatul 2022 – 2023.

Dna Prof. Univ. Dr. Irina Draga Căruntu – Președinte al Senatului a adresat mulțumiri colegilor senatori, reprezentanți ai studenților, care în această ședință au încheiat mandatul pentru anul 2021-2022. 

La secțiunea Diverse a Ordinii de zi, membrii Senatului au aprobat:

 • Cererile unor cadre didactice ale U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iași pentru a desfășura activitate didactică în alte universități;
 • Completarea listei colaboratori care vor susţine ore în regim „plata cu ora” la Facultatea de Medicină Dentară, pentru anul universitar 2022-2023.

De asemenea, Senatul Universității a avizat favorabil înființarea Secției clinice IX – Îngrijiri Paleative (actuala Secție IX – Cronici) din cadrul Institutului de Psihiatrie Socola, Iași.

În încheiere Dna Prof. Univ. Dr. Irina Draga Căruntu – Președinte al Senatului, împreună cu Dl Rector – Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu au adresat membrilor Senatului și, prin intermediul acestora, întregii comunități academice invitația de a participa la următoarele evenimente:

 • Ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa Dlui Profesor Béla Merkely – Rector al Universității Semmelwies, Budapesta – sâmbătă, 26 noiembrie 2022, ora 10.00, în Aula Centrului de Simulare „Prof. Univ. Dr. Cristian Dragomir”;
 • Zilele Universității – organizate în intervalul 5-9 decembrie 2022 – detalii privind programul detaliat urmând a fi comunicate în curând.

Biroul Senat
17 noiembrie 2022