Buletin informativ Ședință Senat – 18 mai 2021

mai 23, 2021 | @ Academic | 0 comentarii

În ședința extraordinară din 18 mai 2021 Senatul Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași a aprobat, componența comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor de cadre didactice pe perioadă determinată și nedeterminată, precum și a posturilor de cercetător în cadrul CEMEX sesiunea mai 2021 – iulie 2021, publicate în MO Partea a III-a, nr. 368/06.05.2021. Detalii privind organizarea acestor concursuri sunt diponibile pe site-ul universității: https://www.umfiasi.ro/ro/academic/concursuri-didactice/Pagini/Concursuri-didactice—sesiunea-mai-iulie-2021.aspx.

În cadrul aceleiași ședințe a fost aprobat Regulamentul pentru desemnarea membrilor Consiliului Scolii Doctorale. Dna Prof. Univ. Dr. Monica Hăncianu, Director C.S.U.D. a prezentat în rezumat, al regulamentului care poate fi accesat la adresa :https://www.umfiasi.ro/ro/academic/programe-de studii/doctorat/Pagini/Organizare.aspx

Alegerile pentru desemnarea membrilor Consiliului Scolii Doctorale pentru mandatul 2021 – 2026 se vor desfășura on-line, în perioada 24 mai-3 iunie 2021.

Dna Prof. Univ. Dr. Ioana Grigoraș, Președinte al Senatului U.M.F. ”Grigore T. Popa” cu profund regret a anunțat trecerea în neființă a Dnei Conf. Univ. Dr. Simona Gavrilescu, un suflet cald apropiat față de studenți și toți colaboratorii săi. La convocarea Dnei Președinte, Senatul UMF Iași a ținut un moment de reculegere.  Dumnezeu să o odihnească în pace! 

Dorim tuturor cadrelor didactice și studenților succes în toate activitățile aferente perioadei următoare pentru a finaliza în deplină siguranță semestrul 2 al anului universitar 2020 – 2021.      

Biroul Senat
22 mai 2021