Sub umbrela EuroNanoMed III s-a lansat al 8-lea Apelul Transnational Comun pentru finantarea proiectelor multilaterale de cercetare inovare privind nanomedicina. Apelul este lansat impreună cu Comisia Europeana in cadrul mecanismului ERA-NET COFUND.

Agentiile de finantare participante la acest apel sunt:

 • Fonds de la Recherche Scientifique (FRS-FNRS), Belgium
 • Fonds de Recherche du QuébecSanté (FRQS), Québec (Canada)
 • Estonian Research Council (ETAg), Estonia
 • Agence Nationale de la Recherche (ANR), France
 • VDI Technologiezentrum GmbH (VDI), Germany
 • General Secretariat for Research and Technology (GSRT), Greece
 • Science Foundation Ireland (SFI), Ireland
 • Ministry of Health, The Chief Scientist Office (CSO-MOH), Israel
 • Italian Ministry of Health (IMH), Italy
 • Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), Italy
 • State Education Development Agency (SEDA/VIAA), Latvia
 • Research Council of Lithuania (RCL), Lithuania
 • Technology Foundation (STW), Netherlands
 • Research Council of Norway (RCN), Norway
 • National Centre for Research and Development (NCBR), Poland
 • Executive Agency   for   Higher   Education,   Research,   Development   and   Innovation   Funding
 • (UEFISCDI), Romania
 • Academie Slovaque des Sciences (SAS), Slovakia
 • Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Spain
 • Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Spain
 • Ministerio  de  Economía  y  Competitividad – Agencia  Estatal  de  Investigación  (MINECO-AEI), Spain
 • for   Ministerio   de   Economía,   Industría   y   Competitividad – Agencia Estatal   de Investigación, Spain
 • Ministry of Science and Technology (MoST), Taiwan
 • The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK), Turkey

Fiecare consortiu trebuie sa cuprinda cel putin 3, dar nu mai mult de 5 grupuri de cercetare eligibile din minim 3 tari participante la apel. Intr-o propunere de proiect nu pot participa mai mult de 2 grupuri de cercetare eligibile din aceeasi tara.

Aplicantii sunt incurajati sa includa parteneri din tarile subreprezentate la precedentele apeluri, participante la acesta (Belgia, Estonia, Irlanda, Letonia,  Lituania, Romania, Slovacia,  Taiwan, si Turcia), situatie in care numarul maxim de grupuri de cercetare implicate intr-un consortiu poate ajunge pana la 7.

Echipele de cercetare care aplica pentru finantare se supun criteriilor de eligibilitate nationale, specifice tarilor din care fac parte. Pot participa echipe de cercetare din organizatii de cercetare (universitati, spitale, institute de cercetare) si intreprinderi.

Romania participa la acest apel cu un buget de 500 mii lei, si isi propune sa finanteze 1-2 proiecte.

Criteriile de eligibilitate nationale sunt disponibile aici.

Domeniile de cercetare vizate de acest apel sunt :

 1. a) Regenerative medicine
 2. b) Diagnostics
 3. c) Targeted delivery systems

Depunerea proiectelor se poate face incepand cu data de 28 noiembrie 2016. Termenul de depunere pentru pre-propuneri va fi 16 ianuarie 2017, iar termen limită de depunere a propunerilor finale va fi 09 iunie 2017.

Solicitantii interesati sunt incurajati sa initieze contacte stiintifice cu potentiali parteneri de proiect din tarile participante la apel, pentru depunerea aplicatiilor.

Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati preanuntul EuroNanoMed III Cofund apel 2017 disponibil la: http://www.euronanomed.net/joint-calls/8th-joint-call-2017/

Recomandări privind implicarea Universităţii în calitate de instituţie gazdă – Coordonator sau Partener de proiecte de cercetare:

1. Solicitantul se va adresa în timp util (cel puţin cu 2 săptămâni înainte de dead-line-ul competiţiei sau de data până la care trebuie să furnizeze informaţii şi date cerute de coordonatorul de consorţiu) Compartimentului de cercetare ştiinţifică în vederea obţinerii sprijinului administrativ pentru parcurgerea procedurii de implicare a UMF în propunerea de proiect şi pregătirea documentaţiei necesare.

2. Se depune o cerere la Registratura Universităţii la care se ataşează: draftul proiectului sau detalii privind proiectul (descrierea şi etapele proiectului, componenţa echipei din partea Universităţii şi implicarea ei în cadrul proiectului – work plan, bugetul alocat Universităţii detaliat pe capitole de cheltuieli).
În cazul în care este necesar (studiul presupune implicarea subiecţilor umani şi/sau teste pe animale de experienţă) odată cu cererea pentru aprobarea implicării UMF în propunerea de proiect se va prezenta şi:

 • avizul Comisiei de etica cercetării UMF Iaşi (solicitat conform informatiilor de aici),
 • avizul Comisiei de etica cercetării din cadrul spitalului, cât şi aprobarea conducerii spitalului privind implementarea proiectului (dacă este cazul).

3. Se analizează propunerea de proiect de către Comisia Ştiinţifică.

4. Se prezintă de către Prorectorul Ştiinţific în cadrul Consiliului de Administraţie solicitarea de participare la competitia de proiecte, în conditiile avizării acesteia de către Comisia Ştiinţifică.

5. Dacă propunerea de proiect primeşte aviz favorabil solicitantul poate participa în competiţia de proiecte şi va semna angajamentul şi declaraţia de abţinere de la conflicte de interese şi incompatibilitate.