UMF Iași a primit finanțare pentru proiectul ”Investiții în infrastructura de învățământ din cadrul UMF Iași – Centrul de Simulare”

apr. 7, 2020 | @ Presa | 0 comentarii

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași,  principal pol de referință în ceea ce privește învățământul universitar și cercetarea medicală în Regiunea Nord-Est, a obținut finanțarea proiectului ”Investitii in infrastructura de invatamant din cadrul UMF Iasi – Centrul de Simulare”, Cod SMIS: 125262,  prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Apel de proiecte nr. POR/275/10/3, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive, obținând în urma evaluării tehnico-financiare un punctaj de 91 de puncte.

Valoarea totală a proiectului este în cuantum de <32,897,092.49> lei (inclusiv TVA), din care valoare eligibilă 21,366,273.07 lei și valoare totală neeligibilă 11,530,819.42 lei si se desfășoară pe o durată de 12 luni..

Crearea infrastructurii educaționale medicale, precum și a dotărilor aferente procesului de educație este o necesitate stringentă fără de care sunt generate efecte negative, atât asupra actului educațional și a forței de muncă din domeniul medical, în special medici și asistenți medicali, cât și asupra cetățenilor care accesează sau beneficiază de serviciile medicale din Regiunea Nord-Est, proiectul are ca OBIECTIV GENERAL dezvoltarea infrastructurii educaționale a UMF Iași, incluzând dotarea unui Centru de Simulare Medicală, în condiții de performanță, durabilitate și incluziune socială. Scopul proiectului vine, așadar, ca un răspuns, atât la preocuparea UMF Iași pentru îmbunătățirea permanentă a sistemului educațional medical prin folosirea celor mai eficiente metode, cum sunt cele bazate pe simulare, a celor mai performante echipamente și tehnologii, cât și la nevoia UMF Iași de a asigura spațiile destinate procesului educațional, la standardele de calitate europene. Proiectul va îmbunătăți capacitatea UMF Iași de a anticipa și de a răspunde cerințelor pieței privind standardele și calitatea academică de a dezvolta noi programe, beneficiind de infrastructură, tehnologie modernă și echipamente pentru a oferi studenților, atât competențe cheie, cât și competențe cross-disciplinare. Investiția va contribui la creșterea angajabilității absolvenților învățământului superior medical în sectoarele competitive și de specializare inteligentă – Sanătate și Tehnologie Infomatională.

Obiectivele proiectului sunt:

  • Finalizarea lucrarilor de constructii si instalatii executate in vederea operationalizarii Centrului de simulare- esential predarii medicinei aplicate. Prin executia de lucrari specifice asupra infrastructurii subiect al cererii de finantare, se asigura participarea,simultan, la un proces educational de calitate ce acopera cel putin doua domenii de specializare inteligenta, pentru studentii Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore. T. Popa”t; Iasi
  • Dotarea infrastructurii cu echipamente specifice, prin achizitia, pana la finalizarea implementarii proiectului, unor echipamente si software, necesare integrarii in procesul de formare a studentilor UMF Iasi a tehnologiei inovative, sustenabila si incluziva aspect care va contribui la solutionarea asimetriilor existente intre curriculele universitare si necesitatea de a dezvolta competitivitatea economiei romanesti. Echipamentele vizate vor asigura functionalitatea noului Centru de Simulare Medicala din cadrul UMF Iasi

Manager de proiect: Mihaela Tomaziu-Todosia