Burse de studii / cercetare în străinatate pentru anul universitar 2021-2022

ian. 9, 2021 | @ Studenti | 0 comentarii

Studenții, cadrele didactice și cercetătorii Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași se pot înscrie la concursurile naționale pentru acordarea burselor de studii sau cercetare în străinătate, oferite de alte state în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral, pentru anul universitar 2021/2022. Apelul la candidaturi este lansat de Ministerul Educației și Cercetării, prin Agenția de Credite și Burse de Studii.  Programul de burse de acord bilateral oferă candidaților posibilitatea de a studia în una din următoarele țări: Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Cehia, Iordania, Mongolia, Nigeria, Polonia, Slovacia, Turkmenistan și Ungaria.

Informații privind ofertele pentru anul universitar 2021/2022 (condiții de eligibilitate, termene limită de transmitere a dosarelor, numărul și tipul burselor oferite etc.) se găsesc pe site-ul www.roburse.ro, la secțiunea Burse / Acord bilateral.

Bursele sunt oferite elevilor, studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor pentru a urma:

  • studii universitare de licenţă / de masterat / de doctorat;
  • stagii de cercetare / specializare (cu durata de 3 – 10 luni);
  • cursuri de vară.

Concursul național pentru acordarea burselor oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral are 3 etape, și anume:

  • verificarea administrativă a dosarelor de candidatură;
  • evaluarea academică a candidaturilor (cuprinzând evaluarea dosarelor candidaţilor eligibili şi intervievarea candidaţilor) – baremele pentru evaluarea dosarelor pot fi găsite la secţiunea Concursuri – Bareme de evaluare;
  • selecţia candidaţilor, care constă în nominalizarea de către Consiliul A.C.B.S. sau de comisii mixte.

Dosarele candidaților nominalizați de Consiliul A.C.B.S. sau de Comisia mixtă sunt trimise în ţara care oferă bursa, fie prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, fie prin intermediul ambasadei țării respective la București.

Persoanele nominalizate de partea română pot beneficia de bursa solicitată doar dacă primesc acceptul final, transmis de autoritățile competente din țara ofertantă și numai după semnarea ordinului nominal de deplasare de către Ministerul Educației și Cercetării.

 

Pentru mai multe informaţii, datele de contact sunt:

Site: www.roburse.ro 
Adresa: Str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sector 1, Bucureşti (sediul A.C.B.S.)
Telefon: 021/310.19.05
Fax: 021/310.22.17
E-mail: burse@roburse.ro