Astăzi, 20 octombrie, a debutat conferința Conferința de Fitoterapie Practică 201, cu tema  “Produsele cu extracte vegetale – de la laborator la practica medicală“, organizată de Asociația de Fitoterapie și Fitofarmacologie practică, sub egida Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”  Iași. Manifestarea se desfășoară timp de două zile (20 și 21 octombrie) la Complex Palas, în Sălile Verdi și Rossini.

Comitetul de Organizare este alcătuit din Prof. Dr. Monica Hăncianu, Conf. Dr. Cornelia Mircea, Conf. Dr. Gabriela Tătărîngă, Conf. Dr. Cătălina Stan, Conf. Dr. Ana Clara Aprotosoaie, Conf. Dr. Andreia Corciovă, Conf. Dr. Cristina Tuchiluş, CSI Dr. Elvira Gille, Șef lucr. Dr. Oana Cioancă, Asist. Dr. Cristina Iancu, iar cel Științific din Prof. Dr. Ursula Stănescu, Prof. Dr. Dumitru Lupuleasa, Prof. Dr. Monica Hăncianu, Prof. Dr. Gianina Crișan, Prof. Dr. Cristina Dehelean, Prof. Dr. Cerasela Gîrd, Prof. Dr. Mariana Graur, Prof. Dr. Egidia Miftode, Prof. Dr. Anca Miron, Prof. Dr. Evelina Moraru, Prof. Dr. Daniela Lucia Muntean, Prof. Dr. Lenuța Profire, Prof. Dr. Maria Stan, Dr. Rodica Tănăsescu, Prof. Dr. Daciana Brănişteanu, Conf. Dr. Irina Costache,Conf. Dr. Cristina Gavrilovici.

Potrivit organizatorilor, CNFP 2017 își propune să dezvolte și să susțină comunicarea experiențelor practice și științifice, inovațiilor tehnologice, dar și nevoilor comunității, în vederea creionării unor interconexiuni practice între actorii principali în domeniul fitoterapiei practice.

Fitoterapia  reprezintă o parte integrantă, esenţială a sistemului de îngrijire a sănătăţii populaţiei, care asigură, prin mijloace specifice, condițiile necesare pentru desfăşurarea actului medical, oferind un suport indispensabil medicului, farmacistului şi pacientului.

Domeniul medicamentului si al extractelor vegetale farmacologic active este un domeniu extrem de complex, în continuă dezvoltare, a cărui dinamică presupune adaptarea permanentă la schimbare şi identificarea zonelor care trebuie îmbunătăţite. Conferința de Fitoterapie Practică 2017 îşi propune să ofere specialiştilor cadrul optim pentru dezvoltarea profesională şi susţinerea performanţei.

Conferința va oferi practicienilor posibilitatea fundamentării pe baze documentate a utilizării eficiente și în condiții de siguranță pentru pacient, a produselor farmaceutice ce conțin extracte vegetale, vitamine și minerale.

Website: https://ralcom.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/fitoterapiepracticaro/cnfp2017