UMF Iași ajută studenții internaționali să se integreze mai ușor

Proiectul „Creşterea gradului de internaţionalizare prin măsuri specifice de promovare online şi offline în cadrul U.M.F. «Grigore T. Popa» din  Iaşi” a ajuns la final. Proiectul s-a desfășurat în perioada iulie – decembrie 2017 și a fost susținut printr-un grant național al Fondului de Dezvoltare Instituțională (Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior). Activitățile în cadrul proiectului s-au derulat în direcția creșterii gradului de vizibilitate și a calității proceselor de educație și cercetare științifică a UMF Iaşi prin dezvoltarea unui plan de internaţionalizare a ofertei de studii a Universităţii în țările Uniunii Europene dar și în afara spațiului european.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a școlarizat, în anul universitar 2016-2017, 8508 studenți la studii de licență dintre care 2634 de studenți sunt de 81 naționalități. În acest context multinațional și multicultural, integrarea studenților internaționali – acordarea de suport acestora pentru a se adapta la viața Universității și la orașul Iași – devine o prioritate. Obiectivele asumate de Universitate prin acest proiect de „internaționalizare” au fost îmbunătățirea procesului de acomodare a studenților internaționali, prin implicarea studenților români în procesul lor de adaptare și promovarea internaţională a ofertei educaţionale la nivel de licenţă, master şi doctorat a Universităţii prin participarea la târguri educaţionale de anvergură desfăşurate în state din Uniunea Europeană.

Astfel, studenții din primul an de la liniile de predare în limbile engleză și franceză au fost întâmpinați de studenții români și internaționali din ani mai mari, la începutul anului universitar, prin programul de integrare pentru studenţii UMF. Prin intermediul acestui program, proaspeții studenţi au primit halatul alb, de doctor, și broșurile absolut necesare orientării în primul an de student la medicină, au vizitat toate clădirile UMF în tururi academice ghidate, au făcut cunoştinţă cu decanii facultăţilor şi tutorii de an și au făcut plimbări prin Iași împreună cu colegii lor mai mari. Participarea la acest program a întrecut orice așteptări ale organizatorilor, fiind prezenți peste 60% dintre studenții în primul an de la liniile de predare în limbile engleză și franceză.

Tot prin intermediul acestui proiect, a fost posibilă participarea la târguri educaţionale de anvergură desfăşurate în state din Uniunea Europeană pentru creşterea vizibilităţii universităţii și promovarea internaţională a ofertei educaţionale a UMF Iaşi.

Proiect care vizează creşterea capacităţii instituţionale a UMF Iaşi

Cel de-al doilea proiect al UMF Iași finanțat prin Fondul de Dezvoltare Instituțională (Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior) este „Sistem integrat pentru managementul centralizat al resurselor specifice activităţii didactice”. Acest proiect și-a propus să consolideze capacitatea instituţională a UMF Iaşi prin utilizarea tehnologiei informației și comunicării în procesele decizionale și de guvernanță la nivelul universităţii. Proiectul vizează implementarea prin intermediul serviciilor software a procedurilor specifice managementului activităţii didactice (reprezentarea electronică a curriculei, portarea în format electronic a procedurii de evaluare anuală a cadrelor didactice şi distribuţia prin software a bugetului universităţii pe facultăţi). Creşterea capacităţii instituţionale a UMF Iaşi va asigura o mai bună interpretare a datelor din surse oficiale şi administrative, studiile şi prognozele care vor conduce la elaborarea de priorităţi, măsuri, acţiuni şi recomandări către sistemul educaţional astfel încât să crească gradul de ocupare al absolvenţilor universităţii.

Obiectivele specifice asumate de acest proiect sunt creşterea pregătirii profesionale a studenților, bazată pe cercetare și dezvoltarea abilităților practice prin disponibilitatea unei curricule adaptate cerinţelor actuale, îmbunătățirea calității activităților și serviciilor oferite prin dezvoltarea unui sistem modern de evaluare a cadrelor didactice și a unui sistem modern de alocare a resurselor financiare facultăţilor pentru un management eficient şi rapid.