Sunt supuse dezbaterii publice Pachetele de informaţii pentru competițiile 2019 :

Program 1. Dezvoltarea sistemului național de CDI Subprogram 1.1 Resurse Umane 

*   Proiecte de Cercetare Postdoctorală (PD)

*   Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE)

Propuneri/observații cu privire la conținutul documentelor se pot transmite până pe 9 iulie 2019, pe adresele de e-mail: proiectePD@uefiscdi.ro şi proiecteTE@uefiscdi.ro.

 

P2 – Creșterea competitivității economiei românești prin CDI Subprogram 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare

*   Proiect experimental demonstrativ (PED)

*   Transfer la operatorul economic (PTE)

Propuneri/observații cu privire la conținutul documentelor se pot transmite până la data de 9 iulie 2019 pe adresele de e-mail: demonstrativ@uefiscdi.ro (PED) şi  transfereconomic@uefiscdi.ro (PTE).

NOTA: Oricine este interesat sa participe in competiile de proiect anuntate aici, sau in orice alta competitie identificata personal, este rugat sa se adreseze pentru consultanta stiintifica si sprijin administrativ Prorectoratului stiintific, Comisiei stiintifce, Departamentului de cercetare CEMEX si Compartimentului de Cercetare stiintifica din cadrul UMF IASI.