Pregătirea farmaciștilor pentru vaccinarea populației împotriva gripei sezoniere

oct. 26, 2022 | @ Administrativ | 0 comentarii

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași organizează cursuri de pregătire postuniversitară pentru vaccinarea împotriva gripei sezoniere, pentru farmaciștii implicați în programul pilot de vaccinare, Coordonatorul cursului „Pregătirea farmaciștilor pentru serviciul farmaceutic de vaccinare a populației împotriva gripei sezoniere”, care va implica pregătire teoretică și practică, este Prof. Univ. Dr. Doina Azoicăi.

Cursul se va desfașura on site, în perioada 7-16 noiembrie 2022, înscrierea se va face în perioada 27.10-03.11.2022.

Documente necesare pentru înscriere:

 • fisa de inscriere tipizata completată
 • copie diplomă de licență;
 • copie după actul de identitate;
 • copie după avizul de liberă practică pentru anul 2022;
 • chitanță sau copie după ordinul de plată a sumei de 250 RON.

Documentele necesare pentru înscriere se depun la Colegiul Farmaciștilor Iași, str. Rece nr. 1 în perioada 27.10-03.11.2022, în acord cu programul de lucru al instituției.

Plata cursului se poate face:

 • ​pe persoana fizică, cu numerar (la casieria UMF) pe bază de dispoziție de încasare de la contabilitate, sau prin virament bancar în contul de venituri proprii al Universității (RO44TREZ40620F330500XXXX) cod fiscal: 4701100, deschis la Trezoreria Iași, cu specificarea pe ordinul de plată a numelui cursantului și a titlului cursului;
 • pe persoana juridică, cu numerar (la casieria UMF) pe baza de dispozitie de încasare de la contabilitate sau prin virament bancar, dacă firma se angajează sa deconteze suma aferentă cursului de pregătire postuniversitară pentru unul sau mai mulți angajați. Pentru aceasta trebuie să se întocmească un Contract ​de studii postuniversitare în 2 exemplare (contractul trebuie completat în format electronic – nu se accepta completat de mână) în care sunt specificate urmatoarele:
 • ​denumirea corectă a societății/institutiei/CMI,
 • adresa completă (strada, nr., localitate, judet), codul fiscal,
 • reprezentantul legal al societății/instituției/CMI (persoana/le care semnează contractul (director, manager etc, oficiul juridic, control financiar preventiv, serviciul financiar contabilitate, dupa caz),
 • persoana/le care participă la curs, CNP, taxa curs, denumirea corectă și completă a cursului, perioada cursului, coordonatorul principal al cursului.

            Acest contract trebuie semnat atât de beneficiar cât și de UMF (un exemplar rămâne la beneficiar și unul în contabilitatea UMF), după care se întocmește factura pentru a se putea face plata propriu-zisă.

Atentie! Plata cursurilor de către firme se face doar după ce este semnat acest contract de ambele părți și după ce se emite factura.

Pentru detalii puteți consulta pagina Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași (www.umfiasi.ro) la secțiunea Academic, Programe de studii, Educație Medicală Continuă, Cursuri Postuniversitare, Inscriere).