Ministerul Sănătății a publicat listele cu persoanele înscrise la concursul de rezidențiat din toate cele șase centre universitare, în sesiunea 20 noiembrie 2016.

Lista cu candidații înscriși în Iași (specializările Medicină, Medicină Dentară, Farmacie)

Numerotarea candidaților este unică pe țară, începe cu nr. 1 la domeniul Medicină, centrele de concurs sunt în ordine alfabetică, continuă cu domeniul Medicină Dentară și domeniul Farmacie.

Situația înscrierilor la Iași:

  • Medicină: 784 de candidați (386 de locuri și 129 de posturi). Concurența: 1,52
  • Medicină Dentară: 221 înscriși (49 de locuri). Concurența de 4,51
  • Farmacie (32 de locuri și 3 posturi). Concurența: 3,14

Punctajele obținute la concurs vor alcătui o clasificare unică naţională pentru fiecare domeniu. Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului obţinut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, indiferent de centrul universitar de concurs.

Lista locurilor scoase la concurs

Lista posturilor scoase la concurs

Opțiuni candidați

Centru concurs

Medicină Medicină Dentară Farmacie

Total

BUCUREȘTI

1614 387 165 2166

CLUJ-NAPOCA

605 149 82

836

CRAIOVA

454 61 60

575

IAȘI

784 221 110

1115

TG. MURES

522 114 30

666

TIMIȘOARA

560 124 49

733

Total 4539 1056 496

6091

Candidații sunt rugați să verifice dacă sunt corecte: NUMELE, DOMENIUL și CENTRUL UNIVERSITAR în care concurează. În cazul în care apar greșeli, se vor adresa la DSP-ul la care s-au înscris.

Numărul de concurs din aceste liste este PROVIZORIU. Numărul de concurs DEFINITIV va fi publicat pe listele din data 11.11.2016, după efectuarea tuturor corecțiilor și reordonarea candidaților.