ERA-CoBioTech Cofund in domeniul biotehnologiilor  este construit pe structura consolidata a ERA-IB2 (Era-Net pentru biotehnologii industrial 2), ERASysAPP (Era-Net pentru sisteme biologice aplicate) si ERASynBio (Era-Net pentru Biologia sintetica). Acesta, reuneste 21 de organizatii de finantare din 18 tari partenere. Scopul apelului este de a contribui la transformarea economiei globale dependenta de materii prime fosile intr-o economie bio durabila.

Bugetul indicativ al apelului este de aprox 36.3 mil. euro iar Romania participa cu un buget de 0.5 mil. Euro.Se preconizeaza lansarea apelulului la data de 1 decembrie 2016 iar termen limită de depunere a pre-propunerilor 2 martie 2017, 13:00 CET. Pagina web si platforma dedicata pentru incarcarea documentelor poate fi accesata de aici

Solicitantii interesati sunt incurajati sa initieze contacte stiintifice cu potentiali parteneri de proiect de consortiu pentru aplicatii.

Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati preanuntul ERA-CoBioTech disponibil aici

 

Recomandări privind implicarea Universităţii în calitate de instituţie gazdă – Coordonator sau Partener de proiecte de cercetare:

1. Solicitantul se va adresa în timp util (cel puţin cu 2 săptămâni înainte de dead-line-ul competiţiei sau de data până la care trebuie să furnizeze informaţii şi date cerute de coordonatorul de consorţiu) Compartimentului de cercetare ştiinţifică în vederea obţinerii sprijinului administrativ pentru parcurgerea procedurii de implicare a UMF în propunerea de proiect şi pregătirea documentaţiei necesare.

2. Se depune o cerere la Registratura Universităţii la care se ataşează: draftul proiectului sau detalii privind proiectul (descrierea şi etapele proiectului, componenţa echipei din partea Universităţii şi implicarea ei în cadrul proiectului – work plan, bugetul alocat Universităţii detaliat pe capitole de cheltuieli).
În cazul în care este necesar (studiul presupune implicarea subiecţilor umani şi/sau teste pe animale de experienţă) odată cu cererea pentru aprobarea implicării UMF în propunerea de proiect se va prezenta şi:

  • avizul Comisiei de etica cercetării UMF Iaşi (solicitat conform informatiilor de aici),
  • avizul Comisiei de etica cercetării din cadrul spitalului, cât şi aprobarea conducerii spitalului privind implementarea proiectului (dacă este cazul).

3. Se analizează propunerea de proiect de către Comisia Ştiinţifică.

4. Se prezintă de către Prorectorul Ştiinţific în cadrul Consiliului de Administraţie solicitarea de participare la competitia de proiecte, în conditiile avizării acesteia de către Comisia Ştiinţifică.

5. Dacă propunerea de proiect primeşte aviz favorabil solicitantul poate participa în competiţia de proiecte şi va semna angajamentul şi declaraţia de abţinere de la conflicte de interese şi incompatibilitate.