Înscrieriadmitere

Perioada de înscriere la concurs a fost 18 – 22 iulie 2016. S-au înscris 1665 candidați la cele 8 specializări oferite de universitatea noastră.

Astfel, la Facultatea de Medicină, specializarea Medicină s-au înscris 714 candidați, ceea ce reprezintă o concurență pe loc bugetat de 2.4. La specializarea Asistență Medicală Generală, avem 263 candidați, concurența fiind 5.3, iar la Nutriție și Dietetică sunt 31 înscriși, concurența fiind 10 candidați/loc bugetat.

La Facultatea de Medicină Dentară, sunt 210 candidați, concurența fiind 2.4, iar la specializarea Tehnică Dentară sunt 95 candidați, reprezentând o concurență de 3 candidați/loc bugetat.

Facultatea de Farmacie a primit în acest an 139 dosare de înscriere, concurența fiind 1.4 candidați/loc bugetat.

La Facultatea de Bioinginerie Medicală, specializarea Bioinginerie, s-au înscris 70 candidați, concurența fiind 1.1 pe loc bugetat iar la specializarea Balneofiziokinetoterapie și Recuperare
s-au înscris 143, rezultând o concurență de 2.1 candidați/loc bugetat.

O alta dinamica a candidaturilor

Este adevărat că numărul de candidați este mai mic în acest an dar acesta este un trend atât la toate Universitățile de Medicină din țară, cât și în tot învățământul superior. De ce se întâmplă acest lucru?

În primul rând, a scăzut populația școlară. De exemplu, anul trecut, în 2015, au promovat 108.436 dintr-un total de 159.715 absolvenţi de liceu care s-au prezentat la examenul de bacalaureat iar în acest an au promovat 88.167 de candidaţi dintr-un total de 129.395 de candidaţi prezenţi, conform datelor prezentate de Ministerul Educației. Se observă că populația școlară este mai mică cu 23.4%, iar promoția 2016 de bacalaureați este cu 22.98% mai mică decât cea de anul trecut.

În al doilea rând, examenul de admitere la UMF Iași a devenit mult mai complex în acest an. Simulările pe care Universitatea noastră le-a organizat, în trei sesiuni: 19 martie 2016, 17 aprilie 2016 și 15 iulie 2016, și la care au participat peste 1.200 de potențiali candidați la UMF, au arătat că sunt candidați care preferă să mai învețe și să dea admitere anul viitor. Prin urmare, modificările aduse admiterii la UMF Iași, ne permit să selectăm pe cei mai buni absolvenți de liceu.

Modificări aduse, în acest an, examenului de admitere:

 1. Ponderea notei de la Bacalaureat este 10% din media finală, față de anul trecut, de 25%.
 2. Se va susține examen la toate specializările din cadrul UMF, inclusiv la Bioinginerie, unde anii trecuți s-a intrat pe bază de dosar.
 3. Concursul de admitere constă în teză scrisă tip grilă
  1. a. la două materii:
   1. Medicină şi Medicină Dentară – Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia Omului) (obligatoriu) şi Chimie Organică sau Fizică (la alegere)
   2. Farmacie – Chimie Organică (obligatoriu) şi Biologie Vegetală sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia Omului) (la alegere)
   3. Ponderea in calculul note la teza a materiei principale (obligatorii) este de 60%, iar a materiei la alegere este de 40%.
  2. la o singură materie:
   1. Pentru Bioinginerie Medicală – Matematică, Fizică sau Chimie (la alegere)
   2. Pentru admiterea la specializările de învăţământ cu 240 şi 180 de credite (Asistenţă Medicală Generală, Balneo-fiziokinetoterapie şi Recuperare Medicală, Nutriţie şi Diabet, Tehnică Dentară) – Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia Omului) sau Chimie (la alegere).
 4. Durata de desfăşurare a probei scrise este de 3 ore, într-o singură zi.
 5. Întrebările vor fi de tip complement simplu
 6. 50% dintre întrebări vor fi „la prima vedere”, iar 50% vor fi alese prin tragere la sorţi din culegerile cu teste publicate în Editura UMF „Gr. T. Popa” Iaşi.
 7. Numărul de întrebări/disciplină/Facultate:

tabel

Organizarea examenului de admitere:

Motivat de schimbarea structurii în teza de concurs atât ca raport al numărului de întrebări la prima vedere cât și al conținutului, prin adăugarea unei noi discipline, comisia profesională care va redacta subiectele de examen a fost relocată pentru trei zile într-o locație independentă de universitate, pentru realizarea acestor subiecte.

Procesul de tipărire și distribuție al grilelor pentru examenul de admitere s-a desfășurat conform procedurii din anii anteriori.

S-a implementat și în procesul de admitere principiile și suportul logistic asemănător examenului de rezidențiat prin securizarea zonelor implicate în procesul de admitere, cu privire la comunicații.

Evaluarea grilelor s-a realizat, ca în anii precedenți, prin scanarea pe loc, în prezența candidatului, și comunicarea imediată a rezultatului, UMF realizând ulterior media cu nota de la examenul de bacalaureat și ierarhizarea rezultatelor.